Webinar - Att möjliggöra den tredje försvarslinjen genom policyförsäkring (18/04/19)

7 augusti 2019

I det här webbseminariet utforskar vi den tredje försvarslinjen, revisions- och försäkringsexperter, och deras roll när det gäller att ge försäkringar och validering av att policyer hanteras, kommuniceras och verkställs på rätt sätt i organisationen.

Deltagarna kommer att lära sig:

  • GRC och policyhantering inom ramen för modellen med tre försvarslinjer.
  • Hur den tredje linjen samverkar med den första och andra försvarslinjen för att ge garantier för policyer.
  • Hur man effektivt granskar och validerar policyer för att se till att de är aktuella och förstås i organisationen.
  • Metoder för anställda på tredje linjen att se till att politiken förvaltas av andra linjen.
  • Hur tekniken kan automatisera och möjliggöra den tredje försvarslinjen
  • Att driva effektivitet, ändamålsenlighet och smidighet i alla tre försvarslinjerna

Registrera dig här: goo.gl/7fHQH2