Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

MetaBlogi

Pysy ajan tasalla tietoverkkotietoisuutta koskevista koulutusaiheista ja vähennä organisaatiosi riskejä.

Miksi saavutettavuus on ratkaisevan tärkeää tietoturvatietoisuuskoulutuksessa?

Security Awareness Training | Kuinka vähentää cyber security riskiä?

kirjoittajasta

Jaa tämä viesti

Tehokkaassa tietoturvatietoisuuskoulutuksessa on otettava huomioon esteettömyys, ja kurssit on suunniteltava osallistaviksi ja esteettömiksi.

Saavutettavuudessa on kyse siitä, että jokin on kaikkien saatavilla. Tämän toteuttamiseksi teknologiayritykset velvoitetaan usein rakentamaan ratkaisuja, jotka täyttävät kaikkien käyttäjien, myös vammaisten, tarpeet.

Esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus edellyttää, että kaikki sen käyttämät ja sille toimitetut teknologiat ovat kansainvälisen WCAG 2.1 -standardin mukaisia. Esteettömyys on kuitenkin laaja käsite. Sen lisäksi, että se kattaa tyypillisesti vammaiset, kuten kuulo- tai näkövammaiset, se kattaa myös monenlaisia muita ihmisiä, jotka voivat olla neurodiversiteettejä, ja saavutettavuuden pitäisi kattaa myös muut kuin äidinkielenään puhuvat ihmiset.

Seuraavassa on muutamia ideoita, joiden avulla voit varmistaa, että turvallisuustietoisuutesi on kaikkien saatavilla.

Turvallisuustietoisuus ja esteettömyys

Turvallisuustietoisuuskoulutukseen kuuluu tyypillisesti digitaalisen sisällön saattaminen kaikkien käyttöön. Otetaan esimerkiksi MetaCompliancen eLearning-kirjasto, joka sisältää verkkosisältöä. Tämä sisältö on suunniteltu täyttämään WCAG 2.1:n saavutettavuusstandardi. Esteettömien koulutusmateriaalien tarjoaminen on osa yleisön yleistä huomioimista, ja esteettömät koulutussisällöt auttavat rakentamaan tehokkaan turvallisuuskoulutusohjelman perustan. Siksi on ratkaisevan tärkeää, että turvallisuustietoisuuskoulutuskampanjassasi otetaan huomioon saavutettavuus.

Seuraavassa on muutamia vinkkejä, joilla voit varmistaa, että turvallisuustietoisuuskoulutuksesi on kaikkien saatavilla:

Turvallisuustietoisuuden pitäisi olla helposti saatavilla jo suunnitteluvaiheessa

Yksikin tietoturvaongelma voi johtaa suuriin vahinkoihin yritykselle, kuten lunnasohjelmiin, tietojen menetykseen tai BEC-tietokantaan (Business Email Compromise), joten kaikkien on osallistuttava tietoturvakoulutukseen. Aloita niin kuin aiot jatkaa; tee tietoturvatietoisuuskoulutuksesta helposti lähestyttävää.

Kehitä tietoturvatietoisuuskoulutuksen vaatimukset, jotka ovat kattavia ja kattavat koko käyttäjäkuntasi. Aloita määrittelemällä, kuka on yleisösi ja mitä he tarvitsevat, jotta he voivat osallistua turvallisuuskoulutukseen:

 • Onko sinun tarjottava koulutusta useilla kielillä?
 • Tarvitsevatko jotkut työntekijät lisäapua nähdäkseen tai kuullakseen koulutussisällön, esim. tarvitsevatko jotkut käyttäjät apuvälineteknologiaa, kuten ruudunlukijaa?
 • Onko osa työntekijöistänne neurodivergenttejä? Luokitellaanko heidät esimerkiksi autisteiksi, onko heillä dyspraksia, tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö (ADHD) tai lukihäiriö.

Säädä koulutus vastaamaan yleisösi tarpeita

Turvallisuustietoisuus keskittyy yksilötasolle. Kun yksilön käyttäytyminen kuitenkin muuttuu myönteiseksi tietoturva-asenteeksi, se on osa laajempaa turvallisuuskulttuuria, joka auttaa varmistamaan, että organisaatiosi on tietoverkkoturvallinen.

