Flerfaktorsautentisering, även känd som MFA, lägger till ytterligare ett säkerhetslager till dina onlinekonton. I stället för att bara bekräfta din identitet med ett enkelt användarnamn och lösenord måste du ange två eller flera autentiseringsfaktorer som bara du har tillgång till. Egentligen är det bara ytterligare ett sätt att dubbelkolla att du är den du utger dig för att vara, vilket minskar risken för att någon på ett bedrägligt sätt får tillgång till ditt konto.

Hur fungerar flerfaktorsautentisering?

Autentisering med flera faktorer

När du har loggat in på ett konto med ett lösenord uppmanas du att bekräfta din identitet genom att ange en andra eller tredje form av identitetskontroll.

Det finns fem typer av autentisering som kan användas:

 • Något du vet: Ett lösenord, en PIN-kod, ett postnummer eller ett svar på en fråga (t.ex. mammans flicknamn).
 • Något du har: En token, en telefon, ett kreditkort, ett SIM-kort eller en fysisk säkerhetsnyckel.
 • Något du är: Biometriska data som fingeravtryck, röst eller ansiktsigenkänning.
 • Platsbaserad: Autentiseringssystem använder GPS-koordinater för att bekräfta inloggningsplatsen.
 • Tidsbaserad: Den aktuella tiden används för att generera en engångskod som upphör att gälla efter några sekunder.

Vissa av dessa verifieringsmetoder är utan tvekan säkrare än andra, men i huvudsak innebär det att även om någon stjäl eller gissar ditt lösenord kan de inte få tillgång till ditt konto utan en annan autentiseringsfaktor.

Teknik för autentisering med flera faktorer

Typiska scenarier för flerfaktorsautentisering omfattar:

 • Dra ett kort och ange en PIN-kod.
 • Logga in på en webbplats och bli ombedd att ange ett extra engångslösenord som webbplatsens autentiserings-server skickar till din telefon eller e-postadress.
 • Du drar ett kort, skannar ett fingeravtryck och svarar på en säkerhetsfråga.
 • Att fästa en USB-hårdvarutoken på ett skrivbord som genererar en engångslösenkod och sedan använda denna engångslösenkod för att logga in.

Fördelar med flerfaktorsautentisering

Flerfaktorsautentisering ger ett extra skyddslager som avsevärt kan minska risken för att dina konton hackas. Eftersom antalet säkerhetsöverträdelser fortsätter att öka är det viktigt att vidta rätt åtgärder för att skydda dina uppgifter.

Fördelarna med att använda flerfaktorsautentisering är bland annat:  

 • Förbättrad säkerhet - Flerfaktorsautentisering är ett utmärkt sätt att minska datastölder och begränsa obehörig åtkomst till ditt konto. Även om hackare känner till ditt lösenord kan de inte komma åt ditt konto utan din smartphone eller någon annan form av verifiering.
 • Lätt att aktivera - Det fina med flerfaktorsautentisering är hur lätt det är att installera den på alla dina konton.
 • Säker fjärråtkomst - Med ett ökande antal anställda som arbetar på distans möjliggör flerfaktorsautentisering åtkomst till företagsdata utan att äventyra företagsnätverken.
 • Efterlevnad av lagstadgade standarder - Många organisationer omfattas nu av lagstadgade regler som kräver att de implementerar flerfaktorsautentisering för att hålla vissa typer av information privat och säker från avlyssning. Det kan handla om att logga in, återställa ett lösenord eller att tillhandahålla en starkare autentiseringsprocess för att skydda känsliga uppgifter, t.ex. personligt identifierbar eller finansiell information.
 • Minskar bedrägerier -Flerfaktorsautentisering minskar sannolikheten för identitetsstöld eftersom brottslingar inte kan äventyra inloggningar med enbart användarnamn och lösenord.