MetaBlog

Håll dig informerad om ämnen för utbildning i cybermedvetenhet och minska riskerna i din organisation.

5 viktiga områden att använda för din cybersäkerhet

Cybersäkerhet Budget

om författaren

Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på facebook

Äntligen har du fått den budget för cybersäkerhet som du har lobbat hårt för, men var ska du spendera den? Precis som med alla andra budgetar är det viktigt att välja de områden som ger mest "bang for your buck". En noggrann analys av vad som händer i cybersäkerhetslandskapet hjälper dig att fatta rätt beslut om hur du ska spendera pengar på säkerheten.  

Här är MetaCompliances guide till vad du ska spendera din budget för cybersäkerhet. 

Var ska du spendera din budget för cybersäkerhet? 

Enligt en rapport från McKinsey har budgetarna varit knappa, men år 2021 kommer 70 % av CISO:s att begära betydande ökningar av budgeten för cybersäkerhet. Cyberattacker i alla storlekar av företag och i alla sektorer leder till ett behov av att skärma till luckorna och hårdgöra våra IT-system mot hackare. MetaCompliance har tittat på fem nyckelområden som är värda en hårt anslagen cybersäkerhetsbudget: 

1. Utbildning i säkerhetsmedvetenhet och utbildning i nätfiske 

Förebyggande åtgärder är billigare än botemedel när det gäller de skador som cyberattacker kan orsaka. Ta utpressningstrojaner som ett exempel. Sophos rapport "State of Ransomware 2021" visar att kostnaden för sanering av en ransomware-attack har fördubblats under de senaste 12 månaderna och uppgår i genomsnitt till 1,85 miljoner dollar.  

Ransomware levereras ofta via nätfiske. En rapport från Egress från 2021 visar att 95 % av IT-cheferna anser att data riskerar att skadas av e-post. I rapporten konstateras också att 83 % av organisationerna drabbades av ett dataintrång via e-post under de senaste 12 månaderna, och att 24 % av intrången orsakades av att en anställd delade data av misstag. Människan i maskinen är en riskpunkt som måste åtgärdas snarast.  

Att utbilda anställda i hela organisationen i cybersäkerhetsfrågor, inklusive integritetsfrågor, är ett grundläggande steg för att minska cybersäkerhetsrisken. Utbildning i säkerhetsmedvetenhet kan skräddarsys för att passa ditt företags profil. Anställda som faller för nätfiskebete kan också bekämpas med hjälp av specialiserade utbildningsprogram mot nätfiske som lär de anställda att tänka efter innan de klickar på en skadlig bilaga eller länk. 

2. Styrning, risk och efterlevnad 

Dataskydd Reglerna är stränga och efterlevnaden av dessa regler kräver stora tids- och resurskostnader. Föreskrifterna kräver ofta specialisthjälp för att säkerställa att kraven uppfylls korrekt. Konsekvenserna av bristande efterlevnad är kostsamma, inte bara i form av betungande böter utan också i form av förlorat kundförtroende och skada på anseendet.  

Hjälp från specialiserade företag som har kompetens att bedöma dina behov av efterlevnad kan göra processen enklare. Compliance-konsulter kan se till att din organisation uppfyller regler och standarder och hjälpa din organisation att åtgärda eventuella brister i compliance-kraven. 

3. Säkerhetsverktyg och säkerhetsåtgärder 

Att ha rätt säkerhetsverktyg på plats är en viktig budgetpost. Men ska du lägga ut säkerhetshanteringen på entreprenad eller införa och underhålla dessa åtgärder internt? Svaret beror på hur bra du är på att använda moderna säkerhetsåtgärder, varav vissa är smarta och kan kräva specialistkunskaper för att konfigurera och tolka dem.  

