Tillgänglighetsförklaring

Senast uppdaterad: 14 december 2022

MetaCompliance Ltd arbetar för att göra sina webbplatser, plugins, datorprogram och mobilprogram tillgängliga för alla, oavsett förmåga.

MyCompliance-plattformen uppfyller delvis WCAG 2.1 nivå AA. Vissa delar av plattformen uppfyller inte helt och hållet tillgänglighetsstandarden, men vi arbetar för att förbättra detta.

Till exempel:

  • Vissa bilder och ikoner har ingen alternativ text.
  • En del videoinnehåll har ingen tillhörande transkription.