Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Turvallisuuskulttuurin kypsyysmallin (SCMM) hyödyntäminen kyberturvallisuuden parantamisessa

Turvallisuuskulttuurin kypsyysmalli

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Digitaaliaikana vankka kyberturvallisuus on olennaisen tärkeää kaikenkokoisille organisaatioille. Pelkkä teknologia ei kuitenkaan riitä suojaamaan uhkia vastaan, vaan ihmisen käyttäytyminen on ratkaiseva tekijä.

Verizonin 2024 Data Breach Investigations -raportin mukaan 68 prosenttia tietomurroista liittyy inhimillisiin virheisiin. Vahva turvallisuuskulttuuri voi vähentää riskejä ja parantaa yleistä turvallisuutta.

Turvallisuuskulttuurin kypsyysmalli (SCMM, Security Culture Maturity Model) tarjoaa jäsennellyn lähestymistavan organisaatiosi turvallisuuskulttuurin järjestelmälliseen arviointiin ja parantamiseen. Tässä blogikirjoituksessa tarjoamme kattavan oppaan SCMM:n käytöstä organisaatiosi tietoturvatietoisuuden ja -kulttuurin arvioinnissa ja parantamisessa.

Turvallisuuskulttuurin kypsyysmallin (SCMM) ymmärtäminen

Turvallisuuskulttuurin kypsyysmallissa turvallisuuskulttuuri luokitellaan eri kypsyystasoihin, joista kukin edustaa turvallisuuskäytäntöjen kehittyneisyyttä ja integroitumista organisaatiossa. Nämä tasot vaihtelevat tyypillisesti alkuvaiheesta optimoituun tasoon, mikä tarjoaa selkeän etenemissuunnitelman jatkuvalle parantamiselle.

Alkuperäinen: Turvallisuustietoisuus on vähäistä, ja käytännöt ovat tilapäisiä.

Kehittymässä: Perustietoisuus turvallisuudesta on vakiintunut, ja käytössä on joitakin virallisia toimintalinjoja ja menettelyjä.

Määritelty: Turvallisuuskäytännöt on dokumentoitu ja standardoitu koko organisaatiossa.

Hallittu: Turvallisuustietoisuus on sisällytetty päivittäiseen toimintaan, ja koulutusta ja arviointeja järjestetään säännöllisesti.

Optimoitu: Turvallisuuskulttuuri on ennakoiva, ja turvallisuuskäytäntöjä parannetaan ja innovoidaan jatkuvasti.

Turvallisuuskulttuurin kypsyyden arviointi

Turvallisuuskulttuurin tehokas parantaminen edellyttää, että ensin arvioidaan nykyinen kypsyystaso. Käytä vuorovaikutteista kyberturvallisuuden käyttäytymismallimme kypsyysmallia, jotta voit tehdä kattavan kyberturvallisuustarkastuksen työntekijöidesi tietoisuuskoulutuksesta. Vertaile organisaatiotasi alan parhaisiin käytäntöihin ja vahvista tietoturvaprotokolliasi tehokkaasti.

Turvallisuuskulttuurin parantaminen turvallisuuskulttuurin kypsyysmallin avulla

Kun olet määrittänyt nykyisen kypsyystason, voit ottaa käyttöön strategioita, joiden avulla voit siirtyä seuraavalle tasolle. Näin parannat turvallisuuskulttuuriasi järjestelmällisesti:

Alkuvaiheesta kehittyvään:

 • Perusturvakäytäntöjen ja -menettelyjen luominen.
 • Otetaan käyttöön perustavanlaatuinen turvallisuuskoulutus kaikille työntekijöille.
 • Aloita säännöllinen viestintä tietoturvauhkista ja parhaista käytännöistä.

Kehittämisestä määritellyksi:

 • Vakioi turvallisuuskäytännöt koko organisaatiossa.
 • Toteutetaan virallisia turvallisuuskoulutusohjelmia, joilla on selkeät oppimistavoitteet.
 • Varmistaa turvallisuuskäytäntöjen johdonmukainen soveltaminen.

Määritelty hallittavaksi:

 • Sisällytä turvallisuuskäytännöt päivittäiseen toimintaan.
 • Suorittaa säännöllisesti tietoturvatietoisuuskoulutusta ja päivityksiä.
 • Suorita usein turvallisuusarviointeja ja mukauta koulutusta havaintojen perusteella.

Hallitusta optimoiduksi:

 • Edistetään ennakoivaa turvallisuuskulttuuria, jossa työntekijät osallistuvat aktiivisesti turvallisuuden parantamiseen.
 • Kannusta turvallisuuskäytäntöjen innovointiin ja palkitse työntekijöitä mahdollisten uhkien tunnistamisesta.
 • Päivitetään koulutusohjelmia jatkuvasti uusimpien uhkien ja parhaiden käytäntöjen mukaisiksi.

Tutustu räätälöityihin parannussuosituksiin työntekijöiden kyberturvallisuuden tarkastuksen ja tietoisuuden kypsyysmallin avulla.

Kestävän turvallisuuskulttuurin rakentaminen

Turvallisuustietoisen kulttuurin luominen ei ole kertaluonteinen vaan jatkuva prosessi. Jos haluat ylläpitää ja jatkuvasti parantaa turvallisuuskulttuuria, noudata näitä ohjeita:

Johdonmukaisuus on avainasemassa: Päivitä koulutusmateriaalit säännöllisesti ja pidä turvallisuus mielessäsi jatkuvalla viestinnällä.

Pysy ajan tasalla: Sopeudu kehittyvään uhkakuvaan sisällyttämällä koulutusohjelmiin uusia uhkia ja parhaita käytäntöjä.

Sitouta työntekijät: Tee turvallisuudesta yhteinen vastuu ottamalla työntekijät mukaan turvallisuuskäytäntöjen kehittämiseen ja parantamiseen.

Mittaa onnistumista: Käytä SCMM-mittareita edistymisen seuraamiseen ja turvallisuustietoisuusaloitteiden tehokkuuden mittaamiseen.

Päätelmä

Turvallisuuskulttuurin kypsyysmalli tarjoaa jäsennellyn kehyksen organisaatiosi tietoturvatietoisuuden ja -kulttuurin arviointiin ja parantamiseen. Ymmärtämällä nykyisen kypsyystasonne ja toteuttamalla kohdennettuja strategioita kehittymisen edistämiseksi voitte luoda joustavan ja ennakoivan turvallisuuskulttuurin. Hyvin koulutettu ja sitoutunut henkilöstö on paras puolustus tietoverkkouhkia vastaan, ja se varmistaa, että organisaatiosi pysyy turvallisena ja vaatimustenmukaisena kehittyvien haasteiden edessä.

kypsyysmalli

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.