Yksilöllisistä tarpeista on tehtävä osa yleistä turvallisuuskoulutusohjelmaa, jotta voidaan varmistaa, että kaikki otetaan huomioon. Kun olet selvittänyt yleisösi laajemman kohderyhmän ja ottanut esteettömyyden huomioon, voit suunnitella turvallisuustietoisuusohjelman. Sinun on päätettävä, mitä turvallisuustietoisuuden osatekijöitä on mukautettava esteettömyyden varmistamiseksi:

 • Muiden kielten kuin englannin käyttö: turvallisuuskoulutusmateriaalin lokalisointi on tärkeää muille kuin englantia puhuville, koska näin varmistetaan, että sisältö ymmärretään riittävän hyvin, jotta se on tehokasta. MetaCompliance Security Awareness -koulutusta on saatavilla yli 40 kielellä.
 • Näkövammaiset käyttäjät: Näkövammaisten koulutettavien olisi voitava käyttää turvallisuuskoulutusmateriaalia esimerkiksi ruudunlukulaitteiden avulla. Esimerkiksi ChatWidgetsin kaltaisten komponenttien pitäisi lukea viestit ääneen.
 • Saavutettavuusstandardi WCAG 2.1 A: Koulutussisällön tulisi täyttää kansainvälisesti tunnustetun saavutettavuusstandardin WCAG vaatimukset. Tässä standardissa asetetaan perusvaatimukset vammaisille käyttäjille, jotta varmistetaan hyvä verkkokokemus.

Esteettömän turvallisuustietoisuuskoulutuksen toteuttaminen

Kun olet ymmärtänyt yleisösi saavutettavuustarpeet, sinun on toteutettava ohjelman yksityiskohdat. Kuten kaikkien tietoturvatietoisuuden räätälöintimenetelmien, kuten rooleihin perustuvan koulutuksen, kanssa, ohjelmasi on oltava kohdennettu.

Varmista esimerkiksi, että ohjelmasta on saatavilla asianmukaiset kieliversiot, ja valitse WCAG-standardeja tukeva tietoturvakoulutusratkaisu. On kuitenkin myös useita muita tekijöitä, joilla varmistetaan, että kaikilla käyttäjillä, olivatpa he keitä tahansa, on myönteinen kokemus turvallisuustietoisuuskoulutuksesta:

 • Opi mittareista: WCAG-vaatimusten täyttämisen lisäksi yleisön ymmärtäminen yksityiskohtaisella tasolla voi olla kokeilu ja erehdys. Kehittyneiden tietoturvatietoisuuskoulutusohjelmien avulla voit mitata koulutuksesi tehokkuutta. Käytä näitä mittareita viisaasti tunnistamaan ihmiset, jotka eivät reagoi odotetulla tavalla. Säädä koulutusta ja mittaa uudelleen, kunnes olet osunut kohdalleen ja käyttäjä reagoi materiaaliin.
 • Älä pakota ihmisiä työskentelemään ryhmissä: jotkut ihmiset eivät vain ole sopeutuneet ryhmätyöskentelyyn. Tarjoa yksilöllisiä koulutusohjelmia ryhmätoiminnan ohella.
 • Ole selkeä ja ytimekäs: Kun kehität koulutussisältöä, käytä selkeää ja yksiselitteistä kieltä.
 • Käytä suljettuja kuvatekstejä: Jos käytät koulutuksessa videoita, lisää niihin suljettuja kuvatekstejä.
 • Tarjoa tarpeeseen sopivia oppimismahdollisuuksia: kaikki hyötyvät palautteesta. Käytä tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisua, joka tarjoaa pysäytä ja opi (point-of-need) -lähestymistavan, jotta ihmiset oppivat, missä he ovat menneet väärin istunnon aikana. Varmista kuitenkin, että point-of-need-oppimisessa noudatetaan WCAG:n esteettömyysstandardeja ja tarjotaan lokalisointivaihtoehtoja.

Turvallisuustietoisuuskoulutuksen tarkoituksena on rakentaa ryhmälle turvallisuuskulttuuri, mutta koulutus vaikuttaa yksilöön. Siksi turvallisuustietoisuuskoulutuksen on oltava kaikkien saatavilla. Räätälöimällä koulutusta ja noudattamalla joitakin saavutettavuuden perusperiaatteita voit varmistaa, että turvallisuuskoulutusohjelmasi ovat kaikkien saatavilla ja tehokkaita koko organisaatiossasi.

Perimmäinen opas kyberturvallisuuden eLearning-opetukseen

Muita artikkeleita aiheesta Cyber Security Awareness Training, jotka saattavat kiinnostaa sinua.