Tillbaka
Utbildning och programvara för cybersäkerhet för företag | MetaCompliance

Produkter

Upptäck vårt utbud av skräddarsydda lösningar för utbildning i säkerhetsmedvetenhet, utformade för att stärka och utbilda ditt team mot moderna cyberhot. Från policyhantering till phishing-simuleringar - vår plattform förser din personal med de kunskaper och färdigheter som behövs för att skydda din organisation.

Cyber security eLearning

Cyber Security eLearning för att utforska vårt prisbelönta eLearning-bibliotek, skräddarsytt för varje avdelning

Automatisering av säkerhetsmedvetenhet

Planera din årliga medvetenhetskampanj med några få klick

Simulering av nätfiske

Stoppa nätfiskeattacker i deras spår med prisbelönt programvara för nätfiske

Förvaltning av politik

Samla dina policyer på ett ställe och hantera policyernas livscykler på ett enkelt sätt

Förvaltning av sekretess

Kontrollera, övervaka och hantera efterlevnad med enkelhet

Hantering av incidenter

Ta kontroll över interna incidenter och åtgärda det som är viktigt

Tillbaka
Industri

Industrier

Utforska mångsidigheten hos våra lösningar inom olika branscher. Från den dynamiska tekniksektorn till sjukvården - ta del av hur våra lösningar skapar vågor i flera sektorer. 


Finansiella tjänster

Skapa en första försvarslinje för organisationer inom finansiella tjänster

Regeringar

En Go-To-lösning för säkerhetsmedvetenhet för myndigheter

Företag

En lösning för utbildning i säkerhetsmedvetande för stora företag

Arbetstagare på distans

Skapa en kultur av säkerhetsmedvetenhet - även i hemmet

Utbildningssektorn

Engagerande utbildning i säkerhetsmedvetenhet för utbildningssektorn

Arbetstagare inom hälso- och sjukvården

Se vår skräddarsydda säkerhetsmedvetenhet för anställda inom hälso- och sjukvården

Teknikindustrin

Förändrad utbildning i säkerhetsmedvetenhet inom teknikindustrin

Överensstämmelse med NIS2

Stöd era krav på efterlevnad av Nis2 med initiativ för ökad medvetenhet om cybersäkerhet

Tillbaka
Resurser

Resurser

Från affischer och policyer till ultimata guider och fallstudier, våra kostnadsfria medvetenhetstillgångar kan användas för att förbättra medvetenheten om cybersäkerhet inom din organisation.

Medvetenhet om cybersäkerhet för Dummies

En oumbärlig resurs för att skapa en kultur av cybermedvetenhet

Dummies guide till cybersäkerhet Elearning

Den ultimata guiden för att implementera effektiv cybersäkerhet Elearning

Ultimat guide till nätfiske

Utbilda medarbetarna i hur man upptäcker och förhindrar nätfiskeattacker

Gratis affischer för medvetenhet

Ladda ner dessa kostnadsfria affischer för att öka medarbetarnas vaksamhet

Policy mot nätfiske

Skapa en säkerhetsmedveten kultur och öka medvetenheten om hot mot cybersäkerheten

Fallstudier

Hör hur vi hjälper våra kunder att skapa positiva beteenden i sina organisationer

Terminologi för cybersäkerhet A-Z

En ordlista över termer inom cybersäkerhet som du måste känna till

Cybersäkerhet beteende mognadsmodell

Granska din utbildning i medvetenhet och jämför din organisation med bästa praxis

Gratis saker

Ladda ner våra kostnadsfria verktyg för att förbättra medvetenheten om cybersäkerhet i din organisation

Tillbaka
MetaCompliance | Utbildning och programvara för cybersäkerhet för anställda

Om

Med 18+ års erfarenhet av marknaden för cybersäkerhet och efterlevnad erbjuder MetaCompliance en innovativ lösning för personalens medvetenhet om informationssäkerhet och automatisering av incidenthantering. MetaCompliance-plattformen skapades för att möta kundernas behov av en enda, heltäckande lösning för att hantera de mänskliga riskerna kring cybersäkerhet, dataskydd och efterlevnad.

Varför välja oss

Lär dig varför Metacompliance är den betrodda partnern för utbildning i säkerhetsmedvetenhet

Specialister på medarbetarengagemang

Vi gör det enklare att engagera medarbetarna och skapa en kultur av cybermedvetenhet

Automatisering av säkerhetsmedvetenhet

Automatisera utbildning i säkerhetsmedvetenhet, nätfiske och policyer på några minuter

Ledarskap

Möt MetaCompliance Leadership Team

MetaBlog

Håll dig informerad om ämnen för utbildning i cybermedvetenhet och minska riskerna i din organisation.

Varför en utbildning i cybersäkerhet som passar alla inte ger resultat

Varför en utbildning i cybersäkerhet som passar alla inte levererar

om författaren

Dela detta inlägg

I det ständigt föränderliga landskapet för moderna företag är det av yttersta vikt att vara konkurrenskraftig och säker. Men ingen organisation är immun mot cyberhot, och därför måste cybersäkerhet ses som en ständigt prioriterad fråga för företaget. Faktum är att de globala cyberattackerna har ökat med 7 % och att 1 av 31 organisationer i världen utsattes för en ransomware-attack varje vecka under det första kvartalet 2023.

