Takaisin
Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot yrityksille | MetaCompliance

Tuotteet

Tutustu yksilöllisiin tietoturvatietoisuuskoulutusratkaisuihimme, jotka on suunniteltu antamaan tiimillesi valtaa ja koulutusta nykyaikaisia verkkouhkia vastaan. Alustamme antaa henkilöstöllesi tiedot ja taidot, joita tarvitset organisaatiosi suojaamiseen, aina käytäntöjen hallinnasta phishing-simulaatioihin.

Cyber Security eLearning

Cyber Security eLearning tutustua palkittu eLearning kirjasto, räätälöity joka osastolle

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Aikatauluta vuotuinen tiedotuskampanja muutamalla klikkauksella

Phishing-simulaatio

Pysäytä phishing-hyökkäykset niiden jäljiltä palkitun phishing-ohjelmiston avulla

Politiikan hallinta

Keskitä käytännöt yhteen paikkaan ja hallitse käytänteiden elinkaarta vaivattomasti.

Tietosuojan hallinta

Valvo, seuraa ja hallitse vaatimustenmukaisuutta helposti

Tapahtumien hallinta

Ota sisäiset vaaratilanteet haltuun ja korjaa se, mikä on tärkeää.

Takaisin
Teollisuus

Toimialat

Tutustu ratkaisujemme monipuolisuuteen eri toimialoilla. Tutustu siihen, miten ratkaisumme vaikuttavat useilla eri aloilla dynaamisesta teknologiasektorista terveydenhuoltoon. 


Rahoituspalvelut

Ensimmäisen puolustuslinjan luominen rahoituspalveluorganisaatioille

Hallitukset

Turvallisuustietoisuusratkaisu hallituksille

Yritykset

Turvallisuustietoisuuden koulutusratkaisu suuryrityksille

Etätyöntekijät

Turvallisuustietoisuuden kulttuurin juurruttaminen - myös kotona

Koulutusala

Koulutuksen tietoturvatietoisuuskoulutus koulutusalalle

Terveydenhuollon työntekijät

Tutustu räätälöityyn tietoturvatietoisuuteen terveydenhuollon työntekijöille

Teknologiateollisuus

Tietoturvakoulutuksen muuttaminen teknologiateollisuudessa

NIS2-vaatimustenmukaisuus

Tukea Nis2-vaatimusten noudattamista kyberturvallisuuden tietoisuutta edistävillä aloitteilla

Takaisin
Resurssit

Resurssit

Maksuttomia tietoisuutta lisääviä aineistojamme voi käyttää organisaatiosi tietoisuuden parantamiseen tietoverkkoturvallisuuden osalta julisteista ja käytännöistä lopullisiin oppaisiin ja tapaustutkimuksiin.

Tietoturvatietoisuus Dummiesille

Välttämätön resurssi tietoverkkotietoisuuden kulttuurin luomiseksi.

Dummies-opas kyberturvallisuuteen Elearning

Perimmäinen opas tehokkaan kyberturvallisuuden sähköisen oppimisen toteuttamiseen

Perimmäinen opas phishingiin

Kouluta työntekijöitä siitä, miten phishing-hyökkäykset havaitaan ja estetään.

Ilmaiset tietoisuusjulisteet

Lataa nämä julisteet työntekijöiden valppauden lisäämiseksi.

Phishingin vastainen politiikka

Luo turvallisuustietoinen kulttuuri ja edistä tietoisuutta kyberturvallisuusuhkista.

Tapaustutkimukset

Kuuntele, miten autamme asiakkaitamme edistämään positiivista käyttäytymistä organisaatioissaan.

A-Z Kyberturvallisuuden terminologia

Sanasto tietoverkkoturvallisuuden termeistä, jotka on pakko tietää

Kyberturvallisuuden käyttäytymiskypsyysmalli

Auditoi tietoisuuskoulutuksesi ja vertaile organisaatiosi parhaita käytäntöjä vastaan

Ilmaista tavaraa

Lataa ilmaiset tietoisuutta lisäävät aineistomme organisaatiosi kyberturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

Takaisin
MetaCompliance | Kyberturvallisuuskoulutus ja -ohjelmistot työntekijöille

Tietoja

MetaCompliancella on yli 18 vuoden kokemus kyberturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden markkinoilta, ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun henkilöstön tietoturvatietoisuuteen ja vaaratilanteiden hallinnan automatisointiin. MetaCompliance-alusta luotiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin saada yksi kattava ratkaisu kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien henkilöriskien hallintaan.

