RSA Insurance utökar användningen av MetaCompliance Policy Management-programvara inom sin organisation.

25 september 2014
policy-management-2

RSA Group har funnits i Storbritannien och Irland i över 300 år. De är en etablerad och pålitlig organisation som tillgodoser behoven av försäkringar och riskhantering hos ett stort antal företag av alla storlekar. Hantering och revision av efterlevnadspolicyer är en viktig del av styrningsmiljön inom RSA Insurance och de har använt MetaCompliance-produkten sedan 2008. Företaget har sedan dess utökat användningen av programvaran till sina senaste förvärv för att stödja sitt ISO27001-säkerhetsprogram.


Declan Tobin, Security & Compliance Manager på RSA, berömde MetaCompliance-programvaran som en prisvärd och ändamålsenlig lösning för att ta itu med policy- och användarmedvetenhet inom organisationen. Han förklarade: "MetaCompliance-produkten gör det möjligt för vårt företag att distribuera informationssäkerhetsmaterial till all personal utöver andra obligatoriska företagspolicyer. I RSA:s affärsprinciper ingår att följa "tillämpliga lagar, förordningar och standarder i alla länder där vi är verksamma". Det är därför absolut nödvändigt att alla anställda är medvetna om de viktigaste policyer som finns".


Tobin fortsatte med att säga att "alla sådana policyer, tillhörande undersökningar och efterlevnadsnivåer kan sedan enkelt rapporteras och granskas. RSA använder för närvarande denna produkt för distribution och efterlevnad av de viktigaste delarna, t.ex. policyn för godtagbar användning, policyn för kontinuitet i verksamheten och dataskyddspolicyn."


Tobin fortsatte med att berömma MetaCompliance-teamet genom att säga "MetaCompliance-teamet är bäst i klassen när det gäller support, vi får regelbundna uppdateringar när det gäller material för att öka medvetenheten om leverantören, produktuppdateringar, problemlösning etc.". RSA har använt denna produkt i fem år, vilket är ett bevis på både produkten och supportteamet."


MetaCompliance Managing Director Robert O'Brien svarade att "efterlevnad inom finansbranschen har blivit en kritisk fråga på styrelsenivå. Det är bara genom att ha upprepbara och konsekventa metoder för personalens deltagande som en organisation som RSA kan säkerställa sin omsorgsplikt. Vi har identifierat en trend där kundorganisationer utökar sin användning av våra mjukvaruprodukter i takt med att deras interna efterlevnadsprocesser mognar eller utvecklas genom fusioner och förvärv".

Om Metacompliance

Metacompliance har en tydlig vision om att göra efterlevnad och IT-säkerhet enklare för organisationer. Programvaran kan säkerställa att all personal aktivt deltar i initiativ för efterlevnad, t.ex. policyer, e-lärande och undersökningar, vilket minskar risken för incidenter i samband med efterlevnad och därmed sammanhängande böter. Programvaran kan användas för att visa att personalen förstår innehåll, t.ex. policyer, genom att testas med frågor. Genom att öka användarnas deltagande i kampanjer för efterlevnad och IT-säkerhet får man revisionsinformation för att generera rapporter som gör det möjligt för organisationen att visa sin "omsorgsplikt" gentemot tillsynsmyndigheterna.


© 2013 Metacompliance Limited. Alla rättigheter förbehållna. MetaCompliance och MetaCompliance-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Metacompliance i Europeiska unionen och i andra länder. Andra varumärken och produktnamn är varumärken som tillhör respektive ägare.