MetaBlog

Håll dig informerad om ämnen för utbildning i cybermedvetenhet och minska riskerna i din organisation.

Hur du skapar en stark cybersäkerhetskultur i din organisation

kultur för cybersäkerhet

om författaren

I dagens värld spelar dataskyddsbestämmelser som GDPR och DPA2018 en avgörande roll för att säkerställa att dataskydd och datasäkerhet upprätthålls. Men med tanke på att dessa bestämmelser ständigt förändras räcker det inte med enbart efterlevnad för att skydda din organisation från cyberhot. Att bygga upp en stark cybersäkerhetskultur kan hjälpa din organisation att hantera regelefterlevnad och cyberhot mer effektivt. Detta kan uppnås genom ett omfattande utbildningsprogram för säkerhetsmedvetenhet som ger engagerande och interaktivt innehåll. I den här artikeln kommer vi att diskutera hur du kan skapa en stark cybersäkerhetskultur i din organisation.

Att bygga upp en stark kultur för cybersäkerhet

En stark cybersäkerhetskultur är en viktig del av efterlevnaden av lagstiftningen. Det innebär att alla anställda i organisationen måste tänka på säkerheten först. En cybersäkerhetskultur är inte något som kan uppnås över en natt, utan det är en process som omfattar flera nyckelelement.

Ton från toppen

Organisationens styrelse och högsta ledning måste ta säkerheten på allvar och arbeta tillsammans för att utveckla positiva säkerhetsbudskap som sprids genom hela organisationen. Den högre personalen bör få regelbundna uppdateringar om säkerhetshot som påverkar organisationen och hur de minskas. Detta kommer att bidra till att bygga upp ett engagemang från den högsta ledningen för de personer i organisationen som ger utbildning i säkerhetsmedvetenhet.

Bakverk för säkerhet

Phishing-attacker har blivit allt vanligare och alla företag är i riskzonen. Cybersäkerhetstänkandet måste integreras i det dagliga arbetslivet så att alla i organisationen vet hur nätfiske fungerar och förstår vikten av datasäkerhet.

Utbilda, utbilda och engagera

Utbildning i säkerhetsmedvetenhet är avgörande för kulturell utveckling. Utbildningen måste dock vara engagerande, rolig, informativ och interaktiv. Simuleringsövningar för nätfiske är ett utmärkt sätt att engagera användarna och skräddarsy inlärningsupplevelser för specifika behov. Medvetenhet om individers och avdelningars roller när det gäller att upprätta och upprätthålla regler för dataskydd och sekretess bör vara en integrerad del av utbildningsprogrammet för medvetenhet.

Se det, rapportera det!

Att uppmuntra rapportering av incidenter är en viktig aktivitet som främjar gruppens engagemang och utvecklar en säkerhetskultur. De anställda bör få en plattform för att registrera potentiella säkerhetsöverträdelser när de inträffar. Denna information hjälper inte bara till att förebygga cyberattacker, utan ger också den intelligens som behövs för att hantera hoten effektivt. Man måste dock använda ett förhållningssätt där ingen får skylla sig själv för att se till att incidentrapporteringen är effektiv.

Sluta med att skylla på varandra

Att skylla på enskilda personer för säkerhetsfel kan ge resultat och få de anställda att känna att de inte har någon kontroll över säkerheten. En morotsstrategi är mer trolig för att bygga upp personalens förtroende när det gäller att hantera smygande hot som nätfiske.

Indikatorer för en stark cybersäkerhetskultur

Flera indikatorer kan användas för att bedöma utvecklingen och den fortsatta effektiviteten hos er cybersäkerhetskultur. Dessa inkluderar incidentrapporteringsfrekvensen, processen för återkoppling från de anställda, återkoppling om självförtroende, mätvärden för insikter och observationer. Dessa metoder kan ge insikter i utvecklingen av en cybersäkerhetskultur och tillhandahålla data för att följa utvecklingen.

Att förena din cybersäkerhetskultur med efterlevnaden av lagstiftningen

När din cybersäkerhetskultur väl är förankrad i din organisation kommer du att börja se fördelarna med efterlevnad av regelverket. Positiva säkerhetsbeteenden kommer att bli en social norm, och ett tankesätt där man automatiskt tänker på säkerhet när man hanterar data kommer att vara till nytta för att uppfylla kraven på dataskydd.

Slutliga tankar

Att bygga upp en stark cybersäkerhetskultur är en pågående process som kräver engagemang och insatser från alla anställda i organisationen. Genom att fokusera på nyckelelement som t.ex. tonen från toppen, säkerhetsbakning, utbildning och träning, incidentrapportering och ett förhållningssätt där ingen får ta på sig skulden, kan du skapa en säkerhetskultur som inte bara uppfyller kraven på regelefterlevnad utan också skyddar din organisation från cyberhot.

Utbildning i säkerhetsmedvetenhet för tredjepartsleverantörer

du kanske tycker om att läsa dessa

Cybersäkerhet på sociala medier

Håll dig cybersäker på sociala medier

I dagens digitala tidsålder blir cyberbrottslingarna alltmer sofistikerade och riktar in sig på användare genom olika metoder på sociala medier. Enligt en studie som genomförts av Cybersecurity Insiders,
Läs mer "