OCEG Policy Management Illustrerad

GRATIS EBOOK

OCEG Policy Management Illustrerad

policy-management-illustrated-tile

Utveckling av meningsfull politisk förvaltning

Policyer är hörnstenen för efterlevnad i alla organisationer eftersom de fastställer gränserna för individers beteende och skapar en uppförandekod för efterlevnad. 

Organisationer står idag inför utmaningen att hantera hundratals eller till och med tusentals policyer i ett klimat med snabbt förändrade krav på efterlevnad och nya affärsmål och strategier.

Policy Management Illustrated är en vägledning för att utforma, genomföra och driva ett helt integrerat program för policyhantering. Den är användbar för organisationer av alla typer och storlekar, oavsett hur moget deras program för policyhantering är.

Den här e-boken innehåller artiklar, illustrationer och rundabordsdiskussioner och kommer att hjälpa dig att:

  • Bygg upp ett starkt affärsmässigt argument för en strategi för policyhantering
  • Förberedelser för en förändring av den politiska ledningen
  • beskriva de centrala delarna av en effektiv förvaltning av politiken
  • Övervakning av förändringar som påverkar politiken
  • Upprätta en plan för kommunikation och medvetenhet om politiken.
  • Implementera och upprätthålla efterlevnad av policyer

OCEG är en global, ideell tankesmedja och en gemenskap med mer än 85 000 medlemmar som arbetar för att hjälpa organisationer att på ett tillförlitligt sätt uppnå sina mål, samtidigt som de hanterar osäkerhet och agerar med integritet.

Ladda ner e-boken