Medvetenhet om cybersäkerhet för Dummies

skapa en säkerhetsmedveten arbetskraft
Medvetenhet om cybersäkerhet för Dummies

Medvetenhet om cybersäkerhet för Dummies

Gör din personal mer angelägen om säkerheten

Medvetenhet om cybersäkerhet för Dummies

Medvetenhet om cybersäkerhet för dummies Dansk
bok dummies da opt

Under det senaste decenniet har cybersäkerhetslandskapet förändrats dramatiskt. Organisationer av alla storlekar och i alla branscher har blivit potentiella mål för cyberbrottslingar, och nya hot dyker ständigt upp.

För att verkligen förändra beteendena för cybersäkerhet måste organisationer engagera sig i ett program för medvetenhet om cybersäkerhet som gör det möjligt för personalen att inse och acceptera den viktiga roll de spelar för att skydda känsliga företagsdata.

Cyber Security Awareness for Dummies är en oumbärlig resurs för att genomföra beteendeförändringar och skapa en kultur av cybermedvetenhet.

I den här guiden får du lära dig: 

Ladda ner din guide