E-LEARNING OD METACOMPLIANCE


To jest mała próbka naszej biblioteki e-learningowej. Ta treść jest przeznaczona wyłącznie dla adresata wiadomości e-mail i nie powinna być udostępniana bez zgody MetaCompliance.

Omówienie typowych oszustw finansowych
Zagrożenia związane ze szkodliwymi załącznikami
Zagrożenia związane z oszustwami typu Spear Phishing
Zagrożenia związane z oszustwami skierowanymi do konkretnych odbiorców.