Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Toimitusketjun kyberturvallisuuden varmistaminen

Toimitusketjun kyberturvallisuus

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Nykyisessä yhteenliitetyssä maailmassa toimitusketju on maailmanlaajuisen kaupan ja kaupankäynnin selkäranka. Yhteyksien lisääntyminen tuo kuitenkin mukanaan lisääntyneitä riskejä, erityisesti kyberturvallisuuden alalla.

Toimitusketjuun kohdistuvat verkkohyökkäykset ovat yhä kehittyneempiä ja yleisempiä, ja ne aiheuttavat merkittäviä uhkia kaikenkokoisille yrityksille. Tässä postauksessa perehdymme toimitusketjun kyberturvallisuuden kriittisiin näkökohtiin ja keskitymme nykyisiin suuntauksiin, haasteisiin ja strategioihin toimitusketjun suojaamiseksi.

Miksi toimitusketjun turvallisuus on tärkeää

Toimitusketjun turvallisuuden merkitystä ei voi liioitella. Kun yritykset luottavat yhä enemmän digitaalisiin ratkaisuihin toimintojen virtaviivaistamiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi, toimitusketjusta tulee ensisijainen kohde verkkohyökkääjille. Yksittäinen haavoittuvuus missä tahansa toimitusketjun osassa voi aiheuttaa kaskadivaikutuksen, joka häiritsee toimintoja, aiheuttaa taloudellisia tappioita ja vahingoittaa mainetta.

Ponemon-instituutin tuoreen raportin mukaan 54 prosenttia yrityksistä kokee kolmannen osapuolen myyjän aiheuttaman tietomurron vuonna 2023. Tämä korostaa toimitusketjun haavoittuvuuksien aiheuttamaa merkittävää riskiä. Lisäksi tietoverkkorikollisuuden maailmanlaajuisten kustannusten odotetaan nousevan 10,5 biljoonaan dollariin vuodessa vuoteen 2025 mennessä, mikä korostaa entisestään toimitusketjun vankkojen tietoverkkoturvallisuustoimenpiteiden kriittistä tarvetta.

Mitkä ovat toimitusketjuihin kohdistuvat kyberuhat?

Toimitusketjuihin kohdistuu lukemattomia kyberuhkia, joista jokainen voi aiheuttaa vakavia häiriöitä. Yleisimpiä uhkia ovat muun muassa seuraavat:

Haittaohjelmat ja lunnasohjelmahyökkäykset: Tavoitteena on varastaa arkaluonteisia tietoja tai häiritä toimintoja. Myös lunnasohjelmahyökkäykset, joissa hyökkääjät salaavat tietoja ja vaativat maksua niiden vapauttamisesta, ovat lisääntyneet. Vuonna 2023 lunnasohjelmahyökkäykset lisääntyivät 20 prosenttia, ja toimitusketjut ovat ensisijainen kohde.

Phishing ja Social Engineering: Näissä taktiikoissa henkilöitä huijataan luovuttamaan luottamuksellisia tietoja tai myöntämään luvaton pääsy järjestelmiin. Phishing-hyökkäykset ovat edelleen johtava syy tietomurtoihin, ja 83 prosenttia organisaatioista kokee phishing-hyökkäyksiä vuonna 2023.

Kolmannen osapuolen haavoittuvuudet: Toimitusketjuihin liittyy usein useita kolmansia osapuolia, joista jokainen voi olla mahdollinen heikko lenkki. Jos joltakin toimittajalta puuttuu riittävät kyberturvallisuustoimenpiteet, se voi vaarantaa koko toimitusketjun. SolarWinds-hyökkäys, joka vaikutti lukuisiin organisaatioihin maailmanlaajuisesti, on malliesimerkki tämäntyyppisestä haavoittuvuudesta.

Sisäpiirin uhat: Työntekijät tai alihankkijat, joilla on pääsy arkaluonteisiin tietoihin, voivat aiheuttaa merkittäviä riskejä, olipa kyse sitten ilkivallasta tai huolimattomuudesta. Vuonna 2023 sisäpiirin uhat aiheuttivat 25 prosenttia tietomurroista, mikä korostaa tiukan sisäisen valvonnan tarvetta.

Parhaat käytännöt toimitusketjun kyberturvallisuuden parantamiseksi

Näiden riskien lieventämiseksi ja toimitusketjun kyberturvallisuuden vahvistamiseksi organisaatioiden olisi omaksuttava monitahoinen lähestymistapa, joka sisältää seuraavat parhaat käytännöt:

Kattava riskinarviointi: Suorita säännöllisiä riskinarviointeja toimitusketjusi haavoittuvuuksien tunnistamiseksi. Tähän kuuluu kaikkien kolmansien osapuolten toimittajien ja kumppaneiden kyberturvallisuuskäytäntöjen arviointi sen varmistamiseksi, että ne täyttävät turvallisuusstandardit.

Ota käyttöön vahvat pääsynvalvontatoimenpiteet: Rajoita pääsyä arkaluonteisiin tietoihin vähimmän etuoikeuden periaatteen mukaisesti. Varmista, että vain valtuutetuilla henkilöillä on pääsy kriittisiin järjestelmiin ja tietoihin. Monitekijätodennusta (MFA) olisi käytettävä lisäturvan lisäämiseksi.

Säännölliset turvatarkastukset ja seuranta: Suorita säännöllisiä tietoturvatarkastuksia mahdollisten haavoittuvuuksien havaitsemiseksi ja poistamiseksi. Toimitusketjun toimintojen jatkuva seuranta voi auttaa tunnistamaan epäilyttävän toiminnan varhaisessa vaiheessa ja ehkäisemään verkkohyökkäyksiä.

Työntekijöiden koulutus ja tietoisuus: Investoi säännölliseen kyberturvallisuuskoulutukseen työntekijöille, jotta he saavat tietoa uusimmista uhkista ja parhaista käytännöistä. Tämä voi auttaa vähentämään sosiaalisen suunnittelun hyökkäysten riskiä ja varmistaa, että työntekijät ovat valppaita tietoverkkoturvallisuuden suhteen.

Vankka häiriötilanteiden torjuntasuunnitelma: Kehitä ja ylläpidä häiriötilanteisiin reagointisuunnitelma, jossa esitetään toimet, joihin on ryhdyttävä tietoverkkohyökkäyksen sattuessa. Suunnitelmaan olisi sisällyttävä viestintäprotokollat, roolit ja vastuualueet sekä menettelyt hyökkäyksen vaikutusten rajoittamiseksi ja lieventämiseksi.

Hyödynnä kehittyneitä teknologioita: Hyödynnä kehittyneitä kyberturvallisuusteknologioita, kuten tekoälyä ja koneoppimista, uhkien havaitsemis- ja reagointivalmiuksien parantamiseksi. Nämä teknologiat voivat auttaa tunnistamaan verkkohyökkäykseen viittaavia malleja ja poikkeamia.

Päätelmä

Verkkouhkien kehittyessä jatkuvasti toimitusketjun turvaaminen on tärkeämpää kuin koskaan. Ymmärtämällä toimitusketjun turvallisuuden merkityksen, tunnistamalla erilaiset kyberuhat ja ottamalla käyttöön parhaat käytännöt organisaatiot voivat vähentää merkittävästi riskejään ja varmistaa toimitusketjujensa kestävyyden. Valppaana ja ennakoivana toimiminen kyberturvallisuuteen liittyvissä toimissa on olennaisen tärkeää luottamuksen ja jatkuvuuden säilyttämiseksi yhä digitaalisemmassa maailmassa.

Tärkeimmät vaiheet tietomurron tehokkaaseen hallintaan

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.