Webbinarium: Data Breach Today - en ny strategi för effektiva kampanjer för medvetenhet om cybersäkerhet ( 06/11/19)

28 oktober 2019

Det bästa sättet att ändra användarnas beteende och skapa en kultur av ökad säkerhetsmedvetenhet är genom ett omfattande säkerhetsprogram som utnyttjar en mängd olika verktyg och tekniker. Under det här webbseminariet kommer vi att utforska hur organisationer kan utveckla en strategi för cybermedvetenhet som är anpassad för ändamålet och som engagerar de anställda, minskar riskerna och i slutändan bidrar till att skapa en kultur av medvetenhet om cybersäkerhet.

Delta i det här webbseminariet för att lära dig mer om hur du kan utveckla ett nytt säkerhetstänkande i din organisation, bland annat:

  • Hur man identifierar de viktigaste aspekterna av en effektiv kampanj för medvetenhet om cybersäkerhet 
  • Hur man bygger upp en kampanj för ökad medvetenhet 
  • Vikten av säkerhetsramar och dataskydd 
  • Vilka metoder kan användas för att engagera högre chefer och få stöd för informationskampanjer?

Registrera dig här: https://go.metacompliance.com/dbt