Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

kilpi-lukolla varustettu kilpi
Viime vuosikymmenen aikana KYBERTURVALLISUUDEN LANDSCAPE on muuttunut dramaattisesti. Tietoverkkorikollisuus on saavuttanut endeemiset mittasuhteet, ja jokaisesta toimialasta ja organisaatiosta on tullut tietoverkkorikollisten potentiaalinen kohde.

Koska tietoverkkorikollisuuden maailmanlaajuisten kustannusten odotetaan nousevan 10,5 biljoonaan dollariin vuoteen 2025 mennessä, tietoverkkoturvallisuus on noussut valokeilaan, ja organisaatiot ovat ymmärtäneet, että niiden on omaksuttava ennakoivampi lähestymistapa tietoverkkoturvallisuuteen, jos ne aikovat puolustautua kehittyviä uhkia vastaan.

Tietoverkkorikolliset hakeutuvat organisaation heikoimpaan kohtaan, ja valitettavasti se on usein työntekijä. Arvioiden mukaan 88 prosenttia kaikista tietomurroista johtuu inhimillisistä virheistä, joten on elintärkeää, että organisaatiot investoivat laadukkaaseen kyberturvallisuusvalistukseen, jonka avulla henkilöstö ymmärtää, miten tärkeä rooli heillä on yrityksen arkaluonteisten tietojen suojaamisessa.

Henkilöstön koulutusmenetelmät ovat muuttuneet dramaattisesti viime vuosina, ja verkko-opiskelusta on tullut yksi tehokkaimmista ja vaikuttavimmista menetelmistä kouluttaa työntekijöitä ja varmistaa, että organisaatiot pysyvät kyberturvallisina ja vaatimustenmukaisina.

Mitä eLearning on?
Perimmäinen opas kyberturvallisuuden eLearning-opetukseen

Verkko-opiskelu on tyypillisesti koulutuksen tarjoamista digitaalisten tai sähköisten menetelmien avulla. Se tarjoaa organisaatioille houkuttelevamman, joustavamman ja kustannustehokkaamman tavan kouluttaa henkilöstöä, ja sen on todettu lisäävän henkilöstön pysyvyyttä jopa 60 prosenttia.

Muista oppimismenetelmistä poiketen verkko-oppiminen lisää tuottavuutta ja tehokkuutta, koska työntekijät voivat käyttää teknologiaa milloin tahansa, missä tahansa ja millä tahansa laitteella. Heillä on myös mahdollisuus oppia omaan tahtiinsa, mikä lisää huomattavasti tiedon tallentumista.

Verkko-opiskelu sisältää erilaisia opetustekniikoita, kuten informatiivisia videoita, infografiikkaa, tietokilpailuja ja pelillistämistä. Kaikki nämä elementit toimivat yhdessä stimuloidakseen ja sitouttaakseen oppijaa ja parantaakseen yleistä oppimiskokemusta.

Perimmäinen opas kyberturvallisuuden eLearning-opetukseen
Perimmäinen opas kyberturvallisuuden eLearning-opetukseen
Perimmäinen opas kyberturvallisuuden eLearning-opetukseen
Mitkä ovat eLearningin edut?

1. Työntekijöiden joustavuus

Perimmäinen opas kyberturvallisuuden eLearning-opetukseen

On tärkeää, että henkilöstön koulutus sopii heidän kiireiseen työelämäänsä. eLearning tarjoaa työntekijöille paljon helpomman ja joustavamman koulutusmuodon, jonka he voivat suorittaa omalla ajallaan ja omaan tahtiinsa.

Verkko-opiskelu voidaan suorittaa lyhyissä ja terävissä jaksoissa, mikä vähentää tarvetta perinteisiin koulutusmenetelmiin, jotka voivat olla aikaa vieviä ja vaikeasti omaksuttavia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että oppiminen pieninä palasina tehostaa oppimisen siirtämistä 20 prosenttia. eLearning voidaan jakaa tiettyihin moduuleihin, joten työntekijät voivat keskittyä oman tehtävänsä kannalta olennaisiin aiheisiin ja suorittaa ne sopivassa ajassa.