Miksi valita meidät

Lue, miksi Metacompliance on luotettu kumppani tietoturvatietoisuuskoulutuksessa.

Työntekijöiden sitouttamisen asiantuntijat

Helpotamme työntekijöiden sitouttamista ja kybertietoisuuden kulttuurin luomista.

Tietoturvatietoisuuden automatisointi

Automatisoi tietoturvatietoisuuskoulutus, tietojenkalastelukoulutukset ja -käytännöt helposti muutamassa minuutissa.

Johtajuus

Tapaa MetaCompliance-johtoryhmä

PERIMMÄINEN OPAS PHISHING

Älkää antako henkilöstönne tarttua syöttiin!

ugtp-hand

Mitä on phishing?

Nykyisessä yhä digitaalisemmassa maailmassa niin suuri osa toiminnastamme, olipa kyse sitten työstä tai vapaa-ajasta, tapahtuu verkossa. Tämä verkkotoiminnan lisääntyminen on johtanut tietoverkkorikollisuuden räjähdysmäiseen kasvuun.

Tietoverkkorikollisuudesta on tullut tehokas väline rikollisille, jotka pyrkivät varastamaan henkilötietojamme ja kiristämään rahaa. Internetin nopeus, anonymiteetti ja mukavuus ovat mahdollistaneet sen, että rikolliset voivat tehdä hyvin kohdennettuja hyökkäyksiä hyvin pienellä vaivalla.

Tietoturvayhtiö Nortonin tuoreen raportin mukaan verkkorikolliset varastivat kuluttajilta yhteensä 130 miljardia puntaa vuonna 2017, joista 4,6 miljardia puntaa brittiläisiltä internetin käyttäjiltä.

Kaikista verkkohyökkäyksistä onnistunein ja vaarallisin on tietojenkalasteluhyökkäys. Tutkimusten mukaan 91 prosenttia kaikista verkkohyökkäyksistä alkaa phishing-sähköpostilla.

Phishing on edelleen yleisin tietoverkkohyökkäysmuoto, koska se on yksinkertainen, tehokas ja sijoitetun pääoman tuotto on suuri. Se on kehittynyt alkuaikoina, jolloin ihmisiä huijattiin huijaamalla nigerialaisprinssejä ja pyytämällä kiireellistä sairaanhoitoa. Nykyään tapahtuvat phishing-hyökkäykset ovat kehittyneitä, kohdennettuja ja yhä vaikeammin havaittavia.

Tämän päivän yhä numeerisemmassa maailmassa suuri osa toiminnoistamme, niin asioinnista kuin vapaa-ajasta, tapahtuu verkossa. Cette augmentation de l'activité en ligne a entraîné une explosion massive de la cybercriminalité.

Les techniques d'ingénierie sociale sont devenues un outil puissant puissant pour les cybercriminels qui cherchent à voler nos données personnelles pour extorquer de l'argent. La vitesse, l'anonymat et la commodité d'Internet leur ont permissi de la lancer des cyberattaques très ciblées avec très peu d'efforts.

Dell Technologiesin vuonna 2021 tekemän tuoreen tietoturvatutkimuksen mukaan 37 prosenttia yrityksistä ilmoitti vuonna 2021 kärsineensä tietoturvaloukkauksesta, joka johti tietoihin pääsyn menetykseen. Vuonna 2022 vastaava luku oli 48 prosenttia, ja verkkohyökkäys on yleisin syy toiminnan keskeytymiseen, sillä 86 prosenttia organisaatioista on kokenut vähintään yhden palvelun keskeytymisen kahden viime kuukauden aikana.

Kaikkein tehokkain ja vaarallisin kaikista verkkohyökkäyksistä on verkkohyökkäys. Tutkimusten mukaan 91 prosenttia kaikista verkkohyökkäyksistä alkaa phishing-kirjeellä.

Phishing on edelleen verkkohyökkäysten yleisin muoto, koska se on yksinkertainen, tehokas ja koska sen tuotto on suuri. Il a évolué depuis ses premierers jours où it consistait à tromper les gens avec des arnaques nigérianes et des demandes de soins medicaux d'urgency. Nykyään tapahtuvat hyökkäykset ovat hienostuneita, varovaisia ja yhä vaikeammin torjuttavia.

