MetaBlog

Håll dig informerad om ämnen för utbildning i cybermedvetenhet och minska riskerna i din organisation.

GDPR - 12 saker du måste göra på 12 månader

bloggrubrik

om författaren

Nedräkningen tillett år av GDPRhar officiellt börjat för företag och organisationer som hanterar eller innehar europeiska uppgifter. Det dröjer inte länge förrän maj 2018 kommer, vilket ger dig en snäv tidsram för att organisera dig inför GDPR-lagstiftningen.  

Om du inte har påbörjat ditt GDPR-projekt ännu vet vi att det kan vara skrämmande. Det är därför vi har gett dig våra 12 bästa tips som du kan tillämpa under de kommande 12 månaderna för att uppfylla kraven fullt ut. Genom att ta ett steg i taget kommer du att kunna ta dig an dina GDPR-krav utan extra stress.  

maj 2017 

Öka medvetenheten om GDPR för att säkerställa att verksamheten köper in den  

juni 2017 

Utse GDPR-mästare för ditt funktionsområde  

juli 2017 

Engagera viktiga affärsintressenter (IT, juridik, HR, marknadsföring).   

augusti 2017 

Definiera din verksamhet för behandling av personuppgifter, både internt och externt. 

september 2017 

Se över dina mekanismer för samtycke, policyer och transparensmeddelanden.  

oktober 2017 

Identifiera dina högriskverksamheter för behandling av personuppgifter 

november 2017 

Prioritera och åtgärda din högriskverksamhet för behandling av personuppgifter. 

December 2017 

Uppdatera din dataskyddspolicy och dina integritetsmeddelanden 

Januari 2018 

Utbilda personer som hanterar personuppgifter, både internt och externt. 

Februari 2018 

Uppdatera dina rutiner för hantering av förfrågningar från den registrerade 

mars 2018 

Inrätta ett system för identifiering och hantering av brott mot den personliga integriteten.  

april 2018 

Fastställa riktlinjer för hantering av förfrågningar om överföring av personuppgifter. 

maj 2018 

Nu är du redo för GDPR! 

För mer information om GDPR och hur du kan hjälpa din organisation att förbereda sig för tidsfristen i maj 2018, klicka här.  

du kanske tycker om att läsa dessa

Cybersäkerhet på sociala medier

Håll dig cybersäker på sociala medier

I dagens digitala tidsålder blir cyberbrottslingarna alltmer sofistikerade och riktar in sig på användare genom olika metoder på sociala medier. Enligt en studie som genomförts av Cybersecurity Insiders,
Läs mer "