Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Politiikan hallinnan sudenkuopat ja niiden välttäminen

Politiikan hallinta

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Kyberturvallisuuden kehittyvässä ympäristössä käytäntöjen hallinta on kulmakivi organisaatioille, jotka pyrkivät suojaamaan omaisuutensa ja varmistamaan säännösten noudattamisen. Sen tärkeydestä huolimatta monet organisaatiot törmäävät yleisiin sudenkuoppiin, jotka voivat heikentää niiden käytäntöjenhallintakehysten tehokkuutta. Tässä blogikirjoituksessa tarkastellaan näitä sudenkuoppia ja tarjotaan toimivia strategioita niiden välttämiseksi, jotta voit parantaa organisaatiosi kyberturvallisuutta. 

Politiikan hallinnan ymmärtäminen 

Toimintatapojen hallinnassa luodaan, jaetaan ja ylläpidetään toimintatapoja, joilla ohjataan organisaation resurssien ja tietojen käyttöä. Tehokkaalla toimintatapojen hallinnalla varmistetaan, että kaikki työntekijät ymmärtävät ja noudattavat asiaankuuluvia sääntöjä ja määräyksiä, mikä vähentää sääntöjen noudattamatta jättämiseen ja verkkouhkiin liittyviä riskejä. 

Politiikan hallinnan yleiset sudenkuopat 

Politiikan hallinnan tärkeydestä huolimatta monet organisaatiot kohtaavat yleisiä ongelmia, jotka haittaavat niiden tehokkuutta. Ne voivat vaihdella epämääräisistä toimintaperiaatteista ja puutteellisesta viestinnästä riittämättömään koulutukseen ja vastuuvelvollisuuden puutteeseen. Jokainen näistä ongelmista voi johtaa merkittäviin haavoittuvuuksiin ja sääntöjen noudattamiseen liittyviin riskeihin, jos niihin ei puututa. 

Selkeyden ja täsmällisyyden puute 

Ongelma: Liian epämääräiset tai liian laajat toimintaperiaatteet voivat aiheuttaa sekaannusta työntekijöiden keskuudessa, jolloin heidän on vaikea ymmärtää roolejaan ja vastuitaan. 

Ratkaisu: Varmista, että toimintaperiaatteet ovat selkeitä, ytimekkäitä ja täsmällisiä. Käytä suoraa kieltä ja anna esimerkkejä odotusten selventämiseksi. Tarkastele ja päivitä käytäntöjä säännöllisesti, jotta ne vastaavat teknologian ja sääntelyvaatimusten muutoksia. Toimintatapojen räätälöinti organisaation eri osastoille tai rooleille voi myös auttaa tekemään niistä merkityksellisempiä ja helpommin ymmärrettäviä. 

Riittämätön viestintä 

Ongelma: Jos työntekijät eivät ole tietoisia tai eivät ymmärrä toimintalinjoja, on epätodennäköisempää, että he noudattavat niitä. 

Ratkaisu: Toteutettiin vankka viestintästrategia, joka sisältää koulutustilaisuuksia, säännöllisiä päivityksiä ja helposti saatavilla olevia käytäntöasiakirjoja. Käytä useita kanavia, kuten sähköpostia, intranetiä ja työpajoja, kaikkien työntekijöiden tavoittamiseksi. Säännölliset muistutukset ja päivitykset käytäntöjen muutoksista voivat vahvistaa näiden käytäntöjen tärkeyttä ja pitää ne työntekijöiden mielessä. Lisäksi palautekierteen luominen, jossa työntekijät voivat esittää kysymyksiä ja saada selvennyksiä, voi lisätä ymmärrystä ja sääntöjen noudattamista. 

Työntekijöiden sitouttamatta jättäminen 

Ongelma: Työntekijät, jotka eivät ole sitoutuneet käytäntöjen noudattamiseen, noudattavat ohjeita epätodennäköisemmin, mikä lisää sääntöjen noudattamatta jättämisen riskiä. 

Ratkaisu: Luo mukaansatempaavia ja vuorovaikutteisia koulutusohjelmia. Käytä todellisia skenaarioita ja tapaustutkimuksia havainnollistamaan politiikkojen merkitystä. Kannusta palautteen antamiseen ja ota työntekijät mukaan toimintalinjojen kehittämisprosessiin hyväksynnän lisäämiseksi. Työntekijöiden sitouttamiseen voi myös kuulua sääntöjen noudattamisen tunnustaminen ja palkitseminen, mikä voi motivoida muita noudattamaan käytäntöjä. Tekemällä toimintatapojen koulutustilaisuuksista vuorovaikutteisempia ja vähemmän työläitä, organisaatiot voivat edistää ennakoivampaa lähestymistapaa toimintatapojen noudattamiseen. 

Laiminlyöntikäytäntöjen tarkistaminen ja päivitykset 

Ongelma: Vanhentuneet vakuutuskäytännöt eivät välttämättä vastaa nykyisiä riskejä tai uusia säännöksiä. 

Ratkaisu: Ota käyttöön säännöllinen tarkistusprosessi, jolla varmistetaan, että toimintaperiaatteet pysyvät merkityksellisinä ja tehokkaina. Suunnittele säännölliset tarkastukset ja ota huomioon eri sidosryhmiltä saatava palaute, jotta parannuskohteet voidaan tunnistaa. Kun pysyt ajan tasalla sääntely-ympäristön ja teknologiaympäristön muutoksista, voit varmistaa, että käytännöt ovat paitsi sääntöjen mukaisia myös alan parhaiden käytäntöjen mukaisia. Jatkuvaa tarkistusprosessia voidaan helpottaa asettamalla muistutuksia tai käyttämällä käytäntöjen hallintaohjelmistoa, joka seuraa tarkistuspäivämääriä ja päivityksiä. 

Teknologian roolin unohtaminen 

Ongelma: Pelkästään manuaalisten prosessien käyttäminen käytäntöjen hallinnassa voi johtaa tehottomuuteen ja virheisiin. 

Ratkaisu: Hyödynnä teknologiaratkaisuja, kuten käytäntöjen hallintaohjelmistomme, prosessien automatisointiin, vaatimustenmukaisuuden seurantaan ja käytäntöjen jakelun hallintaan. Näin voidaan säästää aikaa ja vähentää inhimillisten virheiden riskiä. Käyttämällä digitaalisia työkaluja organisaatiot voivat virtaviivaistaa käytäntöjen hallintatehtäviä, kuten seurata käytäntöjen kuittauksia ja varmistaa, että työntekijöillä on käytössään uusimmat versiot asiaankuuluvista käytännöistä. Lisäksi teknologia voi tarjota arvokkaita analyysejä vaatimustenmukaisuuden kehityssuuntauksista ja mahdollisista riskialueista, mikä mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon. 

Riittämätön koulutus ja tietoisuus 

Ongelma: Työntekijät, joilla ei ole koulutusta käytännöistä, saattavat tahattomasti rikkoa niitä, mikä voi johtaa mahdollisiin tietoturvaloukkauksiin. 

Ratkaisu: Toteutetaan kattavia koulutusohjelmia, jotka kattavat kaikki politiikan hallintaan liittyvät näkökohdat. Käytä eLearning-alustoja jatkuvan koulutuksen tarjoamiseen ja varmista, että koulutusmateriaalit päivitetään säännöllisesti. Tehokas koulutus olisi räätälöitävä organisaation eri rooleille, jotta varmistetaan sen merkityksellisyys ja tehokkuus. Tarjoamalla työntekijöille tilaisuuksia testata tietämystään ja ymmärrystään käytännöistä tietokilpailujen tai arviointien avulla voidaan myös vahvistaa oppimista ja varmistaa, että työntekijät ovat tietoisia velvollisuuksistaan. 

Tehokkuuden mittaamatta jättäminen 

Ongelma: Ilman asianmukaisia mittareita on vaikea arvioida toimintalinjojen tehokkuutta ja tunnistaa parannusalueita. 

Ratkaisu: Kehitä keskeiset suorituskykyindikaattorit (KPI), joilla mitataan politiikan noudattamista ja tehokkuutta. Analysoi näitä mittareita säännöllisesti ja tee tietoon perustuvia päätöksiä toimintatapojen hallintakehyksen parantamiseksi. Mittarit, kuten käytäntöjen rikkomusten määrä, sääntöjen noudattamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen kulunut aika ja työntekijöiden tietoisuuden taso, voivat antaa arvokasta tietoa käytäntöjen hallinnan tehokkuudesta. Näiden mittareiden säännöllinen tarkastelu ja toimintatapojen mukauttaminen tarpeen mukaan voi auttaa varmistamaan, että ne pysyvät tehokkaina riskien vähentämisessä ja organisaation tavoitteiden tukemisessa. 

Vastuuvelvollisuuden puute 

Ongelma: Kun kukaan ei ole vastuussa käytäntöjen noudattamisesta, se voi johtaa löyhään noudattamiseen ja riskien lisääntymiseen. 

Ratkaisu: Määritä selkeät roolit ja vastuualueet käytäntöjen hallintaa varten. Varmistetaan, että käytössä on mekanismeja, joilla valvotaan sääntöjen noudattamista ja määrätään seuraukset sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Vastuuvelvollisuuden luominen organisaation kaikilla tasoilla voi luoda kulttuurin, jossa sääntöjen noudattamiseen suhtaudutaan vakavasti ja jossa työntekijät ymmärtävät, miten tärkeää käytäntöjen noudattaminen on. Selkeä dokumentointi rooleista ja vastuualueista sekä säännölliset sääntöjen noudattamisen tarkastelut voivat auttaa varmistamaan, että kaikki ovat tietoisia velvollisuuksistaan. 

Kulttuurin merkityksen aliarvioiminen 

Ongelma: Heikko turvallisuuskulttuuri voi heikentää parhaidenkin käytäntöjen tehokkuutta. 

Ratkaisu: Edistää turvallisuustietoisuuden kulttuuria organisaatiossasi. Kannusta työntekijöitä ottamaan vastuu omasta roolistaan turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden ylläpitämisessä. Edistä myönteistä asennetta politiikan noudattamista kohtaan tunnustuksen ja palkitsemisen avulla. Vahvan turvallisuuskulttuurin rakentaminen ei riitä pelkkiin toimintatapoihin ja menettelyihin, vaan se edellyttää jatkuvia ponnisteluja työntekijöiden kouluttamiseksi ja sitouttamiseksi kaikilla tasoilla. Edistämällä jatkuvan oppimisen ja parantamisen kulttuuria organisaatiot voivat luoda ympäristön, jossa turvallisuus on jaettu vastuu ja jossa työntekijät voivat vaikuttaa myönteisesti. 

Päätelmä 

Tehokas käytäntöjen hallinta on olennaisen tärkeää, kun haluat suojata organisaatiotasi jatkuvasti kehittyvältä uhkakuvalta ja varmistaa sääntelyvaatimusten noudattamisen. Välttämällä yleisiä sudenkuoppia ja ottamalla käyttöön parhaita käytäntöjä voit luoda vankan käytäntöjenhallintakehyksen, joka tukee organisaatiosi tietoturvatavoitteita ja edistää vaatimustenmukaisuuden kulttuuria. 

Jos haluat lisätietoja käytäntöjen hallintakäytäntöjen parantamisesta, lataa kattava Policy Management Guide -oppaamme

Suunnitelmapolitiikka 2

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.