Starta en kampanj för medvetenhet om cybersäkerhet år 2022?

5 steg för att framgångsrikt genomföra en kampanj för medvetenhet om cybersäkerhet

[CTA] Kampanj för säkerhetsmedvetenhet i 5 steg

Cyberbrottsligheten har blivit mer organiserad och sofistikerad än någonsin tidigare. Eftersom cyberkriminella ökar sina ansträngningar är medvetenhet om cybersäkerhet det mest kraftfulla vapnet mot dessa nya hot och tekniker.

Genom att vidta rätt åtgärder för att öka medvetenheten om cybersäkerhet hos de anställda kan organisationer bidra till att utbilda och ge de anställda möjlighet att ändra sitt beteende och skydda företaget från potentiella risker.

Den här guiden hjälper dig att

  • Identifiera de fem avgörande stegen för att planera och genomföra en framgångsrik kampanj för ökad medvetenhet.
  • Ändra de anställdas beteenden och öka vaksamheten 
  • Mäta och rapportera om effektiviteten i utbildningen i cybermedvetenhet.

Ladda ner din guide

  • Alla fält måste fyllas i. Använd företagets e-postadress.