MetaCompliance skyddar ledande befattningshavare från cyberattacker

3 april 2019
benjamin child GWe0dlVD9e0 unsplash

Företaget lanserar en ny utbildning i cybersäkerhet som riktar sig särskilt till chefer på C-nivå

Kostsamma spear phishing-attacker är sofistikerade och målinriktade, vilket Norsk Hydro, en av världens största aluminiumproducenter, fick erfara i veckan. För att bekämpa detta växande hot har MetaCompliance, en global ledare inom den mänskliga aspekten av cybersäkerhet och efterlevnad av sekretessbestämmelser, lanserat nya utbildningskurser för chefer för att ta itu med de specifika cyberhot som högre chefer ställs inför.

Ledande befattningshavare har blivit ett utmärkt mål för hackare på grund av att de har tillgång till värdefulla företagsdata på hög nivå. Under det senaste året har det skett en 58-procentig ökning av BEC-attacker (Business Email Compromise), och spear phishing-attacker har använts i 91 procent av alla cyberattacker i världen.

För att försvara sig mot dessa föränderliga hot har MetaCompliance skapat rollspecifik, skräddarsydd, grafiskt rik utbildning i cybersäkerhet som tar upp de utmaningar och det ansvar som högre chefer har när det gäller att skapa vaksamhet och medvetenhet i sin organisation.

Robert O'Brien, vd för MetaCompliance, kommenterade: "En ny era av cyberbrottslighet kräver ett nytt och proaktivt svar. Organisationer kan inte längre bara förlita sig på att IT-avdelningen tar ansvar för cybersäkerheten. En effektiv hantering av cyberrisker börjar med medvetenhet på styrelsenivå och det mest effektiva sättet att skapa denna medvetenhet är genom riktad och rollspecifik utbildning."

MetaCompliances nya utbildningskurser för chefer kommer att säkerställa att högre chefer är utrustade med all den kunskap de behöver för att minska cyberrisker och skapa en förbättrad kultur av medvetenhet om cybersäkerhet i sin organisation.

Om MetaCompliance

Metacompliance grundades 2005 och är en global ledare inom den mänskliga aspekten av cybersäkerhet och integritetsskydd. Dess innovativa molnplattform erbjuder en enda förvaltningslösning för personalens medvetenhet och efterlevnad.

Plattformen ger kunderna en fullt integrerad och flerspråkig uppsättning funktioner för efterlevnad som omfattar policyhantering, e-lärande, simulerad phishing, integritetshantering och incidenthantering, som alla kan köpas modulärt eller som ett komplett system.

För ytterligare information: https://go.metacompliance.com/executive

Kontakt med media: Geraldine Strawbridge / [email protected]