Tilbage
Cyber security uddannelse og software | MetaCompliance

Produkter

Oplev vores pakke af personlige Security Awareness Training-løsninger, der er designet til at styrke og uddanne dit team mod moderne cybertrusler. Fra politikstyring til phishing-simulationer - vores platform udstyrer din arbejdsstyrke med den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at beskytte din organisation.

eLearning om cyber security

Cyber Security eLearning for at udforske vores prisvindende eLearning-bibliotek, der er skræddersyet til alle afdelinger

Automatisering af sikkerhedsbevidsthed

Planlæg din årlige oplysningskampagne med et par klik

Simulering af phishing

Stop phishing-angreb i deres spor med prisvindende phishing-software

Forvaltning af politikker

Centraliser dine politikker ét sted, og håndter politikkernes livscyklus uden besvær

Forvaltning af privatlivets fred

Styr, overvåg og administrer nemt overholdelse

Håndtering af hændelser

Tag kontrol over interne hændelser og afhjælp det, der betyder noget

Tilbage
Industri

Industrier

Udforsk alsidigheden af vores løsninger på tværs af forskellige brancher. Fra den dynamiske teknologisektor til sundhedssektoren kan du dykke ned i, hvordan vores løsninger skaber bølger på tværs af flere sektorer. 


Finansielle tjenesteydelser

Skab en første forsvarslinje for finansielle serviceorganisationer

Regeringer

En go-to-løsning til sikkerhedsbevidsthed for regeringer

Virksomheder

En løsning til træning af sikkerhedsbevidsthed i store virksomheder

Fjernarbejdere

Indlejr en kultur af sikkerhedsbevidsthed - også derhjemme

Uddannelsessektoren

Engagerende træning i sikkerhedsbevidsthed for uddannelsessektoren

Sundhedspersonale

Se vores skræddersyede sikkerhedsoplysning til sundhedspersonale

Teknisk industri

Forandring af sikkerhedsbevidsthedstræning i teknologibranchen

Overholdelse af NIS2

Støt dine Nis2-krav med initiativer til bevidstgørelse om cybersikkerhed

Tilbage
Ressourcer

Ressourcer

Fra plakater og politikker til ultimative vejledninger og casestudier - vores gratis awareness-aktiver kan bruges til at forbedre bevidstheden om cybersikkerhed i din organisation.

Cybersikkerhed for dummies

En uundværlig ressource til at skabe en kultur af cyberbevidsthed

Dummies guide til cybersikkerhed Elearning

Den ultimative guide til implementering af effektiv e-learning om cybersikkerhed

Den ultimative guide til phishing

Uddan medarbejderne i, hvordan man opdager og forebygger phishing-angreb

Gratis oplysningsplakater

Download disse gratis plakater for at øge medarbejdernes årvågenhed

Politik til bekæmpelse af phishing

Skab en sikkerhedsbevidst kultur og skab bevidsthed om cybersikkerhedstrusler

Casestudier

Hør, hvordan vi hjælper vores kunder med at skabe positiv adfærd i deres organisationer

A-Z-terminologi om cybersikkerhed

En ordliste med uundværlige termer inden for cybersikkerhed

Cybersikkerhed adfærdsmæssig modenhedsmodel

Auditér din awareness-træning og benchmark din organisation i forhold til best practice

Gratis ting

Download vores gratis Awareness Assets for at forbedre bevidstheden om cybersikkerhed i din organisation

Tilbage
MetaCompliance | Cyber security uddannelse for medarbejdere

Om

Med over 18 års erfaring på markedet for cybersikkerhed og compliance leverer MetaCompliance en innovativ løsning til automatisering af medarbejdernes informationssikkerhedsbevidsthed og hændelseshåndtering. MetaCompliance-platformen blev skabt for at imødekomme kundernes behov for en enkelt, omfattende løsning til at håndtere de menneskelige risici omkring cybersikkerhed, databeskyttelse og compliance.

Hvorfor vælge os?

Lær, hvorfor Metacompliance er den betroede partner til træning i sikkerhedsbevidsthed

Specialister i medarbejderengagement

Vi gør det lettere at engagere medarbejderne og skabe en kultur med cyberbevidsthed

Automatisering af sikkerhedsbevidsthed

Automatiser nemt træning i sikkerhedsbevidsthed, phishing og politikker på få minutter

Lederskab

Mød MetaCompliance-ledelsesteamet

MetaBlog

Bliv informeret om emner inden for cybersikkerheds-awareness-træning og begræns risikoen i din organisation.

Cybersikkerhedsudfordringer i sundhedssektoren

Sundhedsvæsen

om forfatteren

Del dette indlæg

Introduktion

Sundhedssektorens stigende afhængighed af digital teknologi medfører et presserende behov for robuste cybersikkerhedsforanstaltninger. Cyberangreb er særligt bekymrende for sundhedssektoren, fordi angreb direkte kan true ikke bare systemernes og informationernes sikkerhed, men også patienternes sundhed og sikkerhed. Denne blog dykker ned i de unikke udfordringer ved cybersikkerhed i sundhedssektoren og fremhæver vigtigheden af at beskytte data i en branche, hvor information er lige så følsom, som den er kritisk.

