MetaCompliance tar med sig "GDPR för Dummies" Roadshow till Edinburgh

17 januari 2018
GDPR för dummies - Roadshow_MAIN

17 januari 2018 - MetaCompliance, den ledande globala leverantören av personalmedvetenhet, policystyrning och riskhantering inom områdena integritet, cybersäkerhet och efterlevnad, har lanserat en GDPR for Dummies Roadshow som syftar till att utbilda företag i Edinburgh om hur man tar ett praktiskt, affärsorienterat grepp om GDPR-efterlevnad. Den kostnadsfria frukostinformationen kommer att äga rum från 8.00-9.30 den 24 januari på Hilton Carlton i Edinburgh.

Tidsfristen för 2018 års allmänna dataskyddsförordning (GDPR) närmar sig snabbt och det råder fortfarande förvirring kring hur man ska följa de nya bestämmelserna. MetaCompliance executive breakfast briefings erbjuder därför vägledning till beslutsfattare och CIO:er - från företag som påverkas av GDPR - om viktiga ämnen som t.ex:

- GDPR: Vad innebär det för dig?
- Hur du förbereder dig för att följa GDPR
- Specifika GDPR-skyldigheter avseende kund- och medarbetaruppgifter
- Hur du utvecklar ett program för integritetshantering
- Vikten av privacy by design
- Teknikens roll i GDPR-efterlevnaden

Deltagarna kommer att få höra Shane Fuller, expert på efterlevnad och medförfattare till den officiella guiden "GDPR for Dummies". Han kommer att få sällskap av andra sakkunniga, däribland Robert O'Brien, vd för MetaCompliance, och Heyrick Bond Gunning, vd för S-RM, ett globalt företag som arbetar med affärsinformation, riskhantering och cybersäkerhet.

"För många företag i Europa innebär GDPR att de går in i en osäker och okänd terräng, vilket kan vara skrämmande", kommenterar Robert O'Brien. "Med så många motstridiga råd om GDPR-kraven hoppas vi genom vår roadshow kunna lägga grunden för att företag av alla storlekar och från alla sektorer ska få en klarare uppfattning om vad de måste göra för att uppfylla GDPR-kraven.

"Vi är mycket glada över att ha Fuller ombord", fortsätter han. "Som GDPR-specialist med 10 års erfarenhet av dataskydd kommer han att vara på plats för att ge goda råd till delegaterna och svara på alla företagsrelaterade GDPR-frågor, oavsett vilket stadium ett företag befinner sig i sin GDPR-resa."

Intresserade parter uppmanas att anmäla sin närvaro så snart som möjligt, eftersom antalet platser är begränsat. Besök https://www.metacompliance.com/gdpr/gdpr-for-dummies-roadshow/ för att registrera dig gratis.

Förutom i Edinburgh kommer det också att hållas genomgångar i följande europeiska städer:

- London - 23 januari 2018
- Dublin - 30 januari 2018
- Belfast - 31 januari 2018
- Manchester - 1 februari 2018
- Birmingham - 13 februari 2018
- Berlin - 20 februari 2018
- Amsterdam - 22 februari 2018

Registreringen är nu öppen på alla platser. Besök https://www.metacompliance.com/gdpr/gdpr-for-dummies-roadshow/ för mer information.

ENDS


För mer information till media eller för att boka en briefing med MetaCompliance, vänligen kontakta Kirsty Blackburn på [email protected] eller +44 (0) 113 350 1922.

Om MetaCompliance

MetaCompliance är den ledande leverantören av personalmedvetenhet, styrning av policyer och riskhantering inom områdena integritet, cybersäkerhet och efterlevnad.

MetaCompliances produktsortiment kombinerar eLearning, phishing, GDPR och policyhantering med molnbaserad mjukvara för att enkelt implementera en rad olika former av lärande och utbildning.

MetaCompliance tar dessutom upp specifika affärsutmaningar som uppstår i samband med företagsstyrning och cyberhot i takt med att de utvecklas genom efterlevnadslagstiftning och hackares sofistikering.

Mer information om MetaCompliance finns på https://www.metacompliance.com/.
Twitter: @metacompliance