Energia-koncernen

Ett automatiserat tillvägagångssätt för utbildning om medvetenhet om cybersäkerhet
Har du bråttom? Ladda ner en PDF av denna fallstudie och spara den för senare!

Vilka var de viktigaste problemen som ni ställdes inför innan ni implementerade programvaran?

Vi genomförde introduktioner och kommunicerade medvetenhet via intern kommunikation, men det konstaterades att detta inte var den bästa metoden för att ge säkerhetsmedvetenhet. Vi kom överens om att ett fullständigt utbildningsprogram skulle vara bättre lämpat för att utbilda vår personal och göra dem medvetna om de aktuella hoten och riskerna.

Vilka var dina främsta skäl till att köpa programvaran?

Vi ansåg att ett fullständigt program för säkerhetsutbildning skulle vara bäst lämpat för att ge vår personal denna viktiga del av riskminimeringen. MetaCompliance-programvaran gjorde det också möjligt för oss att genomföra Phishing-tester med vår personal för att regelbundet testa våra användares utbildning och vaksamhet.

Hur tyckte du om implementeringen av programvaran och uppföljningen?

MetaCompliance är en molnlösning och är därför tillgänglig via en webbläsare som vår personal är väl förtrogen med. Vi har också inkluderat relevanta länkar på vår intranätssida för att leda personalen till MetaCompliance-portalen.

Har programvaran löst ditt problem?

MetaCompliance har gjort det möjligt för oss att ge vår personal bättre kunskap på ett effektivare sätt och vi anser att innehållet i videorna och kurserna är utmärkt. Tillägget av frågesporter och phishing-tester ger ytterligare fördelar och har löst vårt problem med att sammanställa resultaten manuellt.

Vilka är de största organisatoriska förändringarna som har skett?

Den största förändringen är att utbildning i InfoSec-medvetenhet nu är ett regelbundet ämne på dagordningen för vår riskhanteringskommitté och är inbäddad i vår säkerhetsstrategi som godkänns av Energias styrelse. Säkerhetsmedvetenhet har blivit en vanlig diskussionspunkt och personalen ifrågasätter nu omedvetet giltigheten i alla e-postmeddelanden de får.

Vilka är de viktigaste fördelarna du har noterat?

  • Ökad medvetenhet hos personalen
  • Simuleringar av nätfiskeprov
  • Bättre rapportering
  • Bättre engagemang hos de anställda
  • Diskussionspunkter på olika styrelsegrupper
  • Mer interaktiv utbildning i säkerhetsmedvetenhet

Skulle du rekommendera MetaCompliance till liknande organisationer inom din bransch?

MetaCompliance är verkligen till stor hjälp, oavsett om det är ur ett supportperspektiv eller kontinuerligt kundengagemang. Kundrelationer är en stor fördel för vår organisation, och vi känner att teamet på MetaCompliance är med på vår strategiska strategi för utbildning i InfoSec-medvetenhet. Jag skulle inte tveka att rekommendera MetaCompliance och jag tror att de fördelar vi har känt av att skaffa denna tjänst också skulle vara till stor nytta för andra organisationer.

Skapa skräddarsydd utbildning om cybersäkerhet och integritet

För mer information om hur MetaCompliance kan erbjuda bästa möjliga utbildning i cybersäkerhet och sekretess för din personal, kontakta oss.