MetaBlog

Håll dig informerad om ämnen för utbildning i cybermedvetenhet och minska riskerna i din organisation.

6 bästa metoder för cybersäkerhet

Bästa praxis för cybersäkerhet

om författaren

Internetrelaterad brottslighet har blivit ett stort problem för organisationer runt om i världen. Dataintrång fortsätter att dominera rubrikerna, och pandemin av Coronavirus har belyst behovet av förbättrade metoder för cybersäkerhet för att försvara sig mot nya hot.

Små och medelstora organisationer attackeras allt oftare och visar sig vara ett mycket attraktivt mål för cyberkriminella. Enligt Global State of Security-rapporten har 66 procent av dessa organisationer faktiskt drabbats av ett intrång under de senaste 12 månaderna.

Vanligtvis har dessa organisationer inte samma stora budget eller resurser för cybersäkerhet som större organisationer, vilket gör dem sårbara för attacker.

I takt med att cyberhoten blir mer riktade måste organisationer bli mer proaktiva i sin strategi för cybersäkerhet och investera i de delar av verksamheten som behöver skyddas mest.

För att hjälpa dig att fastställa vilka områden som behöver prioriteras har vi sammanställt en lista med sex bästa metoder för cybersäkerhet.

Bästa metoder för cybersäkerhet

1. Regelbunden lagning

Patch Management bör vara en viktig del av din cybersäkerhetsstrategi. Nya sårbarheter upptäcks hela tiden och om inte patchar tillämpas kommer hackare att utnyttja dessa sårbarheter för att få tillgång till ditt nätverk.

En patch är i princip en kodbit som installeras i ett befintligt program för att rätta till ett problem eller för att förbättra programmets allmänna stabilitet. Det är viktigt för att hålla maskinerna uppdaterade, stabila och säkra från skadlig kod och andra hot.

Patching beräknas förhindra upp till 85 % av alla cyberattacker, så det är viktigt att din organisation tillämpar dessa patchar så snart de blir tillgängliga. Om du inte gör det kan det bli en katastrof för ditt företag.

2. Tvåfaktorsautentisering

Tvåfaktorsautentisering

Tvåfaktorsautentisering ger ett extra säkerhetslager som kan göra hela skillnaden mellan ett försök till hackning och ett förödande dataintrång för ett företag.

Förutom användarnamn och lösenord kräver tvåfaktorsautentisering en andra information för att bekräfta användarens identitet. Det kan vara en pin, kod, token eller till och med biometriska uppgifter som ett fingeravtryck.

Det är ett av de enklaste sätten att hålla känslig företagsinformation privat och skyddad från avlyssning. Det kan handla om inloggning, om att återställa ett lösenord eller om att tillhandahålla en starkare autentiseringsprocess för att skydda känsliga uppgifter, t.ex. personligt identifierbar eller finansiell information.

Med ett ökande antal anställda som arbetar på distans kan de med hjälp av tvåfaktorsautentisering få tillgång till företagsdata utan att äventyra företagsnätverken.

3. Högkvalitativ säkerhetsutbildning för anställda

90 % av alla framgångsrika cyberattacker är ett resultat av information som anställda ovetande lämnat ut. I takt med att det blir svårare att bryta sig in i nätverken riktar hackarna alltmer in sig på personalen eftersom de är det enklaste sättet att infiltrera ett nätverk.

En effektiv utbildning i säkerhetsmedvetenhet är viktig för att utbilda anställda i hur de ska identifiera och reagera på lämpligt sätt på det växande utbudet av cybersäkerhetshot. Alla anställda, på alla nivåer i organisationen, bör få denna utbildning för att se till att de har de färdigheter som krävs för att identifiera en attack.

Utbildningen kommer inte bara att utbilda personalen om de olika hot som de möter internt, utan även om de cybersäkerhetsrisker som de möter när de arbetar på distans. Distansarbete har nu blivit normen, men det kan innebära en allvarlig säkerhetsrisk som kan göra organisationens IT-nätverk, system och enheter mycket sårbara för attacker. Cyberbrottslingar kommer att dra nytta av alla brister i säkerheten och den nuvarande krisen ger dem många attraktiva svaga punkter att utnyttja.

4. Tillförlitlig lösning för säkerhetskopiering utanför anläggningen

Pålitlig lösning för säkerhetskopiering utanför anläggningen

Med attacker mot företag som nästan fördubblats under de senaste fem åren måste organisationer kunna reagera snabbt och effektivt på eventuella säkerhetsincidenter.

Ett av de bästa sätten att skydda din organisation och se till att den är utrustad för att hantera de växande hoten mot cybersäkerheten är att använda tjänsterna från ett outsourcat Security Operations Centre (SOC).

Ett SOC drivs av ett dedikerat team av säkerhetsexperter som arbetar med att övervaka en organisations säkerhetsverksamhet för att förebygga, upptäcka och reagera på potentiella hot. De kommer vanligtvis att spåra säkerhetshot, inklusive potentiella hotmeddelanden via verktyg, anställda, partners och externa källor. Säkerhetsteamet utreder sedan hoten, och om det anses vara en säkerhetsincident hanterar de den snabbt och effektivt.

Om du inte har resurser för ett internt säkerhetsteam kan en outsourcad SOC ge dig expertis, erfarenhet och teknik som kan skydda din organisation mot det växande utbudet av cybersäkerhetshot.

5. Identifiera informationstillgångar och databehandlingsverksamhet

För att utveckla en omfattande cybersäkerhetsstrategi och effektivt identifiera risker måste din organisation genomföra en grundlig granskning av sina informationstillgångar och databehandlingsaktiviteter.

Detta hjälper dig att fastställa vilka dina mest värdefulla informationstillgångar är, var de finns och vem som har tillgång till dem. När dessa områden har identifierats kan du fokusera på hur varje informationstillgång potentiellt kan äventyras. Oavsett om det är ett systembrott, skadlig kod eller till och med ett insiderhot kan åtgärder vidtas för att förbättra dessa processer och minska risken för att en cyberkriminell ska få tillgång till kritiska system.

Regelbundna revisioner av databehandlingsverksamheten bidrar till att skydda uppgifterna och minska den organisatoriska risken.

6. Skapa en plan för hantering av incidenter

Eftersom antalet cyberattacker och dataintrång fortsätter att öka kommer din organisation oundvikligen att drabbas av en säkerhetsincident någon gång.

För att effektivt hantera eventuella incidenter är det viktigt att ha en rapporteringsstruktur som gör det möjligt för personalen att identifiera och rapportera incidenter i tid. Rapporteringskapaciteten kommer att ta upp alla typer av incidenter som kan inträffa och fastställa lämpliga åtgärder. Den stödjande policyn, processerna och planerna bör vara riskbaserade och täcka alla lagstadgade rapporteringskrav.

Genom att upprätta en incidenthanteringsplan kan man utbilda och informera personalen, förbättra de organisatoriska strukturerna, öka förtroendet hos kunder och intressenter och minska de potentiella ekonomiska konsekvenserna av en större incident.

10 sätt att förbättra personalens medvetenhet om cybersäkerhet

du kanske tycker om att läsa dessa