De viktigaste stegen för en effektiv hantering av dataintrång

hantering av dataintrång

Konsekvenserna av ett dataintrång kan orsaka irreparabel skada och långvariga återverkningar för en organisation. Oavsett hur väl förberedd din organisation är för ett dataintrång finns det inget utrymme för självbelåtenhet i dagens föränderliga cybersäkerhetslandskap.

Dataintrång påverkar alla i en organisation. På samma sätt kan alla bidra till att förhindra eller minimera konsekvenserna av ett dataintrång. E-boken Key Steps to Effective Data Breach Management är en viktig resurs för att hjälpa organisationer att se till att rätt personal och förfaranden finns på plats för att effektivt hantera ett hot. I den här guiden får du lära dig följande:

Ladda ner din guide