MetaCompliance tillkännager ledarskapsövergång: James Mackay antar VD-rollen, Robert O'Brien fortsätter som chefsevangelist

3 oktober 2023
MetaCompliance

MetaCompliance, en ledande aktör inom efterlevnad och cybersäkerhet, är glada att meddela en strategisk ledarskapsövergång med omedelbar verkan. James Mackay, tidigare Chief Operating Officer (COO) med sju års erfarenhet av MetaCompliance, kommer att ta på sig rollen som Chief Executive Officer (CEO). Samtidigt kommer Robert O'Brien, tidigare VD och en erkänd tankeledare inom cybersäkerhetsbranschen, att fortsätta att bidra till organisationen som styrelseledamot och chefsevangelist.

I sin nya roll som VD kommer James Mackay att leda MetaCompliance i dess uppdrag att kommunicera företagets unika personliga budskap om säkerhetsmedvetenhet till cybersäkerhetsmarknaden. Dessutom kommer han att vägleda företaget genom dess fortsatta framgångsrika skalning och i genomförandet av dess globala go-to-market-strategi.

Robert O'Brien uttryckte sin entusiasm för sin nya roll som Chief Evangelist och sa: "Jag är glad över att ta på mig rollen som Chief Evangelist för MetaCompliance. Denna förändring gör det möjligt för mig att fokusera mina ansträngningar på att förespråka vikten av att stödja anställda och ledning i att navigera i dagens digitala risklandskap. Jag är övertygad om att James ledarskap kommer att driva MetaCompliance till nya höjder."

Som Chief Evangelist kommer Robert O'Brien att fortsätta dela med sig av sina praktiska insikter och engagera branschledare, kunder och intressenter för att främja betydelsen av vaksamhet när det gäller cybersäkerhet. En viktig del av företagets budskap är vikten av personlig säkerhetsmedvetenhet för att öka medarbetarnas engagemang.

James Mackay är fast besluten att bygga vidare på MetaCompliance starka grund och ta organisationen till nya nivåer av framgång. Han sa: "Jag är hedrad över att ta rollen som VD och leda MetaCompliance in i nästa tillväxtfas. Vårt team förblir dedikerat till att leverera innovativa lösningar som ger organisationer möjlighet att skydda sina människor och data samtidigt som vi genomför vår globala go-to-market-strategi."

MetaCompliance, som är ledande inom personbaserade cybersäkerhetslösningar, är mycket uppskattat i branschen för sina unika personanpassade lösningar för säkerhetsmedvetenhet, som driver medarbetarnas engagemang och visar på efterlevnad. Under James ledning kommer företaget att fortsätta driva innovation och utöka sin räckvidd inom cybersäkerhetsmarknaden.