IAPP-webbseminarium : GDPR för dummies - Lärdomar från de senaste 12 månaderna

September 26, 2019

När EU:s allmänna dataskyddsförordning firar sin första årsdag i maj inser framtidsinriktade organisationer att konsekvenserna av ett dataintrång är för stora för att ignoreras. Några stora böter har utdömts sedan förordningen trädde i kraft, och ettårsmärket är ett tillfälle att se över hur efterlevnaden hittills har gått framåt och fundera över vad som återstår att göra för att uppfylla GDPR-kraven fullt ut.

På detta webbseminarium kommer vi att diskutera:

  • Vilka GDPR-aktiviteter fokuserar organisationerna för närvarande på, nu när dammet och hypen har lagt sig? 
  •  Vilka är de största utmaningarna som de mötte när de förberedde sig för att följa förordningen och under det första året som den har varit i kraft? 
  •  Vilken roll spelar cybersäkerhet för att minska risken för integritet? 
  •  Vilka är de viktigaste delarna i en strategi för incidenthantering?

Registrera dig här: https://bit.ly/2Imw3sO