Perimmäinen opas phishingiin

Koska sähköposteja lähetetään päivittäin huikea määrä ympäri maailmaa, se on verkkorikollisille ilmeinen hyökkäysmenetelmä. Radicati Group on arvioinut, että 3,7 miljardia ihmistä lähettää päivittäin noin 269 miljardia sähköpostia.

Perimmäinen opas phishingiin

Symantecin tutkijoiden mukaan lähes joka toinen 2000:sta tällaisesta sähköpostiviestistä on phishing-sähköposti, mikä tarkoittaa, että päivittäin yritetään noin 135 miljoonaa phishing-hyökkäystä.

Phishing-hyökkäysten tyypit

Phishing-hyökkäyksiä on monenlaisia, mutta yhteistä niille kaikille on ihmisten käyttäytymisen hyväksikäyttö. Seuraavat esimerkit ovat yleisimpiä käytettyjä hyökkäysmuotoja.

Perimmäinen opas phishingiin

Spear Phishing

Spear - Phishing on kohdennetumpi yritys varastaa arkaluonteisia tietoja, ja se kohdistuu yleensä tiettyyn henkilöön tai organisaatioon. Tämäntyyppisissä hyökkäyksissä käytetään henkilötietoja, jotka ovat yksilölle ominaisia, jotta ne vaikuttaisivat laillisilta.

Verkkorikolliset käyttävät usein sosiaalista mediaa ja yritysten verkkosivustoja uhrinsa etsimiseksi. Kun he tuntevat kohteensa paremmin, he alkavat lähettää henkilökohtaisia sähköpostiviestejä, jotka sisältävät linkkejä, joita napsauttamalla tietokoneeseen tarttuu haittaohjelma.

Perimmäinen opas phishingiin

Vishing

Vishing tarkoittaa phishing-huijauksia, jotka tapahtuvat puhelimitse. Siinä on kaikista phishing-hyökkäyksistä eniten inhimillistä vuorovaikutusta, mutta se noudattaa samaa petoksen kaavaa. Huijarit luovat usein kiireen tunteen saadakseen uhrin luovuttamaan arkaluonteisia tietoja.

Puhelu soitetaan usein väärennetyn tunnuksen kautta, joten se näyttää tulevan luotettavasta lähteestä. Tyypillinen skenaario on se, että huijari esiintyy pankin työntekijänä ja pyytää häntä ilmoittamaan tiliin liittyvästä epäilyttävästä toiminnasta. Kun hän on saanut uhrin luottamuksen, hän pyytää henkilökohtaisia tietoja, kuten kirjautumistietoja, salasanoja ja pin-koodia. Tietoja voidaan sitten käyttää pankkitilien tyhjentämiseen tai identiteettipetoksiin.

Perimmäinen opas phishingiin

Whaling

Tämä phishing-luokka eroaa muista siinä, että kohde valitaan korkealla tasolla. Valashyökkäys on yritys varastaa arkaluonteisia tietoja, ja se kohdistuu usein ylimpään johtoon.

Valaanpyyntisähköpostit ovat paljon kehittyneempiä kuin tavalliset phishing-sähköpostit, ja niitä on paljon vaikeampi havaita. Sähköpostiviestit sisältävät usein henkilökohtaisia tietoja kohteesta tai organisaatiosta, ja niiden kieli on sävyltään yritysmäisempää. Näiden sähköpostiviestien laatimiseen käytetään paljon enemmän vaivaa ja harkintaa, koska verkkorikolliset saavat niistä paljon tuottoa.

Perimmäinen opas phishingiin

Smishing: Merkitykselliset ja tehokkaat ehkäisystrategiat

Smishing on eräänlainen phishing-tyyppi, jossa käytetään tekstiviestejä sähköpostien sijasta. Se on toinen tehokas tapa, jolla verkkorikolliset huijaavat henkilöitä luovuttamaan henkilökohtaisia tietoja, kuten tilitietoja, luottokorttitietoja tai käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Tässä menetelmässä huijari lähettää tekstiviestin henkilön puhelinnumeroon, ja se sisältää yleensä kehotuksen toimia, joihin on vastattava välittömästi.

