Navigering i NIS2: Nøgleindsigt for cybersikkerhedseksperter

Understøt dine NIS2-overholdelseskrav med initiativer til bevidstgørelse om cybersikkerhed.

Book et gratis opkald med vores cybersikkerhedsspecialister for at øge din sikkerhedsbevidsthed og arbejde hen imod dine NIS2-overholdelseskrav.

meta 1
Gruppe 23
Gruppe 24
meta n 1

Hvad er NIS2-direktivet?

NIS2-direktivet, også kendt som netværks- og informationssikkerhedsdirektivet, er et vigtigt stykke lovgivning, der har til formål at forbedre cybersikkerheden og beskytte kritisk infrastruktur i hele Den Europæiske Union (EU).

Det bygger på det tidligere NIS-direktiv, adresserer dets mangler og udvider dets anvendelsesområde for at forbedre sikkerhedskrav, rapporteringsforpligtelser og krisestyringskapaciteter. Overholdelse af NIS2-direktivet er afgørende for, at virksomheder, der opererer i EU, kan beskytte deres systemer, afbøde cybertrusler og sikre modstandsdygtighed.

Klar eller ej? Sørg for, at din organisation opfylder kravene til NIS2-overholdelse tidligt

NIS2-direktivet, som er en omfattende opdatering af EU's rammer for cybersikkerhed, indfører nye krav til risikostyring og rapportering af hændelser samt strengere håndhævelsesforanstaltninger.

Vektor 8
Vector 8 (1)

Udvidet anvendelsesområde:

NIS2-direktivet udvider sit anvendelsesområde til at omfatte flere sektorer og udbydere af digitale tjenester. Sørg for at forstå, om din organisation nu falder ind under direktivets jurisdiktion, da dette vil være afgørende for dine forpligtelser til at overholde direktivet.

Risikostyring:

Organisationerne skal gennemføre strengere risikostyringsforanstaltninger. Dette indebærer identifikation og vurdering af risici, udarbejdelse af politikker og procedurer og sikring af passende uddannelses- og bevidstgørelsesprogrammer for de ansatte.

Ramme 48100758
meta2

Indberetning af hændelser:

NIS2-direktivet kræver, at væsentlige hændelser skal indberettes inden for 24 timer og mindre væsentlige hændelser inden for 72 timer. Gør dig bekendt med rapporteringskriterierne, og sørg for, at din organisation har en effektiv plan for reaktion på hændelser, herunder klare rapporteringskanaler og -procedurer.

Tilsyn og håndhævelse:

Med indførelsen af harmoniserede administrative bøder og stærkere håndhævelsesbeføjelser for de nationale myndigheder skal organisationerne tage overholdelse af reglerne alvorligt. Forstå din organisations bevidsthedskrav, identificer eventuelle mangler, og udarbejd en køreplan for at løse dem inden fristen i oktober 2024.

Vektor 9

Opretholde en stærk sikkerhedstilstand:

Velinformerede og veluddannede medarbejdere er afgørende for at sikre en organisations cybersikkerhedsrobusthed og effektiv reaktion på hændelser, som begge er centrale aspekter af NIS2-direktivet. Oplysning og uddannelse af medarbejderne i cybersikkerhed anses for at være væsentlige komponenter i en effektiv risikostyringsstrategi og bør gennemføres for at sikre overholdelse af NIS2-direktivet.

meta3

Fordele ved at implementere NIS2-direktivet

Risikostyring og -begrænsning

Forbedret reaktion på hændelser og genopretning

Forbedret forretningskontinuitet

Styrket sikkerhed i forsyningskæden

Effektivitets- og produktivitetsgevinster

Tag et proaktivt skridt mod en mere sikker og modstandsdygtig fremtid 

Book et gratis 15-minutters opkald med vores specialister i cybersikkerhedsbevidsthed for at arbejde på at opfylde NIS2-kravene og nå dine mål for sikkerhedsbevidsthed. Vores team vil give skræddersyet rådgivning, der er specifik for din organisation, og hjælpe dig med at forstå kravene til sikkerhedsbevidsthed i NIS2-direktivet.

Ramme 48100753
Ramme 48100752