Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Osastojen kyberturvallisuuskoulutuksen rooli organisaation puolustuksen vahvistamisessa

Osastokohtainen kyberturvallisuuskoulutus

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Nykypäivän digitaalisessa ympäristössä verkkouhat ovat yhä kehittyneempiä ja kohdennetumpia. Verkkorikolliset tietävät, että mitä räätälöidympi hyökkäys on, sitä todennäköisemmin kohde napsauttaa haitallista linkkiä tai toimii petollisen pyynnön mukaisesti. Jotta organisaatioiden on voitava puolustautua näitä kehittyviä uhkia vastaan, niiden on siirryttävä kyberturvallisuuskoulutuksessa pidemmälle kuin "yhden koon" lähestymistavasta, joka sopii kaikille. Me MetaCompliancella uskomme, että räätälöity, osastokohtainen kyberturvallisuuskoulutus on avain työntekijöiden sitoutumisen lisäämiseen ja vankan puolustuksen rakentamiseen kyberuhkia vastaan. 

Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme, miksi osastokohtainen kyberturvallisuuskoulutus on organisaatioille ratkaisevan tärkeää.  

Osastokohtaisen kyberturvallisuuskoulutuksen merkitys 

Osastokohtaisessa koulutuksessa mennään yleisiä tietoverkkoturvatietoisuusohjelmia pidemmälle räätälöimällä sisältö ja strategiat organisaation tietyille tiimeille. Tällä lähestymistavalla tunnustetaan kunkin osaston yksilölliset riskit ja vastuut ja parannetaan siten yleistä kyberkestävyyttä.  

Koska esimerkiksi sosiaalinen media on markkinointiosastoille elintärkeä, heidän koulutukseensa olisi sisällytettävä parhaita käytäntöjä sosiaalisen median tilien suojaamiseksi, haitallisen toiminnan tunnistamiseksi ja tuotemerkin verkkomaineen suojaamiseksi. Sen sijaan talousosasto, joka hallinnoi yrityksen taloudellisia varoja, tarvitsee räätälöityä koulutusta BEC-petosten (Business Email Compromise) kaltaisten uhkien torjumiseksi. 

Ponemon-instituutin tutkimuksessa todettiin, että organisaatioissa, jotka räätälöivät tietoturvakoulutusohjelmansa tiettyihin työtehtäviin, tapahtui 64 prosenttia vähemmän tietoturvaloukkauksia.

Räätälöidyn kyberturvallisuuskoulutuksen hyödyt jokaiselle osastolle  

Aja sitoutumista: Yksi osastokohtaisen kyberturvallisuuskoulutuksen merkittävimmistä eduista on sen räätälöity lähestymistapa. Jokaisella organisaation osastolla on omat roolinsa ja vastuualueensa, mikä tarkoittaa, että ne kohtaavat erityyppisiä kyberuhkia. Kun koulutus räätälöidään siten, että siinä käsitellään näitä erityisiä haavoittuvuuksia, työntekijät sitoutuvat todennäköisemmin materiaaliin. Tämä kohdennettu lähestymistapa vähentää koulutusvastarintaa ja edistää jatkuvan oppimisen ja parantamisen kulttuuria. 

Realistiset skenaariot: Kyberturvallisuuskoulutus, joka sisältää realistisia skenaarioita ja simulaatioita, jotka jäljittelevät haasteita, joita työntekijät voivat kohdata tehtävissään. Tämä käytännönläheinen lähestymistapa auttaa työntekijöitä ymmärtämään, miten kyberturvallisuuskäytäntöjä sovelletaan todellisissa tilanteissa, mikä tekee koulutuksesta vaikuttavampaa ja mieleenpainuvampaa. 

Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet: Kun työntekijät saavat koulutusta, joka on suunniteltu nimenomaan heidän tehtäviinsä, he tuntevat olevansa valmiimpia ottamaan vastuun kyberturvallisuudesta omalla osaamisalueellaan. Omistautumisen tunne johtaa ennakoivaan käyttäytymiseen ja organisaation vahvempaan yleiseen tietoturvatilanteeseen. 

Parempi säilyttäminen: Keskittymällä sisältöön, joka vaikuttaa suoraan henkilöstön vastuualueisiin, työntekijät todennäköisemmin säilyttävät tärkeät tiedot ja toteuttavat tehokkaita tietoverkkoturvallisuustoimenpiteitä.

Tehokkaan osastokohtaisen kyberturvallisuuskoulutuksen keskeiset osatekijät 

Räätälöidyt oppimispolut: Räätälöi koulutusmoduulit vastaamaan osastokohtaisia rooleja ja riskejä. Esimerkiksi lakitiimit saattavat tarvita koulutusta tietosuojalainsäädännöstä, kun taas T&K-tiimit keskittyvät immateriaalioikeuksien suojaamiseen. Vuonna 2022 IBM toteutti osastokohtaista kyberturvallisuuskoulutusta talous-, henkilöstö- ja IT-osastoillaan. Kuuden kuukauden kuluessa he havaitsivat, että phishing-tapahtumat vähenivät 42 prosenttia ja että tapahtumiin reagointiaika parani 33 prosenttia tietoisuuden ja valmiuden lisääntymisen ansiosta(Nasir, S. 2023)

Vuorovaikutteinen ja skenaariopohjainen oppiminen: Työntekijöiden osallistaminen simulaatioiden ja todellisten skenaarioiden avulla vahvistaa oppimista ja valmistaa tiimejä vastaamaan tehokkaasti kyberuhkiin.  

Jatkuva arviointi ja palaute: Säännölliset arvioinnit ja palautesilmukat varmistavat koulutuksen tehokkuuden ja mahdollistavat mukautukset kehittyvien uhkien ja työntekijöiden palautteen perusteella. 

Päätelmä 

Osastokohtainen kyberturvallisuuskoulutus on strateginen lähestymistapa, jolla rakennetaan kestävä puolustus kyberuhkia vastaan. Räätälöimällä koulutusta kunkin osaston erityistarpeiden ja haavoittuvuuksien mukaan organisaatiot voivat lisätä työntekijöiden sitoutumista, parantaa tärkeiden tietojen säilyttämistä ja antaa työntekijöille mahdollisuuden ottaa vastuuta omasta roolistaan kyberturvallisuuden ylläpitämisessä. MetaCompliance on sitoutunut tarjoamaan räätälöityä kyberturvallisuuskoulutusta, joka vastaa jokaisen osaston yksilöllisiä tarpeita ja varmistaa, että organisaatiollasi on hyvät valmiudet vastata nykypäivän digitaalisen ympäristön haasteisiin. Jos haluat lisätietoja osastoille suunnatusta kyberturvallisuuskoulutuksestamme, klikkaa tästä.  

Osastokohtainen kyberturvallisuuskoulutus

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.