MetaBlog

Håll dig informerad om ämnen för utbildning i cybermedvetenhet och minska riskerna i din organisation.

Hur du främjar medvetenhet om cybersäkerhet i din organisation

Hur man främjar medvetenhet om cybersäkerhet

om författaren

Internetrelaterad brottslighet blir ett stort problem för organisationer runt om i världen. Attackerna mot företag har fördubblats under de senaste fem åren och organisationer måste därför investera kraftigt i utbildning i cybersäkerhet för att kunna försvara sig mot attacker.

Flera olika typer av cyberattacker riktar sig mot anställda, bland annat nätfiskeattacker, social engineering-attacker, attacker med utpressningstrojaner och malware-attacker. Dessa attacker kan äga rum i olika kanaler, från e-post till plattformar för sociala medier, och är utformade för att lura anställda att lämna ut känslig information eller installera skadlig programvara.

Över 90 % av alla framgångsrika cyberattacker är ett resultat av information som anställda ovetande lämnat ut. I takt med att nätverken blir svårare att bryta sig in i, riktar cyberbrottslingar alltmer in sig på anställda eftersom de är det enklaste sättet att bryta sig in i ett nätverk och stjäla känsliga uppgifter.

Personalen är central för att en organisation ska kunna fungera på ett säkert sätt, så det är viktigt att de anställda har all den information och kunskap de behöver för att stödja säkerheten i företagets nätverk och informationssystem.

Tips för att främja medvetenhet om cybersäkerhet i din organisation

1. Utveckla en effektiv säkerhetsstrategi

Säkerheten bör byggas in i organisationens kultur för att se till att alla anställda i företaget förstår vikten av cybersäkerhet och de långtgående konsekvenser som ett dataintrång kan få. Genom att utbilda de anställda i bästa praxis, t.ex. att skapa starka lösenord och

Mänskliga fel är fortfarande den främsta orsaken till en cyberattack och cyberbrottslingar är snabba att dra nytta av denna bristande medvetenhet om cybersäkerhet för att inleda en riktad attack. Utvecklingen av en omfattande informationssäkerhetsstrategi skyddar känsliga uppgifter, minskar hoten och ser till att organisationens rykte förblir intakt.

2. Uppdatera de defensiva metoderna

Säkerhetspolicyerna kan bli värdelösa om inte organisationerna har ett grundligt och kontinuerligt sätt att övervaka efterlevnaden av cybersäkerheten. Säkerhetslandskapet förändras och utvecklas ständigt, så det är viktigt att de anställda kontinuerligt utbildas för att se till att de kan reagera på lämpligt sätt på de mest aktuella säkerhetshoten. Det är också viktigt att genomföra regelbundna riskbedömningar för att identifiera potentiella sårbarheter och genomföra lämpliga åtgärder för att minska dem.

3. Utbildning i säkerhetsmedvetenhet

Ett effektivt program för säkerhetsmedvetenhet är viktigt för att utbilda din personal i hur man identifierar och reagerar på lämpligt sätt på det växande utbudet av cybersäkerhetshot. Alla anställda, på alla nivåer i organisationen, bör få denna utbildning för att se till att de har de färdigheter som krävs för att identifiera en attack. utbildningen för medvetenhet om cybersäkerhet bör vara engagerande och informativ för att se till att personalen förstår vad som krävs av dem och vikten av deras roll för att skydda organisationens känsliga uppgifter.

Fördelarna med utbildning i säkerhetsmedvetenhet är bl.a. följande:

  • Utbilda personalen om cyberhot
  • Öka medvetenheten om känslighet i systemdata
  • Se till att rutinerna följs korrekt
  • Ge information om hur man undviker Phishing-e-post och andra bedrägeritaktiker.
  • Minska antalet dataintrång
  • Skapa en kultur av förbättrad säkerhetsefterlevnad

Vi har sammanställt ett antal resurser för att hjälpa dig att främja medvetenheten om cybersäkerhet i din organisation. Klicka på länken nedan för att komma åt och ladda ner dessa kostnadsfria resurser.

Klicka här för att få tillgång till dina kostnadsfria Awareness Assets

du kanske tycker om att läsa dessa

Cybersäkerhet på sociala medier

Håll dig cybersäker på sociala medier

I dagens digitala tidsålder blir cyberbrottslingarna alltmer sofistikerade och riktar in sig på användare genom olika metoder på sociala medier. Enligt en studie som genomförts av Cybersecurity Insiders,
Läs mer "