RSA Insurance udvider sin brug af MetaCompliance Policy Management-software i deres organisation.

September 25, 2014
forvaltning af politikker-2

RSA Group har været til stede i Storbritannien og Irland i over 300 år. De er en etableret og betroet organisation, som opfylder forsikrings- og risikostyringsbehovene hos et stort antal virksomheder af alle størrelser. Styring af compliance-politikker og auditering er en vigtig del af styringsmiljøet inden for RSA Insurance, og de har brugt MetaCompliance-produktet siden 2008. Virksomheden har siden udvidet sin brug af softwaren til at omfatte sine seneste opkøb for at understøtte sit ISO27001-sikkerhedsprogram.


Declan Tobin, Security & Compliance Manager hos RSA, roste MetaCompliance-softwaren som en prisvenlig og "egnet til formålet"-løsning til at håndtere politik og brugerbevidsthed i deres organisation. Han udtalte: "MetaCompliance-produktet giver vores virksomhed mulighed for at distribuere informationssikkerhedsbevidsthedsmateriale til alle medarbejdere ud over andre obligatoriske virksomhedspolitikker. RSA's forretningsprincipper omfatter overholdelse af "de gældende love, bestemmelser og standarder i alle de lande, hvor vi opererer. Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere er bekendt med de vigtigste gældende politikker".


Tobin fortsatte med at sige, at "alle sådanne politikker, tilhørende undersøgelser og overensstemmelsesniveauer kan derefter nemt rapporteres og revideres. RSA bruger i øjeblikket dette produkt til distribution og overholdelse af nøgleelementer som f.eks. politik for acceptabel brug, politik for forretningskontinuitet og databeskyttelsespolitik."


Tobin fortsatte med at rose MetaCompliance-teamet ved at sige: "MetaCompliance-teamet er bedst i klassen med hensyn til support, vi modtager regelmæssige opdateringer med hensyn til materiale til oplysning af leverandører, produktopdateringer, problemløsning osv. RSA har brugt dette produkt i 5 år, hvilket er et bevis på både produktet og supportteamet."


MetaCompliance Managing Director Robert O'Brien svarede ved at sige: "Overholdelse inden for den finansielle sektor er blevet et kritisk spørgsmål på bestyrelsesniveau. Det er kun ved at have gentagelige og konsekvente tilgange til medarbejderdeltagelse, at en organisation som RSA kan sikre sin pligt til at udvise omhu. Vi har identificeret en tendens til, at kundeorganisationer udvider deres brug af vores softwareprodukter, efterhånden som deres interne compliance-processer modnes, eller de udvikler sig gennem fusioner og virksomhedsovertagelser".

Om Metacompliance

Metacompliance har en klar vision om at gøre compliance og it-sikkerhed lettere for organisationer. Softwaren kan sikre, at alle medarbejdere deltager aktivt i initiativer til overholdelse af regler, f.eks. politikker, e-learning og undersøgelser, hvilket mindsker risikoen for compliance-hændelser og de dermed forbundne bøder. Softwaren kan bruges til at demonstrere, at medarbejderne forstår indhold som f.eks. politikker ved at blive testet med spørgsmål. Ved at øge brugernes deltagelse i kampagner om overholdelse og IT-sikkerhed får man revisionsoplysninger til at generere rapporter, som gør det muligt for organisationen at påvise sin "omsorgspligt" over for tilsynsmyndighederne.


© 2013 Metacompliance Limited. Alle rettigheder forbeholdes. MetaCompliance og MetaCompliance-logoet er registrerede varemærker tilhørende Metacompliance i Den Europæiske Union og i andre lande. Andre mærker og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere.