Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Tapahtumien hallinta etätyön aikakaudella

Tapahtumien hallinta

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Nykyisessä nopeasti kehittyvässä digitaalisessa ympäristössä verkkouhat ovat kehittyneempiä ja yleisempiä kuin koskaan. Kun organisaatiot ottavat yhä useammin käyttöön etätyömalleja, kyberturvallisuuteen liittyvien vaaratilanteiden riski on kasvanut räjähdysmäisesti. Tietoturvapäälliköille (Chief Information Security Officers, CISO) ja johtaville IT-ammattilaisille tehokas häiriöiden hallinta on ratkaisevan tärkeää järjestelmien eheyden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, sillä kyberuhkien vuotuiset kustannukset ovat kasvussa. rikollisuuden odotetaan nousevan 13,82 biljoonaan dollariin vuoteen 2028 mennessä (Statista, 2024).  

Tässä blogikirjoituksessa tarkastellaan vaaratilanteiden hallinnan merkitystä ja tarjotaan ennakoivia strategioita., kyberturvallisuusuhkien lieventäminen ja hallinta etätyön yhteydessä. 

Etätyön vaikutus vaaratilanteiden hallintaan Maiseman ymmärtäminen 

Siirtyminen etätyöhön on laajentanut merkittävästi kyberturvallisuusuhkien hyökkäyspintaa. Tuoreiden raporttien mukaan 72 prosenttia organisaatioista on vuonna 2023 ilmaissut kasvavaa huolta etätyötä tekevien työntekijöiden verkkoturvariskeistä(Statista, 2024). Kun työntekijät pääsevät käsiksi arkaluonteisiin tietoihin eri paikoista ja eri laitteista, mahdolliset haavoittuvuudet moninkertaistuvat, mikä aiheuttaa merkittävän kyberriskin. 

Työympäristöjen hajautuminen edellyttää vaaratilanteiden hallintastrategioiden uudelleenarviointia, jotta ne kattavat nämä hajautetut ja erilaiset yhteyspisteet. Organisaatioiden on sopeuduttava nopeasti tähän uuteen todellisuuteen turvatakseen digitaalisen omaisuutensa. 

Ennakoiva häiriönhallinta etäympäristössä 

Ennakoiva häiriöiden hallinta on nyt tärkeämpää kuin koskaan etätyöskentelyssä. Siihen kuuluu etätyöhön liittyvien mahdollisten uhkien, kuten suojaamattomien kotiverkkojen ja henkilökohtaisten laitteiden käytön, tunnistaminen ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteuttaminen näiden riskien lieventämiseksi. Ennakoimalla ja puuttumalla etätyöympäristöihin liittyviin haavoittuvuuksiin organisaatiot voivat parantaa merkittävästi tietoturva-asennettaan. Tämä ennakoiva lähestymistapa ei ainoastaan vähennä vaaratilanteiden todennäköisyyttä vaan myös minimoi niiden mahdolliset vaikutukset. 

Proaktiiviset strategiat häiriöiden hallintaan etäympäristöissä 

CISO:t ovat eturintamassa kehittämässä vaaratilanteiden hallintaprosesseja, jotta etätyön haasteisiin voidaan vastata tehokkaasti: 

Riskien arviointi ja lieventämissuunnitelmat: Suorita säännöllisiä riskinarviointeja etätyöympäristöjen erityisten haavoittuvuuksien tunnistamiseksi. Kehitä ja toteuta näihin riskeihin räätälöityjä lieventämisstrategioita, kuten vankat salausprotokollat ja turvalliset VPN-ratkaisut. 

Parannettu päätelaitteiden turvallisuus: Päätelaitteiden turvatoimien vahvistaminen on ensiarvoisen tärkeää perinteisen toimistoympäristön ulkopuolella käytettävien laitteiden suojaamiseksi. Tähän kuuluvat vankat virustorjuntaohjelmistot, salausprotokollat ja säännölliset tietoturvapäivitykset. 

Turvallinen etäkäyttö: Turvallisen etäkäyttöratkaisun käyttöönotto ja monitekijätodennuksen (MFA) käyttöönotto ovat ratkaisevia vaiheita verkkokäytön turvaamiseksi. Näin varmistetaan, että vain valtuutettu henkilöstö voi käyttää yrityksen arkaluonteisia tietoja etänä. 

Koulutus ja tietoisuus: Kattavan tietoturvakoulutuksen tarjoaminen etätyöntekijöille on olennaisen tärkeää. Korostamalla parhaita käytäntöjä tietosuojaa, phishing-yritysten tunnistamista ja vaaratilanteiden raportointia varten varmistetaan, että työntekijät toimivat ennakoivasti riskien vähentämisessä. 

Mukautetut vaaratilanteiden torjuntasuunnitelmat: Onnettomuuksien torjuntasuunnitelmien päivittäminen siten, että niihin sisällytetään erityisesti etätyötä varten räätälöityjä protokollia, on olennaisen tärkeää. Tämä sisältää selkeät menettelyt vaaratilanteiden raportointia, etätyön rajoittamistoimenpiteitä ja koordinointia etätyöryhmien kanssa varten. 

Jatkuva seuranta: Jatkuvan seurannan työkalujen käyttöönotto antaa organisaatioille mahdollisuuden havaita uhkia ja reagoida niihin reaaliaikaisesti hajautetuissa verkoissa. Tämä ennakoiva seuranta auttaa tunnistamaan poikkeamat ja mahdolliset tietoturvaloukkaukset ennen niiden laajenemista. 

Elpyminen ja opitut asiat: Toteuta elvytyssuunnitelma, jolla palautetaan järjestelmät ja tiedot turvalliseen tilaan. Suoritetaan vaaratilanteen jälkeinen arviointi, jossa analysoidaan vaaratilanteen torjuntaprosessi, yksilöidään parannuskohteet ja sisällytetään saadut kokemukset tuleviin turvallisuusstrategioihin. 

Päätelmä 

Etätyön aikakaudella tapahtumien hallinta edellyttää ennakoivaa ja mukautuvaa lähestymistapaa. Asettamalla päätelaitteiden tietoturvan etusijalle, tehostamalla häiriötilanteisiin reagoimista koskevia suunnitelmia ja edistämällä tietoisuutta kyberturvallisuudesta etätyötiimien keskuudessa organisaatiot voivat vähentää tehokkaasti kyberriskejä ja suojata digitaalista omaisuuttaan. Etätyön kehittyessä edelleen on organisaation kestävyyden ja turvallisuuden kannalta ratkaisevan tärkeää pysyä kyberuhkien edellä vankkojen häiriönhallintakäytäntöjen avulla. 

Oletko valmis vahvistamaan etätyöympäristöjen häiriönhallintastrategiaasi? Tutustu MetaCompliancen Incident Management -ratkaisuun, jolla voit vahvistaa organisaatiotasi kehittyviä kyberturvallisuusuhkia vastaan. 

Incident Management Software

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.