Perimmäinen opas phishingiin

Klooni Phishing

Clone Phishing tarkoittaa sitä, että laillista ja aiemmin toimitettua sähköpostia käytetään luomaan samanlainen sähköposti, jossa on haitallista sisältöä. Kloonattu sähköposti näyttää tulevan alkuperäiseltä lähettäjältä, mutta se on päivitetty versio, joka sisältää haitallisia linkkejä tai liitetiedostoja.

Miten Phishing voi vahingoittaa yritystäsi

Yrityksiin kohdistuvat hyökkäykset ovat lähes kaksinkertaistuneet viimeisten viiden vuoden aikana, ja phishing-hyökkäyksen aiheuttamat vahingot yritykselle voivat olla tuhoisia. Vuosien varrella yritykset ovat menettäneet miljardeja euroja phishing-hyökkäysten seurauksena. Microsoft arvioi, että tietoverkkorikollisuuden potentiaaliset kustannukset maailmanlaajuiselle yhteisölle ovat huikeat 500 miljardia euroa, ja tietomurto maksaa keskimääräiselle yritykselle noin 3,8 miljoonaa euroa.

Vaikka yrityksellä on käytössä vahvimmat tietoturva- ja puolustustekniikat, verkkorikolliset käyttävät usein hyväkseen yrityksen heikointa lenkkiä, joka on usein sen työntekijät. Jo yksi inhimillinen virhe voi johtaa arkaluonteisten tietojen massiiviseen menetykseen.

Ciscon tutkimuksen mukaan 22 prosenttia tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneista organisaatioista menetti asiakkaita heti hyökkäyksen jälkeen, mikä osoittaa, miten vakavasti kuluttajat suhtautuvat tietoturvaansa.

Onnistunut phishing-hyökkäys voi johtaa:

identiteettivarkaus

Identiteettivarkaus

arkaluonteisten tietojen varastaminen

Arkaluonteisten tietojen varastaminen

asiakastietojen varastaminen

Asiakastietojen varastaminen

käyttäjätunnusten ja salasanojen katoaminen

Käyttäjätunnusten ja salasanojen menetys

henkisen kyvykkyyden menettäminen

Henkisen omaisuuden menetys

varojen varastaminen

Varojen varastaminen yritys- ja asiakastileiltä

mainevahingot

Mainevahingot

unauthorised-transactions

Luvattomat liiketoimet

credit-card-fraud

Luottokorttipetokset

haittaohjelmien ja vierasohjelmien asennus

Haittaohjelmien ja lunnasohjelmien asennus

access-to-systems-to-launch-future-attacks

Pääsy järjestelmiin tulevien hyökkäysten käynnistämiseksi

data-sold-on-to-criminal-third-parties

Tiedot rikollisille kolmansille osapuolille

On tärkeää, että yritykset ryhtyvät toimiin varmistaakseen, että ne tekevät kaikkensa kouluttaakseen henkilökuntaa phishing-hyökkäysten vaaroista. Työntekijöiden kouluttaminen tunnistamaan tehokkaasti tietojenkalasteluhyökkäykset on avainasemassa organisaatioon kohdistuvan riskin vähentämisessä.

Lisätietoja siitä, miten voit suojata yrityksesi phishing-hyökkäyksiltä, saat täältä.

Lisätietoja

siitä, miten voit suojata yrityksesi phishing-hyökkäyksiltä.

Parhaat vinkit phishing-hyökkäysten havaitsemiseen

Phishing-sähköpostin tunnistaminen on muuttunut paljon vaikeammaksi kuin ennen, sillä rikolliset ovat hioneet taitojaan ja kehittyneet hyökkäysmenetelmissään. Saamme yhä useammin hyvin kirjoitettuja ja personoituja phishing-sähköpostiviestejä, joissa on tuttujen ja luotettavien tuotemerkkien logoja ja kieltä, ja ne on muotoiltu niin, että virallista sähköpostiviestiä on vaikea erottaa huijarin laatimasta huijaussähköpostista.

