Newcastle-Under-Lyme County Council vedtager et system til forvaltning af overholdelse af reglerne

September 25, 2014
Agile-policy-management-1

Teamet hos MetaCompliance er glade for at kunne byde Newcastle-under-Lyme Borough Council velkommen til deres liste over lokale myndighedskunder, hvilket beviser, at software til politikstyring stadig er et vigtigt krav for lokale myndigheder.

Informationsstyring er et meget vigtigt emne for den offentlige sektor lige nu. Det skyldes, at informationsteknologi understøtter de fleste af regeringens initiativer vedrørende brugen af elektroniske dokumenter for at opnå effektiviseringer, reducere omkostningerne og levere en bedre service til skatteyderne. Det har aldrig været let at tilvejebringe passende processer og kontroller for at mindske de risici, der opstår som følge af den "menneskelige faktor". Dette kombineret med de stadigt stigende krav, som stilles til de lokale myndigheder som følge af ændringer i industrien som f.eks. sociale medier, cloud og mobile enheder, gør brugerbevidsthed til en topprioritet.

Julie Ray, Customer and ICT Projects Manager hos Newcastle-under-Lyme, forklarede, hvordan det nye Enterprise Policy Management-system har gjort det muligt for dem at engagere medarbejderne uden besvær og med succes og garantere brugernes bevidsthed om informationssikkerhedspolitikker og -procedurer.

"MetaCompliance blev primært købt for at administrere udrulningen af informationssikkerhedspolitikker. Men fra starten erkendte vi potentialet i at bruge denne software til en meget bredere vifte af politikker og kommunikation, som kan forvaltes centralt."

Julie indså, at softwaren var et aktiv for rådet, da den ikke kun gjorde det muligt at præsentere information og politikker for personalet, men at den også ville "hjælpe med at planlægge fremtidige oplysningskampagner og give de nødvendige oplysninger uden at overbelaste medarbejderne." Softwaren giver også rådet mulighed for at registrere og dokumentere medarbejdernes accept af politikker, hvilket er afgørende for rapporteringen.

MetaCompliances administrerende direktør Robert O'Brien svarede: "Lokale myndigheder som Newcastle-under-Lyme Borough Council anvender MetaCompliances "best of breed" IT Governance, Risk and Compliance (IT GRC)-løsninger som et første skridt til at løse problemet med uddannelse og bevidstgørelse af medarbejderne i deres organisation". Han fortsatte med at kommentere: "Den virkelige indsats vil nu begynde for informationsstyringsteamet, når de bruger softwaren til at implementere deres vigtigste politikker, procedurer og uddannelse for at opnå den rette opmærksomhed fra deres medarbejdere, bestyrelse og tredjepartskontrahenter".

Om MetaCompliance

MetaCompliance har en klar vision om at gøre compliance og it-sikkerhed lettere for organisationer. Softwaren kan sikre, at alle medarbejdere deltager aktivt i initiativer til overholdelse af regler, f.eks. politikker, eLearning og undersøgelser, hvilket mindsker risikoen for compliance-hændelser og de dermed forbundne bøder. Softwaren kan bruges til at demonstrere, at medarbejderne forstår indhold som f.eks. politikker ved at blive testet med spørgsmål. Ved at øge brugernes deltagelse i kampagner om overholdelse og IT-sikkerhed får man revisionsoplysninger til at generere rapporter, som gør det muligt for organisationen at påvise sin "omsorgspligt" over for tilsynsmyndighederne.

© 2013 MetaCompliance Limited. Alle rettigheder forbeholdes. MetaCompliance og MetaCompliance-logoet er registrerede varemærker tilhørende MetaCompliance i Den Europæiske Union og i andre lande. Andre mærker og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere.