GDPR for Dummies European Roadshow- Edinburgh, Hilton Carlton (24/01/2018)

3 januari 2018

För att hjälpa europeiska organisationer att ta ett praktiskt, affärsorienterat grepp om GDPR har MetaCompliance en genomgång för företagsledare i viktiga europeiska städer.

Evenemanget i Edinburgh äger rum på Hilton Carlton, 19 Northbridge, Edinburgh, EH1 1SD. 

I en tid av osäkerhet är det enda som är säkert under 2018 införandet av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). För att hjälpa europeiska organisationer att ta ett praktiskt, affärsorienterat grepp om GDPR har MetaCompliance-teamet en genomgång för chefer i viktiga europeiska städer. Dessa inkluderar London, Dublin, Edinburgh, Amsterdam, Berlin och Genève.

Oavsett om du startar ett projekt för skydd av privatlivet eller letar efter sätt att förbättra dina befintliga program är dessa frukostmöten utformade för att ge praktiska råd och hjälp.

Dessa praktiska genomgångar, som fokuserar på verkligheten när det gäller genomförandet av GDPR, kommer att bygga vidare på vårt teams praktiska erfarenhet från flera GDPR-projekt.

Dessutom kommer Shane Fuller, medförfattare till den officiella guiden GDPR for Dummies, att närvara vid dessa evenemang för att besvara dina affärsrelaterade GDPR-frågor. Som en bonus får deltagarna ett fysiskt exemplar av GDPR for Dummies-boken.

Registrera dig här för att säkra din plats eftersom antalet deltagare är begränsat på grund av det ökade intresset för denna kommande förordning.