MetaCompliance lancerer ny cybersikkerhedssoftware for at forenkle oplysningskampagner

1. oktober 2019
northfolk-b_Qt9f2f2egBM-unsplash

MetaCompliance, global specialist i cybersikkerhed, har som den første i branchen skabt et automatiseringsværktøj til cybersikkerhed, der gør det muligt for organisationer at forbedre opmærksomheden dramatisk og samtidig reducere den tid, der bruges på at administrere cybersikkerhedsinitiativer med op til 90 %.

Best practice-programmer for bevidsthed om cybersikkerhed kombinerer fysiske aktiviteter som f.eks. bevidsthedsdage, gaver og plakatkampagner sammen med digitale aktiviteter som f.eks. politikforvaltning, personalevurderinger, blogs, eLearning og simuleret phishing.

Den nye software giver tidskrævende informationssikkerhedschefer mulighed for at oprette en årlig kampagne til bevidstgørelse af personalet i systemet og bruge kalenderfunktionaliteten til at planlægge de forskellige aktiviteter i løbet af året.

Med et rekordstort antal på 3.800 databrud allerede rapporteret i første halvår af 2019 er der kommet øget fokus på medarbejdernes bevidsthed, da organisationer forsøger at mindske risikoen og undgå de alvorlige økonomiske og omdømmemæssige skader, der kan opstå som følge af et dyrt databrud.

For at undgå en ensartet tilgang til kommunikation om bevidstgørelse af medarbejdere kan organisationer skræddersy kampagner til forskellige interne målgrupper. Der kan foretages justeringer af personalekampagnerne, hvis risikoprofilerne ændrer sig, og oplysninger kan indsamles med henblik på overholdelse og til servicerammer som f.eks. ISO27001.

Robert O'Brien, administrerende direktør for MetaCompliance, kommenterede: "Informationssikkerhedsfolk har ikke meget tid til at investere i medarbejdernes bevidsthed. De ønsker hurtigt og nemt at identificere risikoområder inden for deres brugergruppe og være i stand til at dokumentere deres aktiviteter over for en tilsynsmyndighed i tilfælde af et databrud.

"Vores nye software kan opsættes på få timer og planlægger automatisk indhold i løbet af et år. Dette gør det muligt for sikkerhedsledelsen at bruge mindre tid på at oprette og koordinere kampagner til bevidstgørelse af personalet og mere tid på at håndtere og mindske risici."

Bemærkninger til redaktørerne

MetaCompliance har over 12 års erfaring på markedet for Governance Risk and Compliance (GRC) og tilbyder en innovativ løsning til automatisering af compliance og personaleoplysning.

Med fokus på medarbejdernes bevidsthed og styring af sikkerhedsrisici kan kunderne administrere en bred vifte af funktioner, herunder eLearning, simuleret phishing samt politikstyring, leverandørstyring, risikostyring og lovgivningsmæssig rapportering.

Yderligere oplysninger findes på følgende websted.