McAfee arvioi, että 97 prosenttia ihmisistä eri puolilla maailmaa ei pysty tunnistamaan kehittynyttä phishing-sähköpostia, joten verkkorikolliset huijaavat ihmisiä edelleen menestyksekkäästi antamaan henkilökohtaisia tietoja tai lataamaan haittaohjelmia. Huolimatta näiden sähköpostiviestien yhä kehittyneemmästä ja vakuuttavammasta luonteesta, on edelleen olemassa joitakin merkkejä, jotka voivat varoittaa meitä phishing-sähköpostin olemassaolosta.

spotting-phishing

1. Virheellinen URL-osoite

Yksi ensimmäisistä asioista, jotka on syytä tarkistaa epäilyttävässä sähköpostiviestissä, on URL-osoitteen oikeellisuus. Jos viet hiiren hiiren linkin päälle klikkaamatta sitä, koko hyperlinkkiosoite pitäisi näkyä. Jos URL-osoite ei näytä täysin lailliselta, vaikka se vaikuttaakin täysin lailliselta, se on merkki siitä, että viesti on vilpillinen ja todennäköisesti phishing-sähköposti.

2. Sähköpostissa pyydetään henkilökohtaisia tietoja

Hyvämaineinen yritys ei koskaan lähetä asiakkaille sähköpostia, jossa pyydetään henkilökohtaisia tietoja, kuten tilinumeroa, salasanaa, pin-koodia tai turvakysymyksiä. Jos saat sähköpostiviestin, jossa pyydetään näitä tietoja, kyseessä on todennäköisesti phishing-sähköposti, ja se on poistettava välittömästi.

3. Huono oikeinkirjoitus ja kielioppi

Verkkorikolliset eivät ole tunnettuja laadukkaasta oikeinkirjoituksesta ja kieliopista. Kun lailliset yritykset lähettävät sähköposteja asiakkaille, tekstinkirjoittajat tarkistavat ne usein varmistaakseen, että oikeinkirjoitus ja kielioppi ovat oikein. Jos huomaat sähköpostiviestissä oikeinkirjoitusvirheitä tai huonoa kielioppia, se ei todennäköisesti ole peräisin viralliselta organisaatiolta, ja se voi olla merkki siitä, että kyseessä on phishing-sähköposti.

4. Uhkaavan tai kiireellisen kielen käyttö

Yleinen phishing-taktiikka on herättää pelon tai kiireen tunnetta, jotta joku pakotetaan klikkaamaan linkkiä. Verkkorikolliset käyttävät usein uhkauksia, joiden mukaan tietoturva on vaarantunut ja tilanteen korjaaminen edellyttää kiireellisiä toimia. Ole varovainen sellaisten viestien kohdalla, joissa väitetään, että tilillesi on tehty "luvaton kirjautumisyritys" tai että "tilisi on keskeytetty". Jos et ole varma, onko pyyntö laillinen, ota yhteyttä suoraan yritykseen sen virallisella verkkosivustolla tai virallisessa puhelinnumerossa.

5. Odottamaton kirjeenvaihto

Jos saat sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan, että olet voittanut kilpailun, johon et osallistunut, tai pyydetään sinua napsauttamaan linkkiä saadaksesi palkinnon, kyseessä on hyvin todennäköisesti phishing-sähköposti. Jos tarjous vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, se on yleensä totta!

Miten suojautua phishing-hyökkäyksiltä

Perimmäinen opas phishingiin

1. Älä koskaan napsauta epäilyttäviä linkkejä

Yleisin phishing-huijaus on huijaus, jossa ihmisiä huijataan avaamaan sähköpostiviestejä tai klikkaamaan linkkiä, joka saattaa näyttää tulevan lailliselta yritykseltä tai hyvämaineiselta lähteeltä.

Luomalla kiireellisyyden tunnetta käyttäjiä houkutellaan klikkaamaan linkkiä tai avaamaan liitetiedosto. Linkki voi ohjata käyttäjän väärennetylle verkkosivustolle, jossa häntä pyydetään antamaan henkilökohtaiset tietonsa, tai se voi viedä käyttäjän verkkosivustolle, joka tartuttaa tietokoneeseen suoraan kiristysohjelman.

Lailliset yritykset eivät koskaan lähetä sähköpostiviestejä, joissa sinua pyydetään napsauttamaan linkkiä henkilötietojen syöttämistä tai päivittämistä varten.

Perimmäinen opas phishingiin

2. Henkilöstön kouluttaminen

Yrityksillä voi olla käytössä vahvimmat turvajärjestelmät, mutta ne eivät tarjoa juurikaan suojaa, jos verkkorikolliset pystyvät ohittamaan nämä perinteiset tekniset suojaukset ja pääsevät suoraan työntekijän luokse ja huijaavat hänet paljastamaan arkaluonteisia tietoja.