Även om många organisationer inser behovet av utbildning i cybersäkerhet ger en "one-size-fits-all"-strategi för utbildning i cybersäkerhet inte de önskade resultaten. I den här bloggen går vi igenom varför skräddarsydd utbildning i cybersäkerhet är så viktigt för att ge medarbetarna mer inflytande och stärka organisationens säkerhetsåtgärder.

Fallgroparna med generisk utbildning i cybersäkerhet 

Tänk dig att köpa ett klädesplagg som passar alla och sedan upptäcka att det inte passar någon perfekt. På samma sätt misslyckas generiska utbildningskurser i cybersäkerhet, som säger sig passa alla, ofta med att uppfylla de enskilda medarbetarnas unika behov och ansvarsområden. När de konfronteras med irrelevant innehåll tenderar deltagarna att tappa engagemanget, vilket leder till lägre kvarhållningsgrad och en försämrad inlärningsupplevelse.

Skräddarsydd utbildning i medvetenhet om cybersäkerhet 

För att säkerställa att utbildningen i cybersäkerhet når fram till de anställda och ger önskat resultat är det viktigt att anta en skräddarsydd strategi. Genom att anpassa innehållet och utforma budskapen så att de passar specifika målgrupper kan organisationer skapa en mer relevant och engagerande inlärningsmiljö. Skräddarsydd utbildning i cybersäkerhet ger deltagarna exakt vad de behöver, vilket ökar deras motivation att interagera med innehållet aktivt och behålla viktig information på ett effektivt sätt.

Anpassa innehåll om cybersäkerhet för specifika målgrupper 

Att skräddarsy en utbildning i cybersäkerhet innebär att man gör strategiska justeringar av kursinnehåll, presentationsstil och budskap. Detta tillvägagångssätt tar hänsyn till de olika inlärningsbehoven och arbetsrollerna inom organisationen, vilket i slutändan förbättrar utbildningens övergripande effekt.

För att fånga deltagarna och skapa ett genuint intresse för cybersäkerhet bör skräddarsydda utbildningar i säkerhetsmedvetenhet omformulera budskapet på ett sätt som talar direkt till målgruppen. Genom att förklara relevansen av innehållet och dess praktiska tillämpningar i deras dagliga arbete är det mer sannolikt att deltagarna blir motiverade och ivriga att utforska ämnet.

Skräddarsydd utbildning i cybersäkerhet tar hänsyn till att olika arbetsroller kräver olika nivåer av kunskap och expertis. I stället för att ge en bred översikt fördjupar sig den anpassade utbildningen i rollspecifika koncept och färdigheter. Med denna riktade strategi kan medarbetarna fokusera på det som direkt rör deras ansvarsområden, vilket gör inlärningsupplevelsen mer värdefull och tillämplig.

Interaktiva element, som frågesporter och utvärderingar, är viktiga komponenter i skräddarsydda utbildningar i cybersäkerhet. Dessa aktiviteter kan anpassas för att ta itu med specifika kompetensbrister eller förstärka rollspecifik kunskap. Som ett resultat får deltagarna förtroende för sina förmågor och kan tillämpa det de har lärt sig direkt på sina arbetsuppgifter.

Läs mer här: Personalisering: Nyckeln till ett framgångsrikt utbildningsprogram för säkerhetsmedvetenhet

Fördelarna med skräddarsydd utbildning i cybersäkerhet 

En skräddarsydd utbildning i cybersäkerhet ger många fördelar för både medarbetare och organisationen som helhet. Här är några av fördelarna:

Ökat engagemang hos medarbetarna: Anpassat innehåll och leverans säkerställer att medarbetarna känner sig personligt engagerade i sin inlärningsresa. Utbildningsmaterialets relevans väcker nyfikenhet och skapar en önskan att lära sig, vilket leder till högre engagemangsnivåer.

Förbättrad kunskapsbehållning: När deltagarna möter innehåll som är direkt relaterat till deras dagliga arbete är det mer sannolikt att de behåller viktig information och tillämpar den effektivt. Detta resulterar i en arbetsstyrka som är bättre rustad för att hantera cyberhot och implementera bästa praxis för säkerhet.

Ökad anpassningsförmåga: De ständigt föränderliga cyberhoten kräver att medarbetarna håller sig uppdaterade och anpassningsbara. Skräddarsydd utbildning ger löpande möjligheter till lärande som hjälper medarbetarna att förbli vaksamma och proaktiva när det gäller att identifiera och reagera på potentiella säkerhetsrisker.

Läs mer här: Varför en färdig utbildning i cybersäkerhet är föråldrad

I dagens ständigt föränderliga cybersäkerhetslandskap räcker det inte med en utbildning som passar alla för att förbereda medarbetarna på att hantera de eskalerande cyberhoten. Skräddarsydd utbildning, å andra sidan, stärker medarbetarna genom att leverera relevant, rollspecifik kunskap som förbättrar deras färdigheter och stärker organisationens säkerhetsställning. Genom att anamma skräddarsydd utbildning i cybersäkerhet kan företag främja en kultur av kontinuerligt lärande och se till att deras anställda fortsätter att ligga i framkant när det gäller bästa praxis för cybersäkerhet.

Utbildning i säkerhetsmedvetenhet för tredjepartsleverantörer

Andra artiklar om utbildning i medvetenhet om cybersäkerhet som du kanske finner intressanta