Tillbaka
Utbildning och programvara för cybersäkerhet för företag | MetaCompliance

Produkter

Upptäck vårt utbud av skräddarsydda lösningar för utbildning i säkerhetsmedvetenhet, utformade för att stärka och utbilda ditt team mot moderna cyberhot. Från policyhantering till phishing-simuleringar - vår plattform förser din personal med de kunskaper och färdigheter som behövs för att skydda din organisation.

Cyber security eLearning

Cyber Security eLearning för att utforska vårt prisbelönta eLearning-bibliotek, skräddarsytt för varje avdelning

Automatisering av säkerhetsmedvetenhet

Planera din årliga medvetenhetskampanj med några få klick

Simulering av nätfiske

Stoppa nätfiskeattacker i deras spår med prisbelönt programvara för nätfiske

Förvaltning av politik

Samla dina policyer på ett ställe och hantera policyernas livscykler på ett enkelt sätt

Förvaltning av sekretess

Kontrollera, övervaka och hantera efterlevnad med enkelhet

Hantering av incidenter

Ta kontroll över interna incidenter och åtgärda det som är viktigt

Tillbaka
Industri

Industrier

Utforska mångsidigheten hos våra lösningar inom olika branscher. Från den dynamiska tekniksektorn till sjukvården - ta del av hur våra lösningar skapar vågor i flera sektorer. 


Finansiella tjänster

Skapa en första försvarslinje för organisationer inom finansiella tjänster

Regeringar

En Go-To-lösning för säkerhetsmedvetenhet för myndigheter

Företag

En lösning för utbildning i säkerhetsmedvetande för stora företag

Arbetstagare på distans

Skapa en kultur av säkerhetsmedvetenhet - även i hemmet

Utbildningssektorn

Engagerande utbildning i säkerhetsmedvetenhet för utbildningssektorn

Arbetstagare inom hälso- och sjukvården

Se vår skräddarsydda säkerhetsmedvetenhet för anställda inom hälso- och sjukvården

Teknikindustrin

Förändrad utbildning i säkerhetsmedvetenhet inom teknikindustrin

Överensstämmelse med NIS2

Stöd era krav på efterlevnad av Nis2 med initiativ för ökad medvetenhet om cybersäkerhet

Tillbaka
Resurser

Resurser

Från affischer och policyer till ultimata guider och fallstudier, våra kostnadsfria medvetenhetstillgångar kan användas för att förbättra medvetenheten om cybersäkerhet inom din organisation.

Medvetenhet om cybersäkerhet för Dummies

En oumbärlig resurs för att skapa en kultur av cybermedvetenhet

Dummies guide till cybersäkerhet Elearning

Den ultimata guiden för att implementera effektiv cybersäkerhet Elearning

Ultimat guide till nätfiske

Utbilda medarbetarna i hur man upptäcker och förhindrar nätfiskeattacker

Gratis affischer för medvetenhet

Ladda ner dessa kostnadsfria affischer för att öka medarbetarnas vaksamhet

Policy mot nätfiske

Skapa en säkerhetsmedveten kultur och öka medvetenheten om hot mot cybersäkerheten

Fallstudier

Hör hur vi hjälper våra kunder att skapa positiva beteenden i sina organisationer

Terminologi för cybersäkerhet A-Z

En ordlista över termer inom cybersäkerhet som du måste känna till

Cybersäkerhet beteende mognadsmodell

Granska din utbildning i medvetenhet och jämför din organisation med bästa praxis

Gratis saker

Ladda ner våra kostnadsfria verktyg för att förbättra medvetenheten om cybersäkerhet i din organisation

Tillbaka
MetaCompliance | Utbildning och programvara för cybersäkerhet för anställda

Om

Med 18+ års erfarenhet av marknaden för cybersäkerhet och efterlevnad erbjuder MetaCompliance en innovativ lösning för personalens medvetenhet om informationssäkerhet och automatisering av incidenthantering. MetaCompliance-plattformen skapades för att möta kundernas behov av en enda, heltäckande lösning för att hantera de mänskliga riskerna kring cybersäkerhet, dataskydd och efterlevnad.

Varför välja oss

Lär dig varför Metacompliance är den betrodda partnern för utbildning i säkerhetsmedvetenhet

Specialister på medarbetarengagemang

Vi gör det enklare att engagera medarbetarna och skapa en kultur av cybermedvetenhet

Automatisering av säkerhetsmedvetenhet

Automatisera utbildning i säkerhetsmedvetenhet, nätfiske och policyer på några minuter

Ledarskap

Möt MetaCompliance Leadership Team

MetaBlog

Håll dig informerad om ämnen för utbildning i cybermedvetenhet och minska riskerna i din organisation.

Rollen för avdelningarnas utbildning i cybersäkerhet när det gäller att stärka organisationens försvar

Utbildning i cybersäkerhet för avdelningar

om författaren

Dela detta inlägg

I dagens digitala landskap blir cyberhoten allt mer sofistikerade och målinriktade. Cyberbrottslingar vet att ju mer skräddarsydd en attack är, desto mer sannolikt är det att målet klickar på en skadlig länk eller agerar på en bedräglig begäran. För att försvara sig mot dessa utvecklande hot måste organisationer gå utöver en "one-size-fits-all" -strategi för cybersäkerhetsutbildning. På MetaCompliance tror vi att skräddarsydd, avdelningsspecifik cybersäkerhetsutbildning är nyckeln till att öka medarbetarnas engagemang och bygga ett robust försvar mot cyberhot. 

