Tilbage
Cyber security uddannelse og software | MetaCompliance

Produkter

Oplev vores pakke af personlige Security Awareness Training-løsninger, der er designet til at styrke og uddanne dit team mod moderne cybertrusler. Fra politikstyring til phishing-simulationer - vores platform udstyrer din arbejdsstyrke med den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at beskytte din organisation.

eLearning om cyber security

Cyber Security eLearning for at udforske vores prisvindende eLearning-bibliotek, der er skræddersyet til alle afdelinger

Automatisering af sikkerhedsbevidsthed

Planlæg din årlige oplysningskampagne med et par klik

Simulering af phishing

Stop phishing-angreb i deres spor med prisvindende phishing-software

Forvaltning af politikker

Centraliser dine politikker ét sted, og håndter politikkernes livscyklus uden besvær

Forvaltning af privatlivets fred

Styr, overvåg og administrer nemt overholdelse

Håndtering af hændelser

Tag kontrol over interne hændelser og afhjælp det, der betyder noget

Tilbage
Industri

Industrier

Udforsk alsidigheden af vores løsninger på tværs af forskellige brancher. Fra den dynamiske teknologisektor til sundhedssektoren kan du dykke ned i, hvordan vores løsninger skaber bølger på tværs af flere sektorer. 


Finansielle tjenesteydelser

Skab en første forsvarslinje for finansielle serviceorganisationer

Regeringer

En go-to-løsning til sikkerhedsbevidsthed for regeringer

Virksomheder

En løsning til træning af sikkerhedsbevidsthed i store virksomheder

Fjernarbejdere

Indlejr en kultur af sikkerhedsbevidsthed - også derhjemme

Uddannelsessektoren

Engagerende træning i sikkerhedsbevidsthed for uddannelsessektoren

Sundhedspersonale

Se vores skræddersyede sikkerhedsoplysning til sundhedspersonale

Teknisk industri

Forandring af sikkerhedsbevidsthedstræning i teknologibranchen

Overholdelse af NIS2

Støt dine Nis2-krav med initiativer til bevidstgørelse om cybersikkerhed

Tilbage
Ressourcer

Ressourcer

Fra plakater og politikker til ultimative vejledninger og casestudier - vores gratis awareness-aktiver kan bruges til at forbedre bevidstheden om cybersikkerhed i din organisation.

Cybersikkerhed for dummies

En uundværlig ressource til at skabe en kultur af cyberbevidsthed

Dummies guide til cybersikkerhed Elearning

Den ultimative guide til implementering af effektiv e-learning om cybersikkerhed

Den ultimative guide til phishing

Uddan medarbejderne i, hvordan man opdager og forebygger phishing-angreb

Gratis oplysningsplakater

Download disse gratis plakater for at øge medarbejdernes årvågenhed

Politik til bekæmpelse af phishing

Skab en sikkerhedsbevidst kultur og skab bevidsthed om cybersikkerhedstrusler

Casestudier

Hør, hvordan vi hjælper vores kunder med at skabe positiv adfærd i deres organisationer

A-Z-terminologi om cybersikkerhed

En ordliste med uundværlige termer inden for cybersikkerhed

Cybersikkerhed adfærdsmæssig modenhedsmodel

Auditér din awareness-træning og benchmark din organisation i forhold til best practice

Gratis ting

Download vores gratis Awareness Assets for at forbedre bevidstheden om cybersikkerhed i din organisation

Tilbage
MetaCompliance | Cyber security uddannelse for medarbejdere

Om

Med over 18 års erfaring på markedet for cybersikkerhed og compliance leverer MetaCompliance en innovativ løsning til automatisering af medarbejdernes informationssikkerhedsbevidsthed og hændelseshåndtering. MetaCompliance-platformen blev skabt for at imødekomme kundernes behov for en enkelt, omfattende løsning til at håndtere de menneskelige risici omkring cybersikkerhed, databeskyttelse og compliance.

Hvorfor vælge os?

Lær, hvorfor Metacompliance er den betroede partner til træning i sikkerhedsbevidsthed

Specialister i medarbejderengagement

Vi gør det lettere at engagere medarbejderne og skabe en kultur med cyberbevidsthed

Automatisering af sikkerhedsbevidsthed

Automatiser nemt træning i sikkerhedsbevidsthed, phishing og politikker på få minutter

Lederskab

Mød MetaCompliance-ledelsesteamet

MetaBlog

Bliv informeret om emner inden for cybersikkerheds-awareness-træning og begræns risikoen i din organisation.

Oprettelse af en kultur for rapportering af cybersikkerhedshændelser: Opbygning af et stærkt forsvar

Kultur for indberetning af hændelser

om forfatteren

Del dette indlæg

I dagens sammenkoblede verden står organisationer af alle størrelser over for et stadigt voksende trusselsbillede, når det gælder cybersikkerhed. Det er ikke længere et spørgsmål om "om", men om "hvornår" et cyberangreb vil finde sted. Nye data om cyberangrebstendenser viser faktisk en stigning på 38 % i antallet af globale angreb i 2022 i forhold til 2021 ifølge Check Point Research.

Det er afgørende for organisationer at udvikle en robust kultur for rapportering af cybersikkerhedshændelser, hvis de effektivt skal kunne afbøde menneskelige fejl og reagere på cybertrusler. Ved at give medarbejderne mulighed for at rapportere hændelser hurtigt og fremme en kultur med gennemsigtighed og ansvarlighed kan organisationer forbedre deres forsvar mod cybertrusler og forbedre sikkerheden. Dette blogindlæg udforsker praktiske skridt, som organisationer kan tage for at skabe og pleje en kultur for rapportering af cybersikkerhedshændelser på arbejdspladsen.

Hvorfor er det vigtigt at indberette hændelser?

For det første giver en kultur med rapportering af hændelser mulighed for tidlig opdagelse og afhjælpning. Ved at opfordre medarbejderne til at rapportere mistænkelige aktiviteter, phishing-forsøg eller sårbarheder i systemet kan organisationer identificere trusler på et tidligt tidspunkt. Det giver dem mulighed for at træffe øjeblikkelige foranstaltninger for at afbøde virkningen og minimere den potentielle skade. Tidlig opdagelse og hurtig reaktion kan forhindre, at cybertrusler eskalerer til egentlige brud.

For det andet letter en stærk kultur for rapportering af hændelser en rettidig reaktion på hændelser. Når hændelser rapporteres hurtigt, kan hændelsesreaktionsteamet iværksætte undersøgelser, analysere omfanget og alvoren af hændelsen og træffe passende foranstaltninger til at begrænse og afhjælpe situationen. Hurtig reaktion på hændelser er med til at minimere virkningen på kritiske systemer, data og infrastruktur.

Etablering af en kultur med rapportering af hændelser giver organisationer en øget situationsbevidsthed. Ved at indsamle oplysninger fra rapporterede hændelser kan organisationer identificere mønstre, tendenser og fælles angrebsvektorer. Denne viden giver dem mulighed for proaktivt at styrke deres forsvar, patche sårbarheder og gennemføre forebyggende foranstaltninger. Det giver organisationer mulighed for at være et skridt foran cybertrusler og skaber organisatorisk beredskab.

Desuden fungerer rapportering af hændelser som en værdifuld feedback-mekanisme for organisationer, så de løbende kan forbedre deres cybersikkerhedstilstand. Ved at analysere rapporterede hændelser kan organisationer identificere svage områder, opdatere politikker og procedurer og implementere de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre fremtidige hændelser. Denne iterative proces med at lære af hændelser hjælper organisationer til at være på forkant med nye trusler og tilpasse deres sikkerhedsstrategier i overensstemmelse hermed.

Ved at fremme en kultur med rapportering af hændelser får medarbejderne også mulighed for at deltage aktivt i cybersikkerhedsindsatsen. Når medarbejderne føler sig opmuntret til at rapportere hændelser, bliver de mere opmærksomme og opmærksomme på potentielle trusselsindikatorer. De forstår betydningen af deres rolle i beskyttelsen af organisationens digitale aktiver og er mere tilbøjelige til at indføre bedste praksis og overholde sikkerhedspolitikker.

Risikorapportering er en vigtig del af hændelsesstyring og overholdelse af lovgivningen. Mange brancher har strenge regler for databeskyttelse og beskyttelse af personlige oplysninger, som kræver, at organisationer straks rapporterer og håndterer sikkerhedshændelser. Ved at etablere en stærk kultur for rapportering af hændelser kan organisationer vise deres engagement i overholdelse af reglerne og reducere risikoen for juridiske og økonomiske konsekvenser.

Ved at skabe en kultur for rapportering af hændelser tilskynder det til samarbejde og kollektivt forsvar i en organisation. Når medarbejderne aktivt rapporterer hændelser, bidrager de til den kollektive viden og hjælper med at beskytte deres kolleger og organisationen som helhed. Rapportering af hændelser letter informationsudveksling, hvilket giver hurtigere reaktionstider og en mere koordineret tilgang til cybersikkerhed. Det fremmer en følelse af fælles ansvar for at beskytte organisationens digitale aktiver.

Tips til at skabe en kultur for indberetning af hændelser

  1. Oplysning og uddannelse: Det første skridt i etableringen af en kultur for rapportering af cybersikkerhedshændelser er at skabe bevidsthed blandt medarbejderne om vigtigheden af at rapportere hændelser. Gennemfør regelmæssige træningssessioner for at uddanne medarbejderne om forskellige typer cybertrusler, almindelige angrebsvektorer og potentielle konsekvenser af ikke at rapportere hændelser hurtigt. Understreg den rolle, som hver enkelt medarbejder spiller i beskyttelsen af organisationens digitale aktiver.
  2. Klare rapporteringskanaler: Sørg for let tilgængelige og klart definerede rapporteringskanaler, så medarbejderne kan rapportere potentielle cybersikkerhedshændelser på arbejdspladsen. Disse kanaler kan omfatte dedikerede e-mailadresser, telefonlinjer eller et anonymt rapporteringssystem. Sørg for, at medarbejderne er opmærksomme på disse rapporteringskanaler og ved, hvordan de skal bruges effektivt. Kommunikér regelmæssigt medarbejderne om og mind dem om rapporteringsprocedurerne.
  3. Opfordre til rapportering og et miljø uden straf: Skab en kultur, hvor rapportering af hændelser opmuntres og belønnes i stedet for at blive mødt med straf eller en kultur, hvor man giver skylden. Medarbejderne skal føle sig trygge og støttet, når de rapporterer potentielle hændelser, selv om de har begået en fejl eller er faldet for en phishing-e-mail. Fastsæt klare retningslinjer, der beskytter medarbejdere, der rapporterer hændelser i god tro, mod eventuelle negative konsekvenser. Ved at skabe et miljø af tillid vil medarbejderne være mere tilbøjelige til at melde sig hurtigt, så organisationen kan reagere hurtigt og effektivt.
  4. Plan for reaktion på hændelser: Udarbejd en omfattende plan for reaktion på hændelser, der beskriver de skridt, der skal tages, når en hændelse rapporteres. Sørg for, at planen indeholder en veldefineret eskaleringsproces, klart tildelte roller og ansvarsområder samt protokoller for kommunikation og koordinering. Afprøv og ajourfør planen regelmæssigt for at afspejle det nye trusselsbillede. Ved at have en solid plan for reaktion på hændelser kan organisationer effektivt håndtere hændelser, minimere skaderne og fremme en hurtig genopretning.
  5. Kontinuerlig overvågning og analyse: Implementer et system til løbende overvågning og analyse af potentielle cybersikkerhedshændelser i arbejdsmiljøet. Brug værktøjer til hændelsesstyring til at opdage uregelmæssigheder, fejlrapportering og mistænkelige aktiviteter. Gennemgå og analysér regelmæssigt logfiler, netværkstrafik og systemadvarsler for at identificere potentielle trusler. Ved proaktivt at overvåge organisationens digitale infrastruktur kan potentielle hændelser identificeres tidligt, hvilket muliggør hurtig rapportering og afhjælpning.
  6. Læring og forbedring: Etablér et feedback loop, der tilskynder til læring og løbende forbedringer. Gennemfør revisioner efter hændelser for at analysere de grundlæggende årsager, identificere områder, der kan forbedres, og gennemføre de nødvendige ændringer for at forebygge fremtidige hændelser. Del erfaringer og bedste praksis på tværs af organisationen for at øge bevidstheden og forbedre den generelle cybersikkerhedstilstand. Regelmæssigt opdatere uddannelsesprogrammer på baggrund af nye trusler og nye angrebsteknikker.

Udvikling af en stærk kultur for rapportering af cybersikkerhedshændelser er af afgørende betydning i dagens digitale landskab. Ved at øge modstandsdygtigheden, give klare rapporteringskanaler, fremme et miljø uden straf og have en robust plan for reaktion på hændelser kan organisationer opbygge en kultur, hvor rapportering af hændelser betragtes som et vigtigt bidrag til den overordnede sikkerhedssituation.

Kontinuerlig overvågning, analyse og læring sikrer, at organisationen forbliver proaktiv og tilpasningsdygtig i forhold til de nye cybertrusler, der udvikler sig. Ved at styrke medarbejderne og fremme et kollektivt ansvar for cybersikkerhed kan organisationer forbedre deres evne til at opdage, reagere og genoprette cybersikkerhedshændelser og etablere en proaktiv og robust cybersikkerhedsindstilling betydeligt.

Læs mere: De vigtigste trin til effektiv håndtering af databrud i e-bogen: "The Key Steps to Effective Data Breach Management

Andre artikler om Cyber Security Awareness Training, som du måske finder interessante