2. RÄÄTÄLÖIDYT OPPIMISKOKEMUKSET

Ollakseen tehokasta kyberturvallisuutta koskevan verkko-opetuksen on oltava organisaatiokohtaista. Se olisi räätälöitävä siten, että se heijastaa sitä, miten ihmiset todella työskentelevät tietoturvan parissa organisaatiossaan, ja siinä olisi käsiteltävä uhkia, joita he kohtaavat päivittäin.

Verkko-opiskelukokemukset voidaan muotoilla vastaamaan organisaation brändiä ja äänensävyä, mikä tekee niistä paljon merkityksellisempiä ja aidompia työntekijöille. Räätälöidyn verkko-opetuksen ansiosta kurssin sisältö pysyy samana koko organisaatiossa, mutta yksittäiset työntekijät voivat itse päättää oppimistahdista ja -tasosta ja valita kursseja, jotka on räätälöity heidän erityistarpeisiinsa.

3. TEHOSTETTU OPPIMINEN

Perimmäinen opas kyberturvallisuuden eLearning-opetukseenVerkko-opiskelu on erittäin tehokas keino parantaa työntekijöiden tietämyksen säilyttämistä. Mukaansatempaavan ja tavoitteellisen sisällön käyttö antaa työntekijöille mahdollisuuden hallita paremmin oppimistahtia ja tarjoaa oppimista edistävän ympäristön.

Videon, äänen ja pelillistämisen käyttö lisää huomattavasti työntekijöiden sitoutumista ja tiedon säilyttämistä. McAfeen hiljattain tekemässä raportissa todettiin, että pelillistäminen on yhä tärkeämpi väline, jonka avulla kyberturvallisuusorganisaatioita voidaan kehittää entistä suorituskykyisemmiksi.

Yli puolet (57 prosenttia) raporttia varten tutkituista organisaatioista ilmoitti, että pelillistäminen lisäsi merkittävästi tietoisuutta ja henkilöstön tietämystä siitä, miten tietomurtoja voi tapahtua. Se auttaa tekemään koulutusprosessista jännittävämmän ja mukaansatempaavamman työntekijöille, lisää tietoisuutta kyberturvallisuuskäytännöistä ja vähentää kyberhyökkäysten mahdollisuutta.

4. ALENNETUT KUSTANNUKSET

Perinteiset koulutusmuodot voivat osoittautua organisaatioille erittäin kalliiksi. Rahaa kuluu yleensä kurssien kouluttajiin, materiaaleihin, tilavuokriin, matkoihin ja majoitukseen. Ottamalla käyttöön eLearning-koulutusjärjestelmän yritykset voivat poistaa kaikki nämä kustannukset.

IDC:n tutkimuksessa todettiin, että yritykset pystyivät säästämään 50-70 prosenttia, kun ne korvasivat perinteisen koulutuksen verkko-opetuksella. Verkko-opetus on halvempaa ja tehokkaampaa työntekijöiden tuottavuuden ja työsuorituksen parantamisessa sekä henkilöstön yleisessä ammatillisessa kehittymisessä organisaatiossa.

5. YKSITYISKOHTAINEN PALAUTE JA RAPORTOINTI

Perimmäinen opas kyberturvallisuuden eLearning-opetukseenOppimisen hallintajärjestelmät tarjoavat yrityksille yksityiskohtaisen raportointirakenteen, jonka avulla ne voivat seurata osallistumista, sitoutumista ja arvioida työntekijöiden tai tiettyjen osastojen yksilöllistä edistymistä koko organisaatiossa. Yritykset voivat nopeasti tunnistaa, millä aloilla työntekijät ovat vaikeuksissa, ja määrittää, ketkä työntekijöistä voisivat saada kehittyneempää koulutusta. Raporttien avulla organisaatiot voivat selvittää, edistyykö niiden kyberturvallisuustietoisuuskampanja, ja hahmotella henkilöstön lisäkoulutuksen tarpeen.

6. VÄHENTÄÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA

Perimmäinen opas kyberturvallisuuden eLearning-opetukseenVerkko-oppiminen tarjoaa organisaatioille vihreämmän ja paljon kestävämmän lähestymistavan oppimiseen. Se vähentää merkittävästi paperinkulutusta, ja Avoimen yliopiston tekemässä tutkimuksessa todettiin, että eLearning-oppimiskurssien tuottaminen ja tarjoaminen kuluttaa keskimäärin 90 prosenttia vähemmän energiaa ja tuottaa 85 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä henkilöä kohden kuin perinteiset kasvokkain järjestettävät kurssit.