En annan fråga är vilken typ av säkerhetsåtgärd som budgeten ska användas till. Detta beslut beror på din bransch och andra överväganden, t.ex. behov av distansarbete och interaktion med tredje part och konsumentuppgifter. Men som en tumregel bör man överväga att spendera budgeten för cybersäkerhet på följande områden: 

 • Identitets- och åtkomsthantering (IAM): Stöld av autentiseringsuppgifter och "credential stuffing" (där bedragare försöker ta sig in på konton med hjälp av stulna autentiseringsuppgifter) är ett stort cybersäkerhetsproblem. Stulna autentiseringsuppgifter gör det möjligt för bedragare att stjäla stora mängder data. Enligt Verizon Data breach Investigations Report ligger 61 % av alla intrång på grund av att uppgifter har äventyrats. 
 • Säkerhet med nollförtroende: Principen "lita aldrig på, kontrollera alltid" ligger bakom användningen av Zero Trust-systemet för säkerhet.  
 • Säkerhet vid slutpunkter: Antalet slutpunkter, t.ex. mobila enheter, har ökat kraftigt i samband med distansarbete. Varje slutpunkt är en potentiell inkörsport till ett nätverk.  
 • Applikationssäkerhet: 72 % av organisationerna har drabbats av ett intrång på grund av en sårbarhet i applikationssäkerheten.  
 • Säkerhet i molnet: En rapport från Gartner Inc. visar att 99 procent av molnsäkerhetsbristerna kommer att vara kundens fel år 2025. Garter rekommenderar att man använder styrningsprinciper och övervakning för att minska risken på detta område.  

4. Cyberförsäkring 

Om det värsta händer och din organisation infekteras av utpressningstrojaner, eller om din anställde får spear-phishing och din kunddatabas hackas, och så vidare, kan en cyberförsäkring hjälpa till att lindra en del av smärtan. Cyberförsäkringar täcker vanligtvis förluster till följd av skador på IT-system och förlust av information från IT-system och nätverk. Kostnaderna för cyberförsäkringar varierar, men vissa försäkringsbolag erbjuder reducerade premier om din organisation kan visa att du har vidtagit vissa säkerhetsåtgärder, t.ex: 

 • Utbildning om medvetenhet om cybersäkerhet  
 • Överensstämmelse med branschens standarder för datasäkerhet och sekretess, t.ex. ISO 27001. 
 • Regelbunden penetrationstestning av dina IT-system och nätverk 

5. Mätningar och KPI:er (Key Performance Indicators) 

Att kunna mäta hur effektiva dina säkerhetsåtgärder är är ett utmärkt sätt att motivera dina utgiftsval eller att ändra framtida cybersäkerhetsbudgetar. Säkerhetsmått ger insikter om hur effektiv din säkerhetsställning är, inklusive om dina åtgärder för efterlevnad fungerar. Dessa mätvärden erbjuder ett kvantitativt sätt att visa ledningen och styrelsemedlemmarna hur ett datasäkerhetsprogram fungerar. Dessa mätvärden kan också spela en roll när det gäller att dokumentera företagets strategi för dataskydd i linje med lagstadgade krav. Analys av KPI:er och nyckelriskindikatorer (KRI:er) ger en bild av ditt team och din säkerhetsställning så att du kan optimera åtgärder och tillvägagångssätt. 

Det finns flera viktiga KPI:er som kan mätas, några exempel på hotmätningar är följande: 

 • Säkerhetsincidenter 
 • Medeltid till upptäckt (MTTD) 
 • Genomsnittlig tid för att lösa problem (MTTR) 

Spendera, spendera, spendera på cybersäkerhet

Eftersom säkerhetsutgifterna förväntas överstiga 1 biljon dollar globalt sett år 2025 är det viktigt att optimera din budget för cybersäkerhet för att undvika slöseri. Du kanske redan har erfarenhet av var din organisation löper störst risk, men fortsätt att undersöka säkerhetslandskapet eftersom det förändras. Genom att ha god kännedom om vad som händer inom sektorn och vilken typ av hjälp som finns tillgänglig för att minska cyberrisker kan du se till att din överenskomna budget ger dig valuta för pengarna.   

Medvetenhet om cybersäkerhet för Dummies

du kanske tycker om att läsa dessa