Cyber Security Summit QA - (14/09/2018)

September 26, 2019

Toppmötet om cybersäkerhet QA

Utformning av framtidens cyberkompetenslandskap
14 september

International House, London

En Dummies-guide om GDPR i praktiken

GDPR godkändes av EU-parlamentet i april 2016 och efter en tvåårig övergångsperiod infördes GDPR i alla EU:s medlemsstater den 25 maj 2018.

Organisationer är nu skyldiga att visa större öppenhet, ansvarsskyldighet och ansvarstagande när det gäller hur de lagrar och använder personuppgifter. Genom att visa att de följer GDPR kan företagen sannolikt dra nytta av minskade organisatoriska risker och bygga upp ett större förtroende hos sina kunder.

Robert O'Brien, vd för MetaCompliance, kommer att ge praktiska råd om de steg som organisationer måste ta för att se till att de uppfyller kraven och är cybersäkra.