7. MAAILMANLAAJUINEN ULOTTUVUUS

Kun globaalista työvoimasta on tulossa normi, yksi verkko-opetuksen suurimmista eduista on se, että se tarjoaa keskitetyn verkkoresurssin, jota työntekijät voivat käyttää kaikkialla maailmassa. Tämä mahdollistaa paremman yhteistyön ja varmistaa, että henkilöstö saa tehokasta ja yhdenmukaista kyberturvallisuuskoulutusta riippumatta siitä, missä päin maailmaa he ovat.

Kyberturvallisuuden eLearning-tyypit

Perimmäinen opas kyberturvallisuuden eLearning-opetukseenKYBERTURVALLISUUS

Tietoturva on käytäntö, jossa järjestelmiä, verkkoja ja ohjelmia suojellaan digitaalisilta hyökkäyksiltä. Teknologia kehittyy nopeammin kuin koskaan aiemmin, ja internetin nopeus, anonymiteetti ja mukavuus ovat antaneet rikollisille mahdollisuuden tehdä hyvin kohdennettuja hyökkäyksiä hyvin pienellä vaivalla.

Organisaatioihin kohdistuvien hyökkäysten määrä on kaksinkertaistunut viimeisten viiden vuoden aikana, joten on elintärkeää, että organisaatiot investoivat tehokkaaseen tietoisuutta lisäävään kyberturvallisuuskoulutukseen varmistaakseen, että niiden henkilökunta on varustautunut vastaamaan uusimpiin tietoturvauhkiin.

Perinteiset oppimismenetelmät eivät enää sovellu henkilöstön täysipainoiseen kouluttamiseen kehittyvistä kyberuhkista. Yhden päivän kurssille osallistuminen ei tarjoa henkilöstölle kohdennettua ja jatkuvaa oppimista, jota he tarvitsevat pysyäkseen turvassa. Työntekijöiden on osallistuttava koulutukseen, jotta he ymmärtävät täysin, mitä heiltä vaaditaan ja miten tärkeää heidän roolinsa on suojata yrityksen arkaluonteisia tietoja.

Valitettavasti yli 90 prosenttia kaikista onnistuneista verkkohyökkäyksistä on seurausta työntekijöiden tietämättään antamista tiedoista. Koska verkkoihin on yhä vaikeampi murtautua, verkkorikolliset ottavat yhä useammin kohteekseen työntekijät, koska he ovat helpoin tapa murtautua verkkoon ja varastaa arkaluonteisia tietoja.

Tehokkain tapa kouluttaa henkilöstöä uusimmista tietoturvauhkista on kiinnostava ja tarkoituksenmukainen verkko-opiskelu. Jokaisen työntekijän on oltava tietoinen mahdollisista uhkista, joita he voivat kohdata, olipa kyse sitten phishing-sähköpostista, lunnasohjelmista, siirrettävistä medioista, salakatselusta tai salasanojen turvallisuuden tärkeydestä.

Perimmäinen opas kyberturvallisuuden eLearning-opetukseen

Tietoverkkoturvallisuuden eLearning tarjoaa työntekijöille kohdennettua oppimista useista uusimmista tietoturvauhkista ja opettaa heille parhaita käytäntöjä, jotka olisi otettava käyttöön. Verkko-opetuksessa keskitytään tosielämän esimerkkeihin, ja siinä käytetään huippuluokan suunnittelua, animaatioita ja pelillistämistä sen varmistamiseksi, että työntekijät ovat sitoutuneita ja että heillä on kaikki tiedot, joita he tarvitsevat kyberhyökkäyksen tunnistamiseen.

Cyber Security eLearning sisältää joitakin seuraavista aiheista:

1. MITÄ ON KYBERTURVALLISUUS?

Tutustu tietoverkkohyökkäysten eri muotoihin, tietomurron vaikutuksiin organisaatiollesi ja toimintatapoihin, joilla voit suojata organisaatiosi tietoverkkohyökkäyksiltä.

