MetaBlog

Bliv informeret om emner inden for cybersikkerheds-awareness-træning og begræns risikoen i din organisation.

Rapportering af hændelser og hvorfor du har brug for det 

Indberetning af hændelser

om forfatteren

Del på linkedin
Del på twitter
Del på facebook

Rapportering af cybersikkerhedshændelser er et værktøj i en organisations arsenal og en del af et lagdelt forsvarssystem. Indberetning af hændelser danner rammen for en effektiv hændelsesstyring. Men hvad er hændelsesrapportering, og hvorfor har du brug for den?  

Ifølge en undersøgelse fra den britiske regering vil fire ud af ti britiske virksomheder blive udsat for et cyberangreb i 2021. Cyberhændelser kan have alvorlige konsekvenser for forretningen, herunder finansielle omkostninger, med et gennemsnit på over 8.000 pund pr. hændelse for en lille virksomhed.

Hvis du ved, hvornår en cyberhændelse sker, kan du få den nødvendige tid til at håndtere den korrekt og forhindre, at den eskalerer. Og da større hændelser eskalerer, er det at have midlerne til at indsamle hændelsesdata et vigtigt tandhjul i en maskine, der forhindrer et cyberangreb. 

Hvad er indberetning af hændelser

Hændelsesrapportering anvendes i mange aspekter af organisationslivet. Du har sandsynligvis allerede procedurer for hændelsesrapportering til håndtering af sundheds- og sikkerhedshændelser. Rapportering af cybersikkerhedshændelser bruges på samme måde til at registrere og handle på cybersikkerhedshændelser.

Rapportering af cybersikkerhedshændelser registrerer detaljerne om en hændelse, f.eks. et klik på et phishing-link, når det sker eller kort tid efter. Disse oplysninger bruges derefter til at vurdere og klassificere hændelsens risikoniveau, og hændelsen eskaleres i overensstemmelse med denne risiko. Et team, der reagerer på en hændelse, kan derefter handle på baggrund af oplysningerne for at mindske risikoen ved hændelsen.

En plan for hændelsesrespons går hånd i hånd med et værktøj til rapportering af hændelser. Begge bruges til at gennemføre en systematisk og logisk reaktion på en cybersikkerhedshændelse for at mindske virkningerne af et cyberangreb.

Effektiv hændelseshåndtering er afhængig af en solid hændelsesberedskabsplan. Sammen med et værktøj til rapportering af hændelser, der registrerer detaljerne og giver mulighed for at eskalere en hændelse, kan hændelseshåndtering blive en effektiv proces til at reducere virkningen af et cyberangreb.

Vigtigheden af at eskalere hændelser

En cybersikkerhedshændelse kan hurtigt blive en større hændelse og en begivenhed med store konsekvenser. Ransomware er et glimrende eksempel på, hvor hurtigt en simpel hændelse kan eskalere, f.eks. ved at klikke på et link i en phishing-e-mail.

Forskning fra Microsoft har vist, at et ransomware-angreb kan infiltrere et virksomhedsnetværk på fire timer; nogle kan endda tage mindre end 45 minutter at lukke en virksomheds aktiviteter ned på. Derfor er det afgørende at lukke døren hurtigt for en cyberhændelse for at sikre, at den inddæmmes.

Når en medarbejder har rapporteret en hændelse, starter et automatiseret værktøj til indberetning af hændelser processen med triage. Denne proces består af tre vigtige trin:

Registrering: Et automatiseret rapporteringsværktøj bruger ensartede formularer til nemmere at registrere vigtige detaljer om en hændelse. Disse oplysninger bruges til at bestemme hændelsens alvorlighedsgrad. Vejledte spørgsmål hjælper med at fastlægge detaljerne og fjerne tvetydigheder.

Afhjælpning: Når hændelsen er blevet registreret af hændelsesrapporteringsværktøjet, kan den vurderes. En avanceret platform til rapportering af hændelser prioriterer og håndterer en hændelse på baggrund af virksomhedens politik for hændelsesrespons. Dette aspekt af hændelsesrapportering giver også vigtige beviser for overholdelse af lovgivningen. Et automatiseret værktøj til hændelsesrapportering vil gøre det muligt for en organisation at generere rapporter til styringsudvalg og tilsynsmyndigheder.

Rapport: Håndtering af cyberhændelser kræver viden om cybersikkerhedslandskabet og om, hvordan det påvirker en organisation. Et værktøj til rapportering af cyberhændelser bør give enkle dashboards, der afspejler tendenser og mønstre for cyberhændelser, der har påvirket virksomheden over tid. Dette kan kortlægges til en hændelsesresponsplan for at optimere, hvordan organisationen håndterer cyberangreb.

Desuden giver dataene vigtig feedback til at opbygge mere skræddersyede træningssessioner om sikkerhedsbevidsthed. I sidste ende giver de oplysninger, der indsamles af platformen til rapportering af hændelser, den nødvendige intelligens til at håndtere cyberangreb bedre.

Fire grunde til, at enhver organisation har brug for en beredskabsplan for hændelser

Et værktøj til indberetning af hændelser er knyttet til en plan for hændelsesrespons. Hændelsesberedskabsplanen giver rammerne for at identificere et brud og derfra trinene og vejledningen til at kontrollere angrebet og begrænse skaden. På den måde beskyttes kundedata, og der kan gennemføres en genopretning efter angrebet. Dette er med til at forhindre fremtidige angreb og sikre, at lovgivningen overholdes.

Her er fire grunde til, at en organisation har brug for en solid beredskabsplan:

Hjælper med at løse hændelser

En beredskabsplan er din guide til, hvad du skal gøre, når der opstår en cyberhændelse. Planen indeholder en række trin til håndtering af ethvert givet hændelsesscenarie. Udarbejdelse af en plan hjælper med at fokusere på en bedste praksis til at løse problemet. En robust og effektiv beredskabsplan vil vejlede beredskabsteamet og andre interessenter gennem en række handlinger for at minimere skaderne fra et cyberangreb og afbøde eventuelle varige konsekvenser. 

Mindsker større hændelser

Større hændelser koster en virksomhed tid, penge og omdømme og kan påvirke medarbejdernes moral alvorligt. En beredskabsplan for hændelser vil give den nødvendige vejledning, når en større hændelse indtræffer. En lettilgængelig, forberedt handlingsplan er afgørende, når en større hændelse indtræffer. Selv erfarne sikkerhedseksperter kan gå i stå i tilfælde af en større hændelse som f.eks. et ransomware-angreb. Ved at have klare instruktioner sikres det, at hændelser afbødes hurtigt og effektivt.

Forbedrer forholdet til interessenterne

Beredskabsplanerne skal omfatte de vigtigste interessenter og sikre, at de bliver informeret om, hvordan det går med indsatsen ved større hændelser og genopretning. Cybersikkerhedshændelser involverer mennesker og teknologi: En undersøgelse viste, at det var afgørende for en effektiv hændelsesreaktion at holde selv "ikke-væsentlige" interessenter informeret om udviklingen i en hændelsesreaktion.

Del dine erfaringer

Cybersikkerhedshændelser vil fortsætte og vil kræve en hurtig reaktion for at begrænse virkningerne. Men ved at bruge en tilgang baseret på "erfaringer" kan man afbøde skaderne fra et cyberangreb og forhindre fremtidige angreb. En robust reaktionsplan, der er informeret af en automatiseret platform til rapportering af hændelser, gør altid de data, der indsamles under en hændelse, til en del af en effektiv evaluering af en hændelse med hensyn til "læring".

Vigtige skridt til effektiv håndtering af databrud

Måske vil du også gerne læse disse