Den afgørende rolle for cybersikkerhed i sundhedssektoren

Sundhedsdata omfatter et omfattende udvalg af følsomme oplysninger, fra personlige identifikationsoplysninger til omfattende sygehistorier. Det gør dem til et særligt attraktivt mål for cyberkriminelle. Et databrud kan have ødelæggende konsekvenser, herunder identitetstyveri, økonomisk svindel og nedbrydning af patienternes tillid til sundhedsinstitutionerne.

De vidtrækkende konsekvenser af brud på datasikkerheden

I sundhedssektoren er konsekvenserne af databrud mere vidtrækkende end de økonomiske konsekvenser. Det omfatter:

  • Personligt identitetstyveri og svindel.
  • Uautoriseret adgang til sygehistorier.
  • Kompromitteret patientsikkerhed.
  • Retssager og overtrædelser af compliance for sundhedsenheder.

Unikke cybersikkerhedsudfordringer i sundhedssektoren

Sundhedsorganisationer står over for særlige udfordringer inden for cybersikkerhed:

1. Meget følsomme og værdifulde data

Medicinske datas følsomhed og værdi gør sundhedsorganisationer til særligt fristende mål for cyberkriminelle.

2. Kompleks IT-infrastruktur

IT-miljøer i sundhedssektoren består ofte af en blanding af gamle og nye teknologier, hvilket skaber mange sikkerhedssårbarheder.

3. Accelereret skift til digitale platforme

Den hurtige indførelse af elektroniske patientjournaler (EHR) og telemedicin, især under COVID-19-krisen, har gjort, at mange sundhedsudbydere kæmper for at holde deres cybersikkerhedsforanstaltninger opdaterede.

4. Strenge lovgivningsmæssige krav

Sundhedsudbydere skal overholde forskellige databeskyttelsesregler, såsom HIPAA i USA, hvilket gør indsatsen for cybersikkerhed endnu mere kompleks.

5. Trusler mod den interne sikkerhed

Interne risici, enten på grund af medarbejdernes uagtsomhed eller ondsindede hensigter, udgør en betydelig sikkerhedsudfordring i sundhedssektoren.

Proaktive strategier til forbedring af cybersikkerhed

En omfattende tilgang er afgørende for effektiv cybersikkerhed i sundhedssektoren:

1. Streng risikostyring

Hyppige risikovurderinger er afgørende for at identificere og håndtere sårbarheder i sundhedssystemer.

2. Omfattende uddannelse af personale

Det er afgørende at uddanne sundhedspersonalet i bedste praksis for cybersikkerhed for at mindske risikoen for brud på sikkerheden på grund af menneskelige fejl.

3. Avanceret sikkerhedsinfrastruktur

Det er afgørende at implementere avancerede sikkerhedsforanstaltninger, herunder firewalls, anti-malware-software og systemer til detektering af indtrængen.

4. Streng praksis for datakryptering

Kryptering af patientdata både under lagring og transmission er afgørende for at forhindre uautoriseret adgang.

5. Kontrolleret adgang til følsomme oplysninger

En streng adgangskontrol sikrer, at kun autoriseret personale har adgang til patientdata.

6. At holde systemerne opdaterede

Regelmæssig opdatering af software og systemer med de nyeste sikkerhedsopdateringer er afgørende for at beskytte sig mod kendte trusler.

7. Omfattende planer for katastrofegendannelse

Effektive planer for databackup og hurtig gendannelse er afgørende for at minimere virkningen af ethvert cyberangreb.

Regeringens rolle i styrkelsen af cybersikkerheden i sundhedssektoren

Offentlige regler spiller en afgørende rolle i udformningen af praksis for cybersikkerhed i sundhedssektoren. Love og regler som den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) i Europa og Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) i USA kræver strenge databeskyttelsesstandarder. Overholdelse af disse regler er dog kun udgangspunktet. I takt med at cybertruslerne udvikler sig, skal de lovgivningsmæssige rammer og håndhævelsesstrategierne også gøre det.

Nødvendigheden af robust cybersikkerhed i sundhedssektoren kan ikke overvurderes. I takt med at sektoren fortsætter med at integrere avancerede digitale teknologier, vokser ansvaret for at beskytte følsomme patientdata eksponentielt. I takt med at sundhedsvæsenet i stigende grad læner sig op ad IT, bliver udbyderne og deres systemer nødt til at arbejde ihærdigt for at holde sig på forkant med nye trusler. Sundhedsudbydere skal navigere i et komplekst landskab af cybersikkerhedsudfordringer, fra beskyttelse af værdifulde data til overholdelse af strenge regler.

Ved at implementere omfattende cybersikkerhedsstrategier, prioritere uddannelse af personalet og overholde lovmæssige standarder kan sundhedsorganisationer forbedre sikkerheden for patientdata betydeligt. I sidste ende er målet at sikre fortrolighed, integritet og tilgængelighed af patientoplysninger og opretholde den tillid og sikkerhed, der er grundlaget for levering af sundhedsydelser.

Andre artikler om Cyber Security Awareness Training, som du måske finder interessante