2. MITÄ ON TIETOTURVA?

Tutustu tietojen suojaamiseen kolmen keskeisen käsitteen avulla: luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus, ja ymmärrä, että tietojen suojaaminen on kaikkien vastuulla.

3. MITÄ ON PHISHING?

Opi, minkä tyyppisiä arvokkaita tietoja verkkorikolliset käyttävät, miten he toteuttavat phishing-hyökkäyksen ja miksi phishing on edelleen yleisin menetelmä, jota käytetään nykyäänkin verkkohyökkäyksissä.

4. SELKEÄN TYÖPÖYDÄN MERKITYS

Lue, miten tärkeää on pitää työpöytä selkeänä, säilyttää arkaluonteiset ja luottamukselliset tiedot asianmukaisesti, minkä tyyppisiä tietoja huijarit yrittävät varastaa ja millaisia seurauksia tietomurrolla voi olla organisaatiollesi.

Kyberturvallisuuden eLearningin edut

Perimmäinen opas kyberturvallisuuden eLearning-opetukseenVAATIMUSTENMUKAISUUDEN ELEARNING

Organisaatiot toimivat nykyään nopeatempoisessa ja jatkuvasti kehittyvässä sääntely-ympäristössä. Hiljattain käyttöön otettu yleinen tietosuoja-asetus on korostanut, että on tärkeää osoittaa, että keskeisiä käytäntöjä ja menettelyjä noudatetaan 100-prosenttisesti.

Vaatimusten noudattamatta jättämisellä voi olla organisaatiolle hyvin vakavia seurauksia, kuten sakkoja, maineen vahingoittumista ja lisääntynyttä verkkohyökkäysten riskiä.

Compliance eLearning on avainasemassa, kun halutaan varmistaa, että henkilökunta tuntee yrityksen toimintaperiaatteet, määräykset ja lakisääteiset vaatimukset, jotka koskevat heidän päivittäisiä tehtäviään.

Vaatimustenmukaisuuskoulutuksella on huono maine tylsänä ja ikävystyttävänä, mutta tehokkaan ja mukaansatempaavan verkko-opetuksen avulla työntekijät saavat paremman käsityksen toimintansa merkityksestä tietojenkäsittelyn kannalta.

Miten kyberturvallisuuden eLearning toimii?

Compliance eLearning antaa työntekijöille tiedot ja taidot, joita he tarvitsevat täyttääkseen tiukat sääntelyvaatimukset. Yhdistämällä eLearning-arviointeja, tarinankerrontaa ja skenaariopohjaista koulutusta käyttäjät saavat paremman ymmärryksen roolistaan ja siitä, miten he voivat suorittaa sen tavalla, joka lisää tehokkuutta ja tuottavuutta.

Vaatimustenmukaisuuden eLearning-kurssien avulla työntekijät voivat välttää kalliita virheitä, tehdä oikeita päätöksiä ja parantaa työpaikan toimintakulttuuria.

Compliance eLearning sisältää joitakin seuraavista aiheista:

Mikä on GDPR?

Tutustu GDPR:n merkitykseen, siihen, miten se vaikuttaa sinuun, ja GDPR:n noudattamatta jättämiseen liittyviin sakkoihin tunnettujen esimerkkien avulla.

Vastuullisuus ja vaatimustenmukaisuus

Tutustu tietojen suojaamiseen kolmen keskeisen käsitteen avulla: luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus, ja ymmärrä, että tietojen suojaaminen on kaikkien vastuulla.

Mitä ovat henkilötiedot?

Lue, mitä eri tyyppisiä henkilötiedot ovat ja miksi tällaisten tietojen suojaaminen on niin tärkeää.

Lahjonnan ja korruption torjunta

Kouluttaa käyttäjiä nykyisestä lahjonnan vastaisesta lainsäädännöstä, mukaan lukien Yhdistyneen kuningaskunnan lahjonnan vastainen laki, ulkomaisia lahjontakäytäntöjä koskeva laki, Yhdysvaltain erityislainsäädäntö sekä muu lainsäädäntö.

Kyberturvallisuuden eLearning-hyödyt