Den mest framgångsrika och farliga av alla cyberattacker är phishing. Undersökningar har visat att 91 % av alla cyberattacker inleds med ett phishing-mejl.

Phishing fortsätter att vara den vanligaste formen av cyberattacker på grund av dess enkelhet, effektivitet och höga avkastning på investeringar.

Phishing är en typ av bedrägeri på nätet där kriminella skickar ut falska e-postmeddelanden som ser ut att komma från en legitim källa. E-postmeddelandet är utformat för att lura mottagaren att ange konfidentiell information (t.ex. kontonummer, lösenord, PIN-kod, födelsedag) på en falsk webbplats genom att klicka på en länk.

E-postmeddelandet innehåller en länk eller en bilaga som när du klickar på den stjäl känslig information eller infekterar datorn med skadlig kod. Cyberkriminella använder informationen för att begå identitetsbedrägeri eller säljer den vidare till en annan kriminell tredje part.

Traditionellt sett har nätfiskeattacker genomförts med hjälp av massiva skräppostkampanjer som har riktats mot stora grupper av människor utan åtskillnad. Syftet var att lura så många som möjligt att klicka på en länk eller ladda ner en skadlig bilaga. I takt med att allmänheten har blivit mer medveten om dessa typer av bedrägerier har angriparna blivit mer sofistikerade och målinriktade i sitt tillvägagångssätt.

MetaPhish | MetaCompliance's programvara för simulering av phishing

En lyckad nätfiskeattack kan leda till:

 • Identitetsstöld
 • Stöld av känsliga uppgifter
 • Stöld av kundinformation
 • Förlust av användarnamn och lösenord
 • Förlust av immateriella rättigheter
 • Stöld av medel från företags- och kundkonton
 • Skador på anseendet
 • Obehöriga transaktioner
 • Kreditkortsbedrägeri
 • Installation av skadlig kod och utpressningstrojaner
 • Tillgång till system för att inleda framtida attacker

Hur man förhindrar nätfiske

MetaPhish, vår mjukvara för phishing-simulering, har utformats för att ge kunderna ett kraftfullt försvar mot phishing-attacker genom att utbilda anställda i hur man identifierar och svarar på dessa hot på lämpligt sätt. Programvaran innehåller ett bibliotek med smarta inlärningsupplevelser som infografik, meddelanden och utbildningsvideor och till skillnad från andra phishing-lösningar tillåter programvaran användaren att kommunicera tillbaka till administratören.

MetaPhish gör det möjligt för organisationer att ta reda på hur mottagliga deras företag är för bedrägliga phishing-mejl och hjälper till att identifiera de användare som behöver ytterligare utbildning.