Tilbage
Cyber security uddannelse og software | MetaCompliance

Produkter

Oplev vores pakke af personlige Security Awareness Training-løsninger, der er designet til at styrke og uddanne dit team mod moderne cybertrusler. Fra politikstyring til phishing-simulationer - vores platform udstyrer din arbejdsstyrke med den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at beskytte din organisation.

eLearning om cyber security

Cyber Security eLearning for at udforske vores prisvindende eLearning-bibliotek, der er skræddersyet til alle afdelinger

Automatisering af sikkerhedsbevidsthed

Planlæg din årlige oplysningskampagne med et par klik

Simulering af phishing

Stop phishing-angreb i deres spor med prisvindende phishing-software

Forvaltning af politikker

Centraliser dine politikker ét sted, og håndter politikkernes livscyklus uden besvær

Forvaltning af privatlivets fred

Styr, overvåg og administrer nemt overholdelse

Håndtering af hændelser

Tag kontrol over interne hændelser og afhjælp det, der betyder noget

Tilbage
Industri

Industrier

Udforsk alsidigheden af vores løsninger på tværs af forskellige brancher. Fra den dynamiske teknologisektor til sundhedssektoren kan du dykke ned i, hvordan vores løsninger skaber bølger på tværs af flere sektorer. 


Finansielle tjenesteydelser

Skab en første forsvarslinje for finansielle serviceorganisationer

Regeringer

En go-to-løsning til sikkerhedsbevidsthed for regeringer

Virksomheder

En løsning til træning af sikkerhedsbevidsthed i store virksomheder

Fjernarbejdere

Indlejr en kultur af sikkerhedsbevidsthed - også derhjemme

Uddannelsessektoren

Engagerende træning i sikkerhedsbevidsthed for uddannelsessektoren

Sundhedspersonale

Se vores skræddersyede sikkerhedsoplysning til sundhedspersonale

Teknisk industri

Forandring af sikkerhedsbevidsthedstræning i teknologibranchen

Overholdelse af NIS2

Støt dine Nis2-krav med initiativer til bevidstgørelse om cybersikkerhed

Tilbage
Ressourcer

Ressourcer

Fra plakater og politikker til ultimative vejledninger og casestudier - vores gratis awareness-aktiver kan bruges til at forbedre bevidstheden om cybersikkerhed i din organisation.

Cybersikkerhed for dummies

En uundværlig ressource til at skabe en kultur af cyberbevidsthed

Dummies guide til cybersikkerhed Elearning

Den ultimative guide til implementering af effektiv e-learning om cybersikkerhed

Den ultimative guide til phishing

Uddan medarbejderne i, hvordan man opdager og forebygger phishing-angreb

Gratis oplysningsplakater

Download disse gratis plakater for at øge medarbejdernes årvågenhed

Politik til bekæmpelse af phishing

Skab en sikkerhedsbevidst kultur og skab bevidsthed om cybersikkerhedstrusler

Casestudier

Hør, hvordan vi hjælper vores kunder med at skabe positiv adfærd i deres organisationer

A-Z-terminologi om cybersikkerhed

En ordliste med uundværlige termer inden for cybersikkerhed

Cybersikkerhed adfærdsmæssig modenhedsmodel

Auditér din awareness-træning og benchmark din organisation i forhold til best practice

Gratis ting

Download vores gratis Awareness Assets for at forbedre bevidstheden om cybersikkerhed i din organisation

Tilbage
MetaCompliance | Cyber security uddannelse for medarbejdere

Om

Med over 18 års erfaring på markedet for cybersikkerhed og compliance leverer MetaCompliance en innovativ løsning til automatisering af medarbejdernes informationssikkerhedsbevidsthed og hændelseshåndtering. MetaCompliance-platformen blev skabt for at imødekomme kundernes behov for en enkelt, omfattende løsning til at håndtere de menneskelige risici omkring cybersikkerhed, databeskyttelse og compliance.

Hvorfor vælge os?

