Social Engineering är konsten att manipulera människor så att de utför vissa handlingar eller lämnar ut konfidentiell information.

Istället för att använda traditionella hackarattacker kommer cyberkriminella att utnyttja vår tillitsfulla mänskliga natur för att lura oss att bryta mot normala säkerhetsrutiner.

Dessa typer av attacker har blivit allt vanligare och mer sofistikerade och visar sig vara ett mycket framgångsrikt sätt för bedragare att få tillgång till känsliga uppgifter.

Social Engineering-attacker förekommer i många olika former, men den gemensamma nämnaren för dem alla är att de utnyttjar mänskligt beteende.

Typer av social ingenjörskonst

  • Fiske
  • Smishing
  • Vishing
  • Spjutfiske
  • Valfångst
  • Lockbete
  • Stjärtmatning

Hur man förhindrar social ingenjörskonst

MetaPhish ger kunderna ett kraftfullt försvar mot Social Engineering-attacker genom att utbilda anställda i att identifiera och reagera på lämpligt sätt på dessa hot.

Programvaran innehåller ett bibliotek med smarta inlärningsupplevelser, t.ex. infografik, meddelanden och utbildningsvideor, och till skillnad från andra phishing-lösningar gör programvaran det möjligt för användaren att kommunicera tillbaka till administratören.

MetaPhish gör det möjligt för administratören att rikta in sig på specifika användare med relevanta phishing-e-postmeddelanden och se till att användaren får en målinriktad inlärningsupplevelse, ett varningsmeddelande, en infografik, en enkät/frågesport eller en del av eLearning. Ett specifikt intyg inhämtas sedan från användaren som går vidare till MetaPhishs rapporteringsfunktionalitet för analys. Rapporterna kommer att visa om din kampanj för ökad medvetenhet gör framsteg, eftersom användarna förbättrar sin förmåga att skydda sig mot Social Engineering-attacker.