Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Tehokas politiikan hallinta: Ratkaisevat roolit

Politiikan hallinta

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Tehokas toimintalinjojen hallinta on jokaisen menestyvän organisaation selkäranka. Politiikat eivät ole vain mielivaltaisia sääntöjä, vaan ne muodostavat organisaation toimintakehyksen kulmakiven, joka ohjaa käyttäytymistä, varmistaa sääntöjen noudattamisen ja ylläpitää eheyttä.

Jotta toimintaperiaatteet olisivat todella tehokkaita, ne edellyttävät useiden organisaation avainroolien yhteistyötä ja sitoutumista. Jokainen rooli tuo mukanaan ainutlaatuisen näkökulman ja asiantuntemuksen, jotka edistävät kattavan ja vankan toimintaperiaatteiden hallintajärjestelmän luomista.

Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme toimintatapojen hallintaan liittyviä kriittisiä rooleja ja sitä, miten ne yhdessä varmistavat, että toimintatapoja ei vain panna täytäntöön, vaan niitä myös noudatetaan ja ylläpidetään korkeimpien standardien mukaisesti.

Kriittiset roolit tehokkaassa politiikan hallinnoinnissa

Yritysten vaatimustenmukaisuus ja etiikka:

Toimintaperiaatteiden tehokkaan hallinnan ytimessä on yritysten vaatimustenmukaisuuden ja etiikan rooli. Tämä tiimi vastaa siitä, että kaikki toimintaperiaatteet ovat linjassa organisaation perusarvojen ja eettisten normien kanssa. He toimivat rehellisyyden vartijoina ja varmistavat, että politiikat ovat paitsi lainmukaisia myös moraalisesti järkeviä. Tähän sisältyy:

 1. Eettisten suuntaviivojen kehittäminen: Laaditaan toimintaperiaatteet, jotka kuvastavat organisaation sitoutumista eettiseen käyttäytymiseen.
 2. Vaatimustenmukaisuuden valvonta: Käytäntöjen säännöllinen tarkastelu eettisten normien noudattamisen varmistamiseksi.
 3. Eettisen kulttuurin edistäminen: Edistetään kulttuuria, jossa eettinen käyttäytyminen tunnustetaan ja palkitaan.

Corporate Compliance and Ethics -tiimi varmistaa, että toimintaperiaatteet ovat muutakin kuin pelkkiä asiakirjoja - ne ovat eläviä periaatteita, jotka ohjaavat kaikkia päätöksiä ja toimia organisaatiossa.

Oikeudellinen:

Oikeudellisella osastolla on keskeinen rooli toimintalinjojen hallinnassa tulkitsemalla organisaatioon vaikuttavia lakeja ja asetuksia. Niiden vastuualueisiin kuuluvat:

 1. Toimintaperiaatteiden laatiminen ja tarkistaminen: Sen varmistaminen, että politiikat ovat voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisia.
 2. Tutkimusten suorittaminen: Toimintaperiaatteiden rikkomisesta johtuvien oikeudellisten kysymysten käsittely.
 3. Oikeudellinen neuvonta: Ohjeiden antaminen politiikkojen ja niiden täytäntöönpanon oikeudellisista vaikutuksista.

Ilman lakitiimin asiantuntemusta organisaatiot ovat vaarassa laiminlyödä sääntöjen noudattamisen, mikä voi johtaa vakaviin oikeudellisiin ja taloudellisiin seurauksiin. Heidän tehtävänään on varmistaa, että toimintaperiaatteet ovat oikeudellisesti luotettavia ja suojaavat organisaatiota mahdollisilta oikeudellisilta sudenkuopilta.

Sisäinen tarkastus:

Sisäinen tarkastus antaa riippumattoman ja puolueettoman varmuuden siitä, että politiikkoja noudatetaan ja että ne ovat tehokkaita. Sisäisen tarkastuksen keskeisiä tehtäviä ovat

 1. Politiikan vaikuttavuuden arviointi: Arvioidaan, saavuttavatko politiikat aiotut tulokset.
 2. Riskien tunnistaminen: Korostetaan alat, joilla toimintaperiaatteet voivat olla riittämättömiä tai joilla sääntöjen noudattaminen voi olla vaarassa.
 3. Parannusten suositteleminen: Ehdotetaan parannuksia poliittisten puitteiden vahvistamiseksi.