Yli 90 prosenttia kaikista onnistuneista verkkohyökkäyksistä on seurausta työntekijöiden tietämättään antamista tiedoista. Koska verkkojen murtaminen on yhä vaikeampaa, hakkerit ottavat yhä useammin kohteekseen yrityksen heikoimmaksi lenkiksi katsomansa työntekijät!

Koska hakkerit hiovat tekniikoitaan ja tekevät yhä kohdennetumpia hyökkäyksiä, on tärkeää kouluttaa henkilöstöä ja tarjota säännöllistä koulutusta siitä, mitä heidän tulisi varoa ja miten he voivat osaltaan ehkäistä verkkohyökkäyksiä.

Älä anna henkilöstösi tarttua syöttiin!

MetaPhish on suunniteltu erityisesti suojaamaan yrityksiä phishing- ja ransomware-hyökkäyksiltä, ja se on ensimmäinen puolustuslinja verkkorikollisuuden torjunnassa. Jos haluat lisätietoja siitä, miten tätä voidaan käyttää henkilöstön suojaamiseen ja kouluttamiseen.

Perimmäinen opas phishingiin

3. Ole varovainen, mitä julkaiset verkossa

Internet ja sosiaalinen media ovat muuttaneet tapaa, jolla kommunikoimme toisiimme päivittäin, mutta tämä jakamisen kulttuuri on kuitenkin tarjonnut verkkorikollisille helpon tavan profiloida potentiaalisia uhreja, mikä takaa, että heidän phishing-yrityksensä ovat entistä kohdennetumpia ja vaikeammin havaittavissa.

Hakkerit käyttävät sosiaalisen median sivustoja päästäkseen käsiksi henkilökohtaisiin tietoihin, kuten ikään, ammattinimikkeeseen, sähköpostiosoitteeseen, sijaintiin ja sosiaaliseen aktiivisuuteen. Näiden henkilökohtaisten tietojen avulla hakkerit saavat riittävästi tietoa voidakseen käynnistää hyvin kohdennetun ja yksilöllisen phishing-hyökkäyksen.

Vähentääksesi riskiäsi joutua phishing-sähköpostin uhriksi mieti tarkemmin, mitä julkaiset verkossa, hyödynnä tehostettuja yksityisyysasetuksia, rajoita pääsy kaikille tuntemattomille henkilöille ja luo vahvat salasanat kaikille sosiaalisen median tileillesi.

Lue oppaamme suojautumisesta hakkereilta

Vähentääksesi riskiäsi joutua phishing-sähköpostin uhriksi mieti tarkemmin, mitä julkaiset verkossa, hyödynnä tehostettuja yksityisyysasetuksia, rajoita pääsy kaikille tuntemattomille henkilöille ja luo vahvat salasanat kaikille sosiaalisen median tileillesi.

Perimmäinen opas phishingiin
Perimmäinen opas phishingiin

4. Varmista sivuston turvallisuus

Ennen kuin syötät tietoja verkkosivustolle, sinun on aina tarkistettava, että sivusto on turvallinen ja suojattu. Paras tapa tehdä tämä on tarkastella verkkosivuston URL-osoitetta. Jos se alkaa http:n sijasta https:llä, se tarkoittaa, että sivusto on suojattu SSL-sertifikaatilla (S tarkoittaa turvallista). SSL-sertifikaatit varmistavat, että kaikki tietosi ovat turvallisia, kun ne siirretään selaimestasi verkkosivuston palvelimelle. Osoitepalkin lähellä pitäisi olla myös pieni riippulukkokuvake, joka myös osoittaa, että sivusto on suojattu.

Perimmäinen opas phishingiin

5. Asenna virustorjuntaohjelmisto

Virustorjuntaohjelmisto on ensimmäinen puolustuslinja, joka havaitsee tietokoneen uhat ja estää luvattomien käyttäjien pääsyn tietokoneelle. On myös tärkeää varmistaa, että ohjelmistot päivitetään säännöllisesti, jotta hakkerit eivät pääse käsiksi tietokoneeseen vanhempien ja vanhentuneiden ohjelmien haavoittuvuuksien kautta.