Informationssäkerhet i London - (13/08/2018)

September 26, 2019

De Vere Grand Connaught Rum

London

Den alltmer sofistikerade och växande cyberbrottsligheten har inneburit att företagen måste ha de starkaste systemen på plats för att bekämpa detta ständigt växande hot. Robert Pickett, regional chef på MetaCompliance, kommer att diskutera hur organisationer kan skydda sig själva för att se till att de förblir cybersäkra och uppfyller kraven.

MetaCompliances produktsortiment har skapats och utformats för att möta behoven hos företag som verkar i ett ständigt föränderligt cybersäkerhetslandskap. Företaget har utvecklat en molnplattform som ger en enda förvaltningslösning för personalens medvetenhet och efterlevnad.

Den banbrytande plattformen ger kunderna en fullt integrerad och flerspråkig uppsättning funktioner för efterlevnad som omfattar policyhantering, e-lärande, simulerad nätfiske, incidenthantering och integritetshantering, som alla kan köpas som moduler eller som ett komplett system.

Plattformen levererar e-learning-innehåll av högsta kvalitet inom cybersäkerhet och efterlevnad som är tillgängligt på marknaden. Dess användarvänlighet, engagerande användarupplevelse och regelbundet uppdaterade innehåll säkerställer personalens tillfredsställelse och gör det möjligt för yrkesverksamma inom cyber- och efterlevnadsfrågor att enkelt spåra framstegen i genomförandet och visa på pågående ansvarstagande.