Tillbaka
Utbildning och programvara för cybersäkerhet för företag | MetaCompliance

Produkter

Upptäck vårt utbud av skräddarsydda lösningar för utbildning i säkerhetsmedvetenhet, utformade för att stärka och utbilda ditt team mot moderna cyberhot. Från policyhantering till phishing-simuleringar - vår plattform förser din personal med de kunskaper och färdigheter som behövs för att skydda din organisation.

Cyber security eLearning

Cyber Security eLearning för att utforska vårt prisbelönta eLearning-bibliotek, skräddarsytt för varje avdelning

Automatisering av säkerhetsmedvetenhet

Planera din årliga medvetenhetskampanj med några få klick

Simulering av nätfiske

Stoppa nätfiskeattacker i deras spår med prisbelönt programvara för nätfiske

Förvaltning av politik

Samla dina policyer på ett ställe och hantera policyernas livscykler på ett enkelt sätt

Förvaltning av sekretess

Kontrollera, övervaka och hantera efterlevnad med enkelhet

Hantering av incidenter

Ta kontroll över interna incidenter och åtgärda det som är viktigt

Tillbaka
Industri

Industrier

Utforska mångsidigheten hos våra lösningar inom olika branscher. Från den dynamiska tekniksektorn till sjukvården - ta del av hur våra lösningar skapar vågor i flera sektorer. 


Finansiella tjänster

Skapa en första försvarslinje för organisationer inom finansiella tjänster

Regeringar

En Go-To-lösning för säkerhetsmedvetenhet för myndigheter

Företag

En lösning för utbildning i säkerhetsmedvetande för stora företag

Arbetstagare på distans

Skapa en kultur av säkerhetsmedvetenhet - även i hemmet

Utbildningssektorn

Engagerande utbildning i säkerhetsmedvetenhet för utbildningssektorn

Arbetstagare inom hälso- och sjukvården

Se vår skräddarsydda säkerhetsmedvetenhet för anställda inom hälso- och sjukvården

Teknikindustrin

Förändrad utbildning i säkerhetsmedvetenhet inom teknikindustrin

Överensstämmelse med NIS2

Stöd era krav på efterlevnad av Nis2 med initiativ för ökad medvetenhet om cybersäkerhet

Tillbaka
Resurser

Resurser

Från affischer och policyer till ultimata guider och fallstudier, våra kostnadsfria medvetenhetstillgångar kan användas för att förbättra medvetenheten om cybersäkerhet inom din organisation.

Medvetenhet om cybersäkerhet för Dummies

En oumbärlig resurs för att skapa en kultur av cybermedvetenhet

Dummies guide till cybersäkerhet Elearning

Den ultimata guiden för att implementera effektiv cybersäkerhet Elearning

Ultimat guide till nätfiske

Utbilda medarbetarna i hur man upptäcker och förhindrar nätfiskeattacker

Gratis affischer för medvetenhet

Ladda ner dessa kostnadsfria affischer för att öka medarbetarnas vaksamhet

Policy mot nätfiske

Skapa en säkerhetsmedveten kultur och öka medvetenheten om hot mot cybersäkerheten

Fallstudier

Hör hur vi hjälper våra kunder att skapa positiva beteenden i sina organisationer

Terminologi för cybersäkerhet A-Z

En ordlista över termer inom cybersäkerhet som du måste känna till

Cybersäkerhet beteende mognadsmodell

Granska din utbildning i medvetenhet och jämför din organisation med bästa praxis

Gratis saker

Ladda ner våra kostnadsfria verktyg för att förbättra medvetenheten om cybersäkerhet i din organisation

Tillbaka
MetaCompliance | Utbildning och programvara för cybersäkerhet för anställda

Om

Med 18+ års erfarenhet av marknaden för cybersäkerhet och efterlevnad erbjuder MetaCompliance en innovativ lösning för personalens medvetenhet om informationssäkerhet och automatisering av incidenthantering. MetaCompliance-plattformen skapades för att möta kundernas behov av en enda, heltäckande lösning för att hantera de mänskliga riskerna kring cybersäkerhet, dataskydd och efterlevnad.

Varför välja oss

Lär dig varför Metacompliance är den betrodda partnern för utbildning i säkerhetsmedvetenhet

Specialister på medarbetarengagemang

Vi gör det enklare att engagera medarbetarna och skapa en kultur av cybermedvetenhet

Automatisering av säkerhetsmedvetenhet

Automatisera utbildning i säkerhetsmedvetenhet, nätfiske och policyer på några minuter

Ledarskap

Möt MetaCompliance Leadership Team

MetaBlog

Håll dig informerad om ämnen för utbildning i cybermedvetenhet och minska riskerna i din organisation.

Bortom "en storlek passar alla": personligt anpassad utbildning i säkerhetsmedvetenhet

Personligt anpassad säkerhetsmedvetenhet

om författaren

Dela detta inlägg

År 2023 uppgick den globala genomsnittliga kostnaden för ett dataintrång till alarmerande 4,45 miljoner USD, och hela 82 % av dessa incidenter berodde på mänskliga misstag.