Tarjoamalla puolueettoman tarkastuksen sisäinen tarkastus auttaa varmistamaan, että politiikat ovat käytössä ja toimivat tarkoitetulla tavalla, ja että ne havaitsevat puutteet ja suosittelevat tarvittaessa korjaavia toimia.

Henkilöstöhallinto:

Henkilöstöhallinnolla on ratkaiseva rooli, kun työntekijöille kerrotaan toimintalinjoista ja varmistetaan, että he ymmärtävät ja noudattavat niitä. Henkilöstöhallinnon vastuualueisiin kuuluvat:

 1. Poliittinen viestintä: Politiikkojen jakaminen ja selittäminen kaikille työntekijöille.
 2. Koulutus ja kehittäminen: Koulutustilaisuuksien järjestäminen työntekijöiden kouluttamiseksi uusista ja nykyisistä toimintalinjoista.
 3. Tuki ja ohjaus: Resurssien ja tuen tarjoaminen, jotta työntekijät voivat noudattaa politiikkoja.

Henkilöstöhallinto huolehtii siitä, että politiikkoja ei vain kirjoiteta, vaan ne myös sisällytetään organisaatiokulttuuriin, ja varmistaa, että jokainen työntekijä ymmärtää oman roolinsa politiikkojen noudattamisen ylläpitämisessä.

Etulinjan henkilöstö:

Etulinjan henkilöstö on henkilöitä, jotka toteuttavat politiikkoja päivittäisessä toiminnassaan. He ovat politiikan toteuttamisen kasvot, ja heidän tehtäviinsä kuuluu:

 1. Politiikkojen noudattaminen: Vakiintuneiden ohjeiden ja menettelyjen noudattaminen.
 2. Raportointikysymykset: Toimintatapojen noudattamiseen liittyvien haasteiden tai rikkomusten tunnistaminen ja niistä ilmoittaminen.
 3. Palautteen antaminen: Tarjotaan näkemyksiä siitä, miten politiikat vaikuttavat päivittäiseen toimintaan, ja ehdotetaan parannuksia.

Politiikan hallinnan tehokkuus riippuu viime kädessä etulinjan henkilöstön toimista. Heidän sitoutumisensa toimintalinjojen noudattamiseen ja ylläpitämiseen on ratkaisevan tärkeää organisaation eheyden säilyttämiseksi ja toiminnan onnistumiseksi.

Yhteistyön ja ymmärryksen merkitys

Politiikat ovat vain niin tehokkaita kuin ihmiset, jotka niitä toteuttavat ja ylläpitävät. On tärkeää, että jokainen politiikan hallintaan osallistuva taho ymmärtää oman panoksensa merkityksen ja tekee tehokasta yhteistyötä. On erittäin tärkeää käyttää aikaa kunkin roolin kanssa sen varmistamiseksi, että he ymmärtävät politiikkojen merkityksen ja omat vastuualueensa. Yhteistyöllä varmistetaan, että toimintalinjoja ei pidetä vain byrokraattisina esteinä vaan olennaisina välineinä, jotka ohjaavat ja suojelevat organisaatiota.

Päätelmä

Tehokas politiikan hallinta on monitahoinen prosessi, joka edellyttää organisaation eri avainroolien koordinoitua toimintaa. Yrityksen sääntöjen noudattaminen ja etiikka, lakiasiat, sisäinen tarkastus, henkilöstöhallinto ja etulinjan henkilöstö ovat kukin tärkeässä roolissa varmistettaessa, että toimintaperiaatteita kehitetään, niistä tiedotetaan, ne pannaan täytäntöön ja niitä noudatetaan tehokkaasti. Ymmärtämällä ja arvostamalla kunkin roolin ainutlaatuista panosta organisaatiot voivat luoda vankan toimintatapojen hallintajärjestelmän, joka ylläpitää rehellisyyttä, varmistaa sääntöjen noudattamisen ja edistää menestystä. Toimintaperiaatteet ovat organisaation toimintakehyksen kulmakivi, ja tehokas toimintaperiaatteiden hallinta on perusta, jolle tämä kehys rakentuu.

Sosiaaliset viestit

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.