MetaCompliance lanserar en ny programvara för cybersäkerhet för att förenkla kampanjer för ökad medvetenhet

1 oktober 2019
northfolk-b_Qt9f2egBM-unsplash

MetaCompliance, en global specialist på cybersäkerhet, har skapat ett automatiseringsverktyg för cybersäkerhet som gör det möjligt för organisationer att dramatiskt förbättra medvetenheten och samtidigt minska den tid som går åt till att hantera cybersäkerhetsinitiativ med upp till 90 %.

Program för medvetenhet om cybersäkerhet som bygger på bästa praxis kombinerar fysiska aktiviteter som medvetandedagar, giveaways och affischkampanjer med digitala aktiviteter som policyhantering, personalbedömningar, bloggar, e-lärande och simulerad nätfiske.

Den nya programvaran gör det möjligt för tidskrävande informationssäkerhetsansvariga att skapa en årlig kampanj för medvetenhet hos personalen i systemet och använda kalenderfunktionen för att schemalägga de olika aktiviteterna under året.

Med rekordhöga 3 800 dataintrång som redan rapporterats under första halvåret 2019 har det varit ett ökat fokus på personalens medvetenhet när organisationer försöker minska riskerna och undvika de allvarliga ekonomiska och ryktesmässiga skador som kan bli följden av ett kostsamt dataintrång.

För att undvika en enhetlig strategi för kommunikation om personalens medvetenhet kan organisationer skräddarsy kampanjer för olika interna målgrupper. Anpassningar kan göras i personalkampanjerna om riskprofilerna ändras, och information kan samlas in för att uppfylla kraven och för att uppfylla ramverk som ISO27001.

Robert O'Brien, vd för MetaCompliance, kommenterade: "Informationssäkerhetsansvariga har inte mycket tid att investera i personalens medvetenhet. De vill snabbt och enkelt kunna identifiera riskområden hos sina användare och kunna bevisa sin verksamhet för en tillsynsmyndighet i händelse av ett dataintrång.

"Vår nya programvara kan konfigureras på några timmar och schemalägger automatiskt innehåll under ett år. Detta gör det möjligt för säkerhetsledningen att ägna mindre tid åt att skapa och samordna kampanjer för att öka medvetenheten hos personalen och mer tid åt att ta itu med och minska riskerna."

Anmärkningar till redaktörerna

MetaCompliance har över 12 års erfarenhet av marknaden för styrning, risk och efterlevnad (GRC) och erbjuder en innovativ lösning för automatisering av efterlevnad och medvetenhet hos personalen.

Med fokus på medvetenhet hos personalen och hantering av säkerhetsrisker kan kunderna hantera ett brett utbud av funktioner som inkluderar eLearning, simulerad nätfiske samt policyhantering, leverantörshantering, riskhantering och myndighetsrapportering.

Mer information finns följande adress.