I det här blogginlägget förklarar vi varför riktad utbildning i cybersäkerhet för avdelningar är avgörande för organisationer.  

Vikten av utbildning i cybersäkerhet på avdelningsnivå 

Avdelningsutbildning går utöver generiska program för medvetenhet om cybersäkerhet genom att skräddarsy innehåll och strategier för specifika team inom en organisation. Detta tillvägagångssätt tar hänsyn till de unika risker och ansvarsområden som varje avdelning står inför och förbättrar därmed den övergripande cyberresiliensen.  

Eftersom sociala medier är avgörande för marknadsavdelningar bör deras utbildning till exempel omfatta bästa praxis för att säkra konton på sociala medier, känna igen skadlig aktivitet och skydda varumärkets rykte på nätet. Ekonomiavdelningen, som hanterar företagets finansiella tillgångar, behöver däremot skräddarsydd utbildning för att motverka hot som BEC-bedrägerier (Business Email Compromise)

En studie från Ponemon Institute visade att organisationer som skräddarsydde sina säkerhetsutbildningsprogram för specifika arbetsroller upplevde 64% färre säkerhetsöverträdelser.

Fördelarna med skräddarsydd utbildning i cybersäkerhet för varje avdelning  

Skapa engagemang: En av de största fördelarna med avdelningsspecifik utbildning i cybersäkerhet är att den är skräddarsydd. Varje avdelning inom en organisation har unika roller och ansvarsområden, vilket innebär att de står inför olika typer av cyberhot. Genom att skräddarsy utbildningen för att hantera dessa specifika sårbarheter är det mer sannolikt att medarbetarna engagerar sig i materialet. Det riktade tillvägagångssättet minskar motståndet mot utbildning och främjar en kultur av kontinuerligt lärande och förbättring. 

Realistiska scenarier: Cybersäkerhetsutbildning som innehåller realistiska scenarier och simuleringar som efterliknar de utmaningar som medarbetarna kan ställas inför i sina befattningar. Detta praktiska tillvägagångssätt hjälper medarbetarna att förstå hur de ska tillämpa cybersäkerhetspraxis i verkliga situationer, vilket gör utbildningen mer effektiv och minnesvärd. 

Medarbetarnas egenmakt: När medarbetarna får utbildning som är särskilt utformad för deras roller känner de sig mer bemyndigade att ta ansvar för cybersäkerheten inom sitt expertområde. Denna känsla av ägarskap leder till proaktiva beteenden och en starkare övergripande säkerhetsposition för organisationen. 

Förbättrat kvarhållande: Genom att fokusera på det innehåll som direkt påverkar personalens ansvarsområden är det mer sannolikt att de anställda behåller viktig information och implementerar robusta cybersäkerhetsåtgärder på ett effektivt sätt.

Nyckelelement i en effektiv utbildning i cybersäkerhet för avdelningar 

Skräddarsydda utbildningsvägar: Skräddarsy utbildningsmoduler för att anpassa dem till avdelningarnas roller och risker. Till exempel kan juridiska team behöva utbildning i dataskyddslagar, medan FoU-team fokuserar på skydd av immateriella rättigheter. År 2022 införde IBM avdelningsspecifik utbildning i cybersäkerhet för finans-, HR- och IT-avdelningarna. Inom sex månader observerade de en 42% minskning av nätfiskeincidenter och förbättrade svarstiderna för incidenter med 33% på grund av ökad medvetenhet och beredskap (Nasir, S. 2023)

Interaktiv och scenariobaserad inlärning: Genom att engagera medarbetarna i simuleringar och verkliga scenarier förstärks inlärningen och teamen förbereds för att effektivt kunna bemöta cyberhot.  

Kontinuerlig utvärdering och återkoppling: Regelbundna utvärderingar och återkopplingar säkerställer utbildningens effektivitet och möjliggör justeringar baserat på nya hotbilder och feedback från medarbetarna. 

Slutsats 

Avdelningsspecifik utbildning i cybersäkerhet är ett strategiskt tillvägagångssätt för att bygga upp ett motståndskraftigt försvar mot cyberhot. Genom att skräddarsy utbildning efter varje avdelnings specifika behov och sårbarheter kan organisationer öka medarbetarnas engagemang, förbättra lagring av viktig information och ge anställda möjlighet att ta ägande av sin roll för att upprätthålla cybersäkerhet. På MetaCompliance är vi fast beslutna att tillhandahålla skräddarsydd cybersäkerhetsutbildning som uppfyller de unika behoven hos varje avdelning, vilket säkerställer att din organisation är väl rustad för att hantera utmaningarna i dagens digitala landskap. För att ta reda på mer om vår cybersäkerhetsutbildning för avdelningar, klicka här.  

Utbildning i cybersäkerhet för avdelningar

Andra artiklar om utbildning i medvetenhet om cybersäkerhet som du kanske finner intressanta