Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

Fresca Group

Tuore lähestymistapa tietoturvatietoisuuskoulutukseen
class="perfmatters-lazy"
Onko kiire? Lataa PDF-tiedosto tästä tapaustutkimuksesta ja tallenna se myöhempää käyttöä varten!
ucisan jäsenlogo (002)

Kyberuhkien viime vuosien kasvava näkyvyys on osoittanut, että kyberturvallisuuden on oltava ensisijainen tavoite kaikilla aloilla. Nykyään kyberturvallisuusriskit eivät ole enää vain teknologiayritysten huolenaihe, vaan ne ovat jatkuvasti läsnä kaikilla toimialoilla.

Liiketoiminnan kannalta kriittiset toiminnot ovat häiriintyneet, asiakkaiden tiedot ovat vaarantuneet, ja kyberuhat ovat yhä vahingollisempia ja epävakaampia kuin koskaan aiemmin. Fresca Group halusi tämän kasvavan uhan vuoksi ottaa ennakoivan lähestymistavan lisätäkseen henkilöstön tietoisuutta siitä, mikä on heidän roolinsa organisaation turvallisuuden ylläpitämisessä.

Johtava tuoretuotteiden toimittaja Fresca Group on yksi Euroopan suurimmista hedelmä- ja vihannestoimittajista, ja se toimittaa laadukkaita tuoretuotteita Britannian tunnetuimmille vähittäiskauppiaille, ruokapalveluyrityksille, tukkumarkkinoille ja risteilyaluksille. Yhteistyössä MetaCompliancen kanssa Fresca Group tunnusti, että on tärkeää kouluttaa työntekijöitä mahdollisista kyberturvallisuusuhkista ja luoda työpaikalle riskitietoinen toimintakulttuuri. Fresca Groupilla on satoja työntekijöitä eri puolilla Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja nopeasti laajeneva kansainvälinen palvelu, joten sen tavoitteena oli lisätä henkilöstön tietoisuutta tietoverkkoturvallisuudesta ja luoda tietoverkkoja kestävää työvoimaa. 

Suojautuminen phishingiltä

Phishing-sähköpostit olivat Fresca Groupin keskeinen huolenaihe, kun organisaatio pyrki torjumaan päivittäisten phishing-hyökkäysten tulvaa. MetaCompliancen palkitun MetaPhishin avulla Fresca Group voi nyt kouluttaa työntekijöitä siitä, miten phishing-sähköpostit havaitaan, ja auttaa edistämään valppautta henkilöstön keskuudessa. 

Räätälöityjen phishing-mallien avulla Fresca Group voi kohdentaa käyttäjille työtehtävien, osaston ja sijainnin mukaan phishing-sähköposteja, jotka muistuttavat realistisia skenaarioita ja valmistavat työntekijöitä todellisia verkkouhkia varten.  

MetaPhish opettaa käyttäjille, miten he voivat välttää tulevat phishing-yritykset, ja antaa Fresca Groupille paremman näkyvyyden riskiryhmiin kuuluvista henkilöistä turvallisessa ja valvotussa ympäristössä. 

Lisäksi Fresca Group voi määrittää perustason nykyiselle käyttäjien tietoisuudelle, ymmärtää käyttäjien käyttäytymistä ja hahmotella henkilökunnan lisäkoulutuksen tarpeen analytiikkataulun avulla.

"MetaCompliance-yhteistyön jälkeen olemme huomanneet, että henkilöstön tietoisuus tietoverkosta on lisääntynyt ja sitoutuminen on vähitellen lisääntynyt. Henkilökunta ymmärtää nyt paremmin tietojenkalastelusta ja on tullut valppaammaksi. Se auttaa myös työntekijöitä tuntemaan, että heillä on oma roolinsa yrityksen puolustamisessa uhkia vastaan."

Työntekijöiden sitouttaminen sähköisen oppimisen avulla

Ennen yhteistyötä MetaCompliancen kanssa Fresca Groupilla ei ollut käytössä mekanismia, jonka avulla se olisi voinut kouluttaa henkilöstöä keskeisistä kyberturvallisuusuhkista. MetaCompliancen eLearning-kirjaston avulla henkilökunta voi hankkia keskeiset kyberturvallisuustiedot ja -taidot käyttämällä kiinnostavaa eLearning-sisältöä ja käyttäjien vuorovaikutusta pienimuotoisessa muodossa. 

"Meidän oli vaikea löytää sopivaa koulutusta, joka ylitti tylsät PowerPoint-esitykset. MetaCompliance tarjosi ratkaisun, jossa käsiteltiin keskeisiä kysymyksiämme ja jonka avulla pystyimme toimimaan ennakoivammin."

Fresca Groupille oli elintärkeää tarjota interaktiivinen eLearning-kokemus, joka kiinnosti henkilöstöä, erityisesti vähän koulutettuja työntekijöitä. 

"MetaCompliancen sisältökirjasto kasvaa jatkuvasti uusimpien uhkien käsittelemiseksi, ja otsikot ovat relevantteja ja ajantasaisia. Verkko-oppimissisältö on auttanut kouluttamaan henkilöstöä mahdollisista riskeistä ja antanut työntekijöille valmiuksia toimia ennakoivasti tietoverkkohyökkäyksiltä suojautumisessa."

Kybertietoisuustoimien automatisointi

Fresca Group on ottanut käyttöön MetaCompliancen Campaigns-moduulin automatisoidakseen vuotuisen tietoturvatietoisuusohjelmansa elinkaaren.  

Nyt organisaatio voi tehokkaasti suunnitella ja toteuttaa monipuolisen kyberturvallisuusvalistusohjelman, joka koostuu kahdentoista kuukauden valistustoimista, kuten toimintaperiaatteista, phishing-simulaatioista, blogeista ja verkko-opetuksesta keskitetyssä alustassa. 

Kampanjoiden avulla Fresca Group voi vähentää tiedotuskampanjan suunnitteluun tarvittavaa aikaa ja resursseja sekä tunnistaa päällekkäiset tai toimimattomat alueet, jotta henkilöstö voi jatkaa sitoutumista ympäri vuoden. 

"Campaigns -ohjelmiston avulla olemme pystyneet jäsentämään vuotuisen tietoverkkotietoisuusohjelmamme nopeasti ja helposti. Voimme nyt aikatauluttaa tietoisuustoimet etukäteen ja järjestää säännöllisiä phishing- ja koulutusharjoituksia niin, että niistä tulee rutiinia."

Kyberturvallisuuskulttuurin luominen

Vain muutamassa kuukaudessa Fresca Group on muuttanut tietoverkkotietoisuuskoulutusta organisaatiossa ja edistänyt myönteistä turvallisuustietoisuuden kulttuuria. Tämän ansiosta yritys pystyy ylläpitämään tietoisuuden tasoa jatkuvasti, kehittämään kehittyvää kyberturvallisuuden opetussuunnitelmaa ja kannustamaan työntekijöitä ylläpitämään hyvää kyberturvallisuushygieniaa. Tulevaisuudessa Fresca Group pyrkii jatkamaan ponnistelujaan ja keskittymään työntekijöiden sitoutumisen ja raportointiasteen parantamiseen.

Luo räätälöityjä kyberturvallisuus- ja yksityisyydensuojakoulutuksia

Jos haluat lisätietoja siitä, miten MetaCompliance voi tarjota henkilöstöllesi parhaan mahdollisen verkkoturva- ja tietosuojakoulutuksen, ota yhteyttä.