Fresca-gruppen

En ny strategi för utbildning i säkerhetsmedvetenhet
Har du bråttom? Ladda ner en PDF av denna fallstudie och spara den för senare!

De senaste årens alltmer framträdande cyberhot har visat att cybersäkerhet måste prioriteras inom alla sektorer. I dag är cybersäkerhetsrisker inte längre ett problem för teknikföretag, utan en ständigt närvarande fråga för alla branscher.

Företagskritiska verksamheter har störts, kunduppgifter har äventyrats och cyberhot fortsätter att bli mer skadliga och destabiliserande än någonsin tidigare. Fresca Group, som är medveten om detta växande hot, ville ta ett proaktivt grepp för att öka medvetenheten bland personalen om deras roll i att hålla organisationen säker.

Fresca Group är en av Europas största leverantörer av frukt och grönsaker och förser Storbritanniens mest kända detaljhandlare, restaurangföretag, grossistmarknader och kryssningsrederier med färska kvalitetsprodukter. I samarbetet med MetaCompliance insåg Fresca Group vikten av att utbilda de anställda om potentiella hot mot cybersäkerheten och skapa en riskmedveten kultur på arbetsplatsen. Med hundratals anställda över hela Storbritannien och en snabbt växande internationell tjänst ville Fresca Group öka medvetenheten om cyberfrågor bland personalen och skapa en cyberresistent arbetsstyrka. 

Skydd mot nätfiske

Phishing e-post var en viktig fråga för Fresca Group när organisationen försökte bekämpa ett inflöde av dagliga phishing-attacker. Med MetaCompliances prisbelönta MetaPhish kan Fresca Group nu utbilda sina anställda i hur man upptäcker phishingmejl och bidra till att främja en kultur av vaksamhet bland personalen. 

Med hjälp av skräddarsydda phishing-mallar kan Fresca Group rikta sig till användare efter arbetsroll, avdelning och plats med phishing-e-postmeddelanden som liknar realistiska scenarier och förbereder de anställda för verkliga cyberhot.  

Med hjälp av inlärningsupplevelser vid behov utbildar MetaPhish användarna i hur de kan undvika framtida nätfiskeförsök och gör det möjligt för Fresca Group att få större synlighet för de mest utsatta i en säker och kontrollerad miljö. 

Fresca Group kan dessutom fastställa en baslinje för användarnas nuvarande medvetenhet, förstå användarnas beteende och fastställa behovet av ytterligare personalutbildning med hjälp av analysinstrumentpanelen.

"Sedan vi samarbetade med MetaCompliance har vi märkt att medvetenheten om cyberfrågor har ökat bland personalen och att engagemanget gradvis har ökat. Personalen har nu en bättre förståelse för nätfiske och har blivit mer vaksamma. Det hjälper också de anställda att känna att de spelar en roll i att försvara företaget mot hot."

Guy Lewis, informationschef, Fresca Group

Engagera anställda med e-lärande

Innan Fresca Group samarbetade med MetaCompliance hade man ingen mekanism för att utbilda personalen om de viktigaste hoten mot cybersäkerheten. Med MetaCompliances eLearning-bibliotek kan personalen skaffa sig viktiga kunskaper och färdigheter om cybersäkerhet med hjälp av engagerande eLearning-innehåll och användarinteraktioner i ett smått format. 

"Vi hade svårt att hitta lämplig utbildning som gick längre än intetsägande PowerPoint-presentationer. MetaCompliance tillhandahöll en lösning som tog itu med våra nyckelfrågor och gjorde det möjligt för oss att vara mer proaktiva."

Guy Lewis, informationschef, Fresca Group

För Fresca Group var det viktigt att leverera en interaktiv eLearning-upplevelse som var engagerande för personalen, särskilt för lågutbildade anställda. 

"MetaCompliances innehållsbibliotek växer ständigt för att hantera de senaste hoten och titlarna är relevanta och aktuella. Innehållet i eLearning har bidragit till att utbilda personalen om potentiella risker och gett medarbetarna möjlighet att vara proaktiva när det gäller att skydda sig mot cyberattacker."

Guy Lewis, informationschef, Fresca Group

Automatisering av aktiviteter för cybermedvetenhet

I ett försök att anta en hybridmetod för cybermedvetenhet har Fresca Group infört MetaCompliances Campaigns-modul för att automatisera livscykeln för sitt årliga program för säkerhetsmedvetenhet.  

Nu kan organisationen effektivt planera och leverera ett varierat program för medvetenhet om cybersäkerhet, som består av tolv månaders aktiviteter för medvetenhet, t.ex. policyer, simuleringar av nätfiske, bloggar och e-lärande i en centraliserad plattform. 

Med Campaigns kan Fresca Group minska den tid och de resurser som krävs för att planera en medvetenhetskampanj och identifiera områden med överlappning eller inaktivitet så att personalen kan fortsätta att engagera sig året runt. 

"Campaigns programvara har gjort det möjligt för oss att snabbt och enkelt strukturera vårt årliga program för cybermedvetenhet. Vi kan nu planera medvetandeaktiviteter i förväg och utfärda regelbundna phishing- och utbildningsövningar så att det blir en rutin."

Guy Lewis, informationschef, Fresca Group

Skapa en kultur för cybersäkerhet

På bara några månader har Fresca Group förändrat utbildningen i cybermedvetenhet inom organisationen och skapat en positiv kultur för säkerhetsmedvetenhet. Som ett resultat av detta kan företaget upprätthålla en konstant nivå av medvetenhet, utveckla en utvecklande läroplan för cybersäkerhet och uppmuntra de anställda att upprätthålla en god hygien för cybersäkerhet. I framtiden vill Fresca Group bygga vidare på sina ansträngningar och fokusera på att fortsätta att förbättra de anställdas engagemang och rapporteringsfrekvens.

Skapa skräddarsydd utbildning om cybersäkerhet och integritet

För mer information om hur MetaCompliance kan erbjuda bästa möjliga utbildning i cybersäkerhet och sekretess för din personal, kontakta oss.