MetaBlog

Håll dig informerad om ämnen för utbildning i cybermedvetenhet och minska riskerna i din organisation.

Rapport om den tid som använts för att se över politiken

Visste du att den tid som spenderas

om författaren

Policyer är hörnstenen för efterlevnad i alla organisationer. De fastställer gränserna för individers beteende och skapar en uppförandekod för efterlevnad. De är dock värdelösa om personalen inte läser dem.

Genom att aktivera funktionen "tidsåtgång" i tabellen för granskning av policyer kan organisationer registrera hur lång tid användarna ägnar åt att granska policydokument. Detta hjälper till att avgöra om personalen läser alla policydokument i sin helhet och säkerställer efterlevnaden i hela organisationen.

du kanske tycker om att läsa dessa