Lær, hvorfor Metacompliance er den betroede partner til træning i sikkerhedsbevidsthed

Specialister i medarbejderengagement

Vi gør det lettere at engagere medarbejderne og skabe en kultur med cyberbevidsthed

Automatisering af sikkerhedsbevidsthed

Automatiser nemt træning i sikkerhedsbevidsthed, phishing og politikker på få minutter

Lederskab

Mød MetaCompliance-ledelsesteamet

MetaBlog

Bliv informeret om emner inden for cybersikkerheds-awareness-træning og begræns risikoen i din organisation.

Styrkelse af skjoldet: Træning i sikkerhedsbevidsthed for politistyrker

Træning i sikkerhedsbevidsthed for politiet

om forfatteren

Del dette indlæg

I en tid domineret af teknologi kæmper politistyrkerne med et utal af udfordringer, der gør dem sårbare over for cyberangreb. Ifølge data indsamlet af VPNoverview oplevede britiske politistyrker 2.386 databrud i 2020.

I betragtning af den centrale rolle, politiet spiller i samfundet, er det bydende nødvendigt for dem at prioritere cybersikkerhedsforanstaltninger. Beskyttelse af deres data er ikke kun afgørende for at opretholde integriteten af følsomme oplysninger, men også for at sikre, at deres kritiske operationer fungerer problemfrit.

I dette blogindlæg dykker vi ned i de specifikke udfordringer, som politistyrkerne står over for, når det gælder cybersikkerhed. Fra ressourcebegrænsninger og høje operationelle krav til insidertrusler og politiske motiver - sårbarhederne er mangfoldige og allestedsnærværende.

Cyberangreb bliver stadig hyppigere og mere sofistikerede, og derfor bør man undersøge, hvor vigtigt det er for politiet at træne sikkerhedsbevidsthed, og hvilke strategier der kan styrke cyberrobustheden.

Udfordringerne ved politiets cybersikkerhed

I de første otte måneder af 2023 overgik antallet af cyberangreb mod offentlige sikkerhedsorganer på verdensplan 2022 med over 10%. Der er flere grunde til, at politistyrker betragtes som målrige miljøer for cyberkriminelle:

Eksponering af følsomme data: Politiet administrerer store mængder følsomme data, herunder straffeattester, oplysninger om ofre og vidner samt operationelle detaljer. Denne guldgrube af information er yderst attraktiv for cyberkriminelle og kræver robuste sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang og udnyttelse.

Begrænsede ressourcer til cybersikkerhed: Mange politiafdelinger kæmper med ressourcebegrænsninger, fra begrænsede budgetter til forældet teknologisk infrastruktur. Mangel på kvalificeret cybersikkerhedspersonale forværrer yderligere sårbarheden i deres systemer.

Høj operationel efterspørgsel: De retshåndhævende myndigheder arbejder i et stresset miljø med højt tempo, og de prioriterer ofte at reagere på nødsituationer og opklare forbrydelser frem for cybersikkerhedsforanstaltninger. Dette tilsyn efterlader sårbarheder ubemærket, hvilket giver muligheder for cyberkriminelle.

Insidertrusler: Den mangfoldige arbejdsstyrke i politiafdelinger introducerer risikoen for insidertrusler, både tilsigtede og utilsigtede. At imødegå denne risiko indebærer at uddanne personalet i potentielle ondsindede handlinger og utilsigtede fejl, der kan kompromittere systemsikkerheden.

Offentligt tilgængelige systemer: Politiafdelinger har systemer, der henvender sig til offentligheden, såsom hjemmesider og konti på sociale medier, hvilket gør dem til attraktive mål for cyberangribere, der ønsker at ødelægge, sprede misinformation eller iværksætte forstyrrende angreb.

Politiske motiver: Retshåndhævende myndigheder kan være mål af politiske eller ideologiske årsager, hvilket kræver en nuanceret tilgang til forsvarsstrategier for at afbøde virkningen af forstyrrende angreb.

Konsekvenserne af politiets dårlige cybersikkerhed

Konsekvenserne af cyberangreb på politiafdelinger kan være vidtrækkende. De kan kompromittere fortroligheden og sikkerheden af følsomme oplysninger, forstyrre politiets arbejde, underminere offentlighedens tillid og have økonomiske konsekvenser.

Sikring af offentlighedens tillid:

Politiet har ansvaret for at opretholde offentlighedens tillid, ikke kun i nødstilfælde, men også for at bevare fortroligheden af de følsomme data, de håndterer. Cybersikkerhedshændelser udgør en betydelig trussel mod denne tillid og understreger det kritiske behov for at uddanne betjente i at opretholde en robust digital tilstedeværelse. Ved at styrke sikkerheden for politiets operationer og informationer kan borgerne have en urokkelig tillid til politiets professionalisme og dedikation.

At bringe kommunikationskanaler i fare:

Politipersonale i frontlinjen er dybt afhængige af sikre kommunikationskanaler for at kunne reagere hurtigt på nødsituationer og dele information effektivt. Et cyberangreb kan potentielt forstyrre disse kanaler og hindre betjentenes evne til at kommunikere og koordinere effektivt. Denne forstyrrelse kan føre til forsinkede reaktioner i kritiske situationer.

Truer vigtige tjenester:

Den stigende afhængighed af teknologi udsætter politistyrkerne for cybertrusler, der kan forstyrre vitale tjenester, herunder forsendelsessystemer, journalhåndtering og overvågningssystemer. Omfattende Security Awareness Training giver betjente færdighederne til at identificere og håndtere sårbarheder, hvilket sikrer en problemfri drift af disse kritiske tjenester i tilfælde af potentielle cyberangreb.

Skræddersyet træning i sikkerhedsbevidsthed for politistyrker

I erkendelse af den stigende trussel fra cyberangreb er det tydeligt, at det ikke er tilstrækkeligt kun at stole på teknologi for at beskytte sig mod indviklede planer. I 2023 nåede den globale gennemsnitsomkostning for et databrud op på alarmerende 4,45 millioner dollars, og hele 82% af disse hændelser skyldtes menneskelige fejl. Dette understreger det kritiske behov for målrettede Security Awareness Training-initiativer for at adressere det menneskelige element i cybersikkerhedsbrud.

Undersøgelsen Global Cybersecurity 2022 understreger, at 87 % af Chief Information Security Officers (CISO'er) er enige om, at effektiv IT-sikkerhed er uopnåelig uden omfattende uddannelse af medarbejderne.

MetaCompliance tilbyder en personlig Security Awareness Training-løsning, der er designet til at engagere medarbejdere og opdyrke den øgede årvågenhed, der er nødvendig for at styrke cyber-dommen. I modsætning til generiske tilgange anerkender MetaCompliance's løsning utilstrækkeligheden af en strategi, der passer til alle.

Denne skræddersyede løsning er skræddersyet til at opfylde de unikke krav i hver organisation og tilpasser sig specifikke roller, ansvarsområder og kulturelle nuancer. Ved at skræddersy Security Awareness Training på denne måde kan organisationer ændre deres cybersikkerhedsadfærd og give medarbejderne den viden og de færdigheder, der er afgørende for effektivt at kunne forsvare sig mod nye trusler.

Konklusion

I takt med at cyberangrebene mod politiet bliver hyppigere og mere sofistikerede, skal myndighederne prioritere cybersikkerhedsforanstaltninger for at beskytte følsomme oplysninger, opretholde den operationelle integritet og bevare offentlighedens tillid. At forstå det mangesidede trusselsbillede og investere i omfattende Security Awareness Training er nødvendige skridt i retning af at styrke politistyrkernes cyberrobusthed over for et cyberlandskab i konstant udvikling.

For mere information, besøg.

Andre artikler om Cyber Security Awareness Training, som du måske finder interessante