En generisk och allmängiltig strategi för utbildning i säkerhetsmedvetenhet är inte längre tillräcklig för att motverka hotbilden. Lösningen ligger i ett strategiskt antagande av personalisering - ett skräddarsytt tillvägagångssätt för utbildning i cybersäkerhet som tar itu med varje organisations unika utmaningar och behov.

I det här blogginlägget fördjupar vi oss i personlig säkerhetsmedvetenhet och undersöker hur anpassning genom varumärkesinnehåll, skräddarsydda meddelanden, rollspecifika moduler, lokaliserad utbildning och anpassning till användarnas preferenser kan förbättra cybersäkerhetsarbetet avsevärt.

Anatomin bakom personligt anpassad säkerhetsmedvetenhet

Varumärkesanpassat innehåll

Varumärkesarbete handlar inte bara om logotyper och estetik, utan också om att skapa en känsla av förtrogenhet och ägande. Genom att integrera en organisations varumärke i utbildningsmaterialet för säkerhetsmedvetenhet skapas en visuell koppling som gör att medarbetarna känner sig mer delaktiga i innehållet. Denna känsla av identitet säkerställer att cybersäkerhetspraxis överensstämmer med företagets värderingar och uppdrag, vilket ökar utbildningens relevans och engagemang.

Anpassade meddelanden

Anpassning går längre än varumärkesprofilering och innebär att budskapet skräddarsys för att uppfylla organisationens specifika krav. Det kan handla om personliga introduktioner och helt skräddarsydda manus som tar upp unika utmaningar. På så sätt kan organisationer betona den direkta relevansen av cybersäkerhetsrutiner för enskilda roller och den bredare organisationen.

Rollspecifik utbildning

Alla roller inom en organisation utsätts inte för samma cybersäkerhetsrisker. Personalisering gör det möjligt att utveckla rollspecifika utbildningsmoduler som tar itu med de särskilda utmaningar och hot som är relevanta för varje avdelning. Denna riktade strategi säkerställer att de anställda får utbildning som är direkt tillämplig på deras dagliga uppgifter, vilket främjar en djupare förståelse för cybersäkerhet i deras specifika sammanhang.

Lokaliserat innehåll

Globala organisationer med olika team som arbetar på olika platser står ofta inför unika utmaningar när det gäller cybersäkerhet. Personanpassning i form av lokaliserat innehåll innebär att utbildningsmaterial översätts till olika språk och att innehållet skräddarsys för att hantera regionspecifika hot. Detta säkerställer att anställda över hela världen kan förstå och tillämpa bästa praxis för cybersäkerhet i sitt lokala sammanhang, vilket främjar ett mer inkluderande och effektivt utbildningsprogram.

Användarinställningar

Att känna igen och ta hänsyn till individuella inlärningspreferenser är en avgörande aspekt av personalisering. Olika medarbetare kan reagera olika på olika utbildningsmetoder - vissa kanske föredrar live-action-utbildning, medan andra kan tycka att animerat innehåll är mer effektivt. Personalisering gör det möjligt för organisationer att anpassa sina utbildningsmetoder för att tillgodose olika inlärningsstilar, vilket säkerställer maximalt engagemang och förståelse bland medarbetarna.

Fördelarna med personlig anpassning

Förbättrad relevans

En av de främsta fördelarna med en personligt anpassad utbildning i säkerhetsmedvetenhet är att innehållet blir mer relevant. Medarbetarna är mer benägna att engagera sig i materialet när de kan se en direkt koppling mellan utbildningen och deras dagliga arbetsuppgifter. Denna ökade relevans främjar en känsla av ansvar för cybersäkerhet.

Förbättrad minnesförmåga

Att skräddarsy utbildningsinnehållet efter organisationens sammanhang och individuella roller förbättrar avsevärt informationsbevarandet. Medarbetarna är mer benägna att komma ihåg och tillämpa bästa praxis för cybersäkerhet när innehållet är anpassat till deras specifika ansvarsområden och tar upp de unika utmaningar som organisationen står inför. Denna riktade strategi säkerställer att den kunskap som erhålls under utbildningen inte bara bibehålls utan också aktivt tillämpas i de dagliga uppgifterna.

Åtgärda specifika risker

Personalisering ger organisationer möjlighet att proaktivt hantera specifika hot och sårbarheter som de står inför. Genom att skräddarsy utbildningsmoduler som är direkt inriktade på dessa risker kan organisationer genomföra strategiska riskreducerande åtgärder.

Slutsats

När organisationer navigerar i det komplexa landskapet av cyberhot är det ett måste att anpassa utbildningsinnehållet för att hantera deras unika utmaningar. Genom varumärkesanpassat innehåll, skräddarsydda budskap, rollspecifika moduler, lokaliserad utbildning och anpassning till användarnas preferenser kan organisationer skapa ett utbildningsprogram för cybersäkerhet som inte bara uppfyller efterlevnadsstandarder utan också når fram till deras anställda på en personlig nivå.

Avdelning

Andra artiklar om utbildning i medvetenhet om cybersäkerhet som du kanske finner intressanta