MetaBlog

Bliv informeret om emner inden for cybersikkerheds-awareness-træning og begræns risikoen i din organisation.

3 ting, du skal vide om databeskyttelsesdirektivet

3-things_blog-header-img

om forfatteren

Del på linkedin
Del på twitter
Del på facebook

1.Hvor kommer den fra?

3 ting, du skal vide om databeskyttelsesdirektivet

EU's databeskyttelsesdirektiv, som også er kendt som direktiv 95/46/EF, er en forordning vedtaget af EU for at beskytte privatlivets fred og beskyttelse af alle personoplysninger, der indsamles for eller om EU's borgere. Det blev vedtaget i 1995 og vedrører behandling, brug eller udveksling af sådanne data. Det er en vigtig del af EU's lovgivning om beskyttelse af privatlivets fred og menneskerettigheder.

2.De syv principper

3 ting, du skal vide om databeskyttelsesdirektivet

I 1980 ønskede Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) at skabe et omfattende databeskyttelsessystem i hele Europa, og derfor udstedte de "Rådets henstillinger vedrørende retningslinjer for beskyttelse af privatlivets fred og grænseoverskridende strømme af personoplysninger", som var baseret på syv principper, der er anført nedenfor:

  • Meddelelse-De registrerede bør informeres, når deres oplysninger indsamles
  • Formål -Data må kun anvendes til det angivne formål og ikke til andre formål.
  • Samtykke -Data bør ikke videregives uden den registreredes samtykke.
  • Sikkerhed -Indsamlede data bør holdes sikre mod potentielt misbrug
  • Offentliggørelse -De registrerede bør informeres om, hvem der indsamler deres data
  • Adgang -De registrerede bør have adgang til deres data og kunne rette eventuelle unøjagtige data.
  • Ansvarlighed -De registrerede bør have en metode til rådighed til at holde dataindsamlere ansvarlige for manglende overholdelse af ovennævnte principper.

3.Den nye forordning om databeskyttelse (også kendt som GDPR)

3 ting, du skal vide om databeskyttelsesdirektivet

 Den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), der blev vedtaget i april 2016, erstatter databeskyttelsesdirektivet og skal efter planen være gældende fra den 25. maj 2018.

Dette blev vedtaget af Europa-Parlamentet, og denne nye forordning udvider de tidligere krav til indsamling, lagring og deling af personoplysninger og kræver, at den registreredes samtykke skal gives udtrykkeligt og ikke afkrydses som standard. Europa-Kommissionens mål med denne nye GDPR-lovgivning er bl.a:

  • Koordinering af 27 nationale databeskyttelsesforordninger til én samlet forordning
  • Forbedring af reglerne for virksomhedsoverførsel af data uden for Den Europæiske Union
  • Forbedring af brugernes kontrol over personlige identifikationsdata

Hvis du ønsker flere oplysninger om GDPR og databeskyttelsesdirektivet, kan du kontakte os i dag.

Måske